Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 10/18 | 9/18 | 6-8/18


Verze pro smartphon nebo tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Těšíme se na naše nové prvňáčky
19. 12. 2018 | ředitel školy

Již v této době připravujeme vše potřebné pro nový školní rok 2018/2019, především pro na naše nové prvňáčky, na které se velmi těšíme. Na stránkách Předškoláci i Dokumenty a formuláře proto nepřehlédněte všechny důležité informace, které se jich týkají. Již 19. 2. 2019 se v naší škole uskuteční Den předškoláků a od 26. 2. 2019 se na nové prvňáčky těšíme v našich Edukativně stimulačních skupinách.

Pozvánka na 20. Valentýnský ples
13. 12. 2018 | ředitel školy

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, Hudební škola Yamaha a Horníček, spolek rodičů, si Vás dovolují pozvat na 20. VALENTÝNSKÝ PLES, který se bude konat v sobotu 23. února od 19 hodin v jídelně ZŠ Horníkova 1 v Líšni. K tanci a poslechu hraje skupina VELVET... celá pozvánka.

Informace a vstupenky: tel. 606 347 482 po 19. hodině, e-mail srozcinska@centrum.cz.

Rekonstrukce budovy školy
13. 12. 2018 | ředitel školy

Rekonstrukce byla zahájena 31. 10. 2018 a plánována je na dalších 17 měsíců. Hlavní vchod do budovy školy zůstává pro žáky a zaměstnance zachován, pracovníci stavebních firem používají boční schodiště. Školní dvůr (parkoviště mezi budovou školy a školní kuchyní) je vyhrazen stavebním firmám.

Žádáme žáky, zaměstnance i návštěvníky školy o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí školy a zejména o respektování zákazu vstupu na staveniště. Zveřejňujeme Provozní řád staveniště, jehož ustanovení jsou přiměřeně platná i pro zaměstnance školy a další osoby, které staveniště navštíví.

NEJBLIŽŠÍ AKCE Z KALENDÁŘE ŠKOLNÍHO ROKU

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vítězka anglické soutěže
18. 12. 2018 | Gromanová

Tereza Hrabalová z třídy 6.A se stala vítězkou anglické soutěže Dogs časopisu R&R a může si tak rozšířit svou domácí knihovnu o nový titul (tentokrát v anglickém originále). Poděkování patří všem žákům, kteří se rozhodli do soutěže zapojit. Psaní textu v cizím jazyce není jednoduchá disciplína a všichni žáci tříd 6.A a 6.V si zaslouží naši velkou pochvalu... celý článek

I u nás naděloval...
18. 12. 2018 | Hasoňová

Ve středu 5. prosince zavítal na naši školu Mikuláš se svými pomocníky – anděly a čerty. A protože na naší škole jsou jen hodné děti, měli nejvíc práce andělé, než rozdali všechny ty dobrůtky. Mikuláš nezapomněl ani na dospělé. Nejlépe se na jeho návštěvu připravila paní psycholožka, která ohromila vlastní básničkou. Tento den si užili nejen obdarovaní, ale i žáci ze 7.B, kteří nadílku připravili... celý článek

Týden dobrých skutků
18. 12. 2018 | Hasoňová

Členové žákovského parlamentu vyhlásili začátkem prosince TÝDEN DOBRÝCH SKUTKŮ. Pro nadaci Život dětem prodávali nejrůznější dárkové předměty. Poděkování patří všem, kteří si nabízené drobnosti zakoupili – celý výtěžek bude zaslán nadaci. V rámci Týdne dobrých skutků členové žákovského parlamentu vyrobili téměř sto vánočních přání. Tato přáníčka děti předaly během vánočních koncertů školního pěveckého sboru Pavouček seniorům v domovech seniorů na ulici Nopova a Věstonická... celý článek

Ježíškova vnoučata
17. 12. 2018 | Gromanová

Mnozí z vás možná již slyšeli o projektu Ježíškova vnoučata, díky kterému se plní přání osamělým seniorům. Když Český rozhlas před několika dny zveřejnil prosbu o tvorbu vánočních přáníček, neváhali jsme ani minutu. Více než 100 žáků se pustilo do výroby vánočních přáníček s jediným záměrem - udělat babičkám a dědečkům krásnější Vánoce. Doufáme, že naše přání bude naplněno a přáníčka vykouzlí obdarovaným úsměv na tváři... celý článek

Není les jako les - výukový program 7. tříd
16. 12. 2018 | Petrová

Tohle rčení bylo tématem tříhodinového výukového programu, který absolvovali v předvánočním čase ve středu 12. 12. 2018 žáci 7. ročníků v rámci environmentální výuky ve školní jídelně. Pod vedením zkušené lektorky neziskové organizace Forest Stewardship Councilsi si žáci hravou formou pomocí fotografií vybudovali zdravý názor na hospodaření v lesích nejen v ČR, ale i v tropických deštných pralesích a v dalších pozoruhodných místech planety Země... celý článek

Výtvarná soutěž na 1. stupni
14. 12. 2018 | Popková

Během měsíce listopadu probíhala na 1. stupni výtvarná soutěž na téma Advent. Malovalo se, lepilo, stříhalo a hlavně užívalo předvánoční atmosféry. Děti využívaly vlastní fantazii, inspirovaly se u Josefa Lady nebo zapojily vlastní třídní projekty. Mezi několika překrásnými výtvory se ale musel nakonec najít vítěz. A jak vše dopadlo... celý článek

Sběr papíru
13. 12. 2018 | Hasoňová

Tradiční sběr papíru bude probíhat v týdnu od 17. do 20. 12. 2018. Svázané balíčky vážíme ve vestibulu vždy od 7:30 do 7:55. Sbírejte už teď!

Získali jsme osvědčení Škola pro demokracii
12. 12. 2018 | ředitel školy

V řadě certifikátů a osvědčení, které dokumentují kvalitu výchovně vzdělávací práce naší školy přibylo další: získali jsem osvědčení Škola pro demokracii. Plnohodnotně jsme se tak zařadili do sítě škol, které pracují se žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet participaci žáků. Prohlédněte si naše osvědčení.

Mikulášský florbalový turnaj
11. 12. 2018 | Műller

Ve středu 5. prosince se pod Hády setkali kluci a holky od 1. po 4. třídu na Mikulášském florbalovém turnaji pořádaném naší školou. Na akci se sjela tradiční družstva: domácí tým doplnili ZŠ Čejkovická, ZŠ Mutěnická a dva týmy DDM - Gepardi ze Slatiny a z Komárova. Náš tým se letos musel vypořádat s odchodem opor do vyššího ročníku. Nakonec nám však přálo štěstí. Utkání probíhala bez záludných faulů a vše se neslo čistě ve sportovním duchu, za což všem malým sportovcům děkujeme... celý článek

Zapeklitý den ve 3.B
10. 12. 2018 | Žižková

Ve středu 5. prosince 2018 se třída 3.B proměnila na "Čertí doupě" plné malých pekelníků, kteří tento den plnili spoustu zapeklitých a zábavných úkolů. Za splněné úkoly získávali pekelné groše, které si mohli proměnit v čertovské směnárně za sladké pamlsky. Kromě toho si také například zařádili v papírové čertí bitvě, házeli bramborou do kotlíku a srovnávali zápalky do krabičky. Poslední hodinu nás navštívil a obdaroval Mikuláš... celý článek

International dimension
29. 11. 2018 | Sikorová

Jelikož jsme fakultní školou pedagogické fakulty, působila na naší škole v měsíci říjnu a listopadu angličtinářka z Chille. Studenti měli možnost ji potkat v hodinách angličtiny nebo zeměpisu. Šestá výběrová třída posílala dopisy do školy ve švédském Nybogatanu, s touto školou udržujeme partnerství již druhým rokem. Šestá A třída si dopisuje s žáky z Turecka. Další projekty pro osmáky chystáme se Španělskem... celý článek

Communicative approach
29. 11. 2018 | Sikorová

Velmi významnou součástí výuky angličtiny na naší škole je komunikativní přístup (communicative approach). V praxi to vypadá tak, že se snažíme prostřednictvím situací blížících se reálnému životu navodit prostředí, kdy žáci mezi sebou přirozeně komunikují za účelem splnění daného cíle. Velmi nám pomáhá zázemí a pro anglická atmosféra ve škole. V listopadu jsme díky projektu Šablony a managementu školy zakoupili pomůcky v celkové hodnotě 23 000 korun... celý článek

Městské finále soutěže ve šplhu 3. - 5. tříd
29. 11. 2018 | Benešová

Ve středu 28. 12. 2018 bylo šest žáků reprezentovat naši školu na městském finále soutěže ve šplhu na ZŠ Svážná v Novém Lískovci. V konkurenci nejlepších „šplhounů“ z celého Brna jsme uspěli takto: Amálie Butorová ze 3.A – 2. místo, Lucie Říhová ze 4.A  – 4. místo, Alena Lenghardová z 5.A – 5. místo... celý článek

A zima může začít
23. 11. 2018 | Hasoňová

Září a říjen byl na naší škole opět ve znamení kaštanů. Celé dva měsíce děti nosily nejen kaštany, ale i žaludy a tvrdé pečivo. Pracovníci KŘTINSKÉHO POLESÍ si vše průběžně odváželi, aby měli přes zimu čím přikrmovat lesní zvěř. V letošním roce žáci donesli 4 330 kg kaštanů, 300 kg žaludů a 380 kg suchého pečiva. Již teď se ti nejaktivnější těší na výlet, který pro ně na jaře lesníci tradičně připravují... celý článek

Den gentlemanů
21. 11. 2018 | Pohlová, Opělová

Ve čtvrtek 15. 11. proběhl ve třídách 4.B a 4.C "Den gentlemanů". Začátkem týdne se na něj žáci teoreticky připravili vypracováním referátů o etiketě. Po ujasnění zásad slušného chování zbývalo "hodit se do gala" a zmíněný den mohl proběhnout. Chlapci obdrželi kartu gentlemana, do které za své slušné a galantní chování dostávali od děvčat nálepky. Děvčata se tohoto nelehkého úkolu zhostila velice zodpovědně. Všichni hoši se snažili, ve 4.B jeden z nich překvapil dívky i květinou... celý článek

Akce pro naše deváťáky
21. 11. 2018 | Pavlíčková

Jako každý rok i letos mají naši deváťáci napilno. Naše škola pro ně pořádá spoustu akcí, které by jim měly pomoci při výběru střední školy a především při pozdějším uplatnění na vybrané škole. Jejich nabitý program začal letos v září návštěvou Úřadu práce na Vojtově ulici v Brně, kde měli možnost prostudovat charakteristiky různých učebních a maturitních oborů a seznámit se s typy středních škol... celý článek

Národní testování 9. tříd
21. 11. 2018 | Pavlíčková

V rámci celorepublikového testování a přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ zajistila naše škola pro žáky 9. tříd SCIO testy Stonožka. Jedná se o testy z předmětů český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, anglický jazyk. Testování probíhalo formou on–line v aplikaci ScioDat. Každý žák získal podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu. Testy proběhly na naší škole v listopadu 2018 v dopoledních hodinách... celý článek

Svatý Martin na bílém koni ve 2. třídách
20. 11. 2018 | Benešová, Maršíková, Bartoňová

Ve středu 14. 11. 2018 byl ve druhých třídách projektový den, zaměřený na svátek Svatého Martina. Děti ráno přišly do školy v bílém oblečení a po velké přestávce jsme šli hledat koníčky, které jim na hřišti ukryli kamarádi z vyššího ročníku. Po nalezení ztracených koní běžely děti svatomartinský dostih. Počasí nám přálo a moc jsme si tento den užili... celý článek

Obvodní kolo soutěže ve šplhu
20. 11. 2018 | Benešová

V pondělí 19. 12. 2018 se 17 žáků ze třetích až pátých tříd naší školy zúčastnilo obvodního kola soutěže ve šplhu, které se konalo na ZŠ Krásného v Brně-Juliánově. Této soutěže se účastnily děti z dalších sedmi škol. Ve velké konkurenci jsme dosáhli skvělých výsledků... celý článek

Republikový bronz dívek v atletickém čtyřboji - Opava 10. 10. 2018
20. 11. 2018 | Půček

Obrovského úspěchu, který se už nemusí dlouho opakovat, dosáhly naše atletky v soutěži pořádané Asociací školských sportovních klubů v atletickém čtyřboji. Po postupu přes městské a krajské kolo v Břeclavi, se naše dívky probojovaly do republikového finále konaného na atletickém stadionu v Opavě. Naši školu reprezentovaly tyto žákyně: Stela Holasová, Viktorie Úšelová, Klára Klementová, Antonie Bočková a Tereza Ohnoutková... celý článek

Strašidelná diskotéka
18. 11. 2018 | Škardová

Na začátku listopadu se na naší škole uskutečnila pro děti ze školní družiny strašidelná diskotéka. Jídelnu zaplavil rej strašidelných masek a jak můžete vidět na fotkách, účast byla opravdu hojná. Nejen že jsme si společně zatančili, ale pobavili jsme se také u soutěží. Všichni jsme si akci užili a už teď se těšíme na příští rok... celý článek

Vynikající výsledek našich děvčat ve florbalu
17. 11. 2018 | Vardan

Naše děvčata vybojovala vynikající výsledek ve florbalu. Jedná se o dlouhodobou soutěž, kde mohou uspět jen ti nejlepší. Naše florbalistky vybojovaly první místo v základní skupině a postoupily do finále, které se konalo v krásné florbalové hale Buldogs Brno, kde proběhly finálové boje o přeborníka města Brna. Po výborném výkonu naše dívky vybojovaly krásné třetí místo. Od ještě lepšího umístění je dělila jediná branka... celý článek

Deváťáci na Úřadu práce
17. 11. 2018 | Vardan

Žáci devátých tříd navštívili Úřad práce na ulici Polní 37. V této nově postavené budově nás čekala beseda s pracovnicí tohoto úřadu. Dozvěděli jsme se nová fakta o středních školách, požadavky na přijímací řízení a ještě mnoho dalších zajímavostí. V další části si naši žáci vyzkoušeli na počítačích svoje studijní předpoklady. Je až úsměvné, kolik je mezi našimi deváťáky pilotů, právníků, vrcholných manažerů nebo oděvních návrhářů. Poslední část byla věnována dotazům a prohlídce úřadu... celý článek

I u nás jsme slavili
17. 11. 2018 | Hasoňová

Na ZŠ a MŠ Horníkova jsme si v pátek 9. 11. připomněli sté výročí vzniku Československa. Na svých vystoupeních pracovaly třídy dva měsíce. A stálo to za to! V pátek 9. 11. slavnostně oblečení žáci i učitelé zaplnili celou jídelnu. Bohatý program zaujal každého. Zajímavosti o našich státních symbolech a prezidentech vystřídal kvíz o spisovatelích píšících především pro děti, ukázka charlestonu, polka Škoda lásky, ochutnávka domácího chleba a typického postního jídla – kuby. Módní přehlídka nadchla všechny, ukázka vyučovací hodiny, jak probíhala před 100 lety, přesvědčila, že dnešní žáci se mají ve škole báječně... celý článek

Školní kolo soutěže ve šplhu
16. 11. 2018 | Benešová

Ve středu 7. 11. dopoledne se v naší škole konalo školní kolo ve šplhu. Soutěže se zúčastnily děti od prvních do pátých tříd. Všichni závodníci bojovali, co jim síly stačily, ale na stupně vítězů dosáhli vždy jen tři nejlepší kluci a holky z každého ročníku. A jak to všechno dopadlo?... celý článek

Recyklohraní na naší škole
14. 11. 2018 | Petrová

V rámci předmětu environmentální výchova žáků sedmých tříd se každoročně zapojujeme do celorepublikové soutěže pod názvem RECYKLOHRANÍ. Během školního roku sedmáci plní různé úkoly, při nichž řeší problematiku životního prostředí, třídění odpadu atd. Prvním úkolem letošního roku bylo vytvořit skvělou reklamu na třídění baterek a drobného elektra a vhodně ji umístit u nás ve škole... celý článek

Penpals in Europe - France
9. 11. 2018 | Sikorová

V rámci etwinningových projektů máme pro sedmáky letos partnerskou školu ve francouzském městě Bannalec. V průběhu roku nás čeká několik zajímavých aktivit v angličtině, interaktivní seznamovací hry, natáčení videí, skype setkání. Nedílnou součástí je výměna dopisů, žáci mají každý svého penpal kamaráda, se kterým si v průběhu roku budou dopisovat. První várka dopisů už k nám k velké radosti žáků dorazila. Je fajn vidět, jak lze angličtinu použít v praxi pro komunikaci a seznamování... celý článek

Angličtina zážitkově
8. 11. 2018 | Gromanová

Není nutné se učit jen z učebnic - učení je celoživotní proces a nejvíc si zapamatujeme to, co nás doopravdy baví a zajímá. My jsme si tento týden udělali místo klasické hodiny angličtiny "English breakfast". Sešli jsme se ráno v sedm, abychom si společně dali čaj a s láskou připravenou snídani. Povídali jsme si anglicky, vytvořili mini kuchařku z našich receptů a ještě se dobře najedli. 100% English, no Czech and without coursebooks!.. celý článek

Domácí příprava do školy
8. 11. 2018 | Juřičková

V úterý 6. 11. úspěšně proběhla beseda se školní psycholožkou na téma Domácí příprava do školy. Sešlo se bezmála 30 rodičů. Na začátku jsme zavzpomínali na svá školní léta, na to, co nám ze strany rodičů pomáhalo nebo naopak nepomáhalo vůbec. Mluvili jsme o přínosech domácí přípravy dětí, nejen v úzkém významu "domácích úkolů", ale celkově. Uvědomili jsme si, že jde nejen o podporu studijních výsledků, ale i o rozvoj vlastností a dovedností dětí, které budou potřebovat v celém životě... celý článek

Pozvánka na adventní dílničky
5. 11. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Horníček – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, společně s kolektivem MŠ Horníkova a MŠ Poláčkova srdečně zve všechny děti, rodiče a prarodiče na každoroční adventní dílničky, které se budou konat ve středu 28. 11. 2018 od 16:30 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Horníkova. Přijďte si spolu s dětmi vytvořit vánoční dekorace a drobné dárečky, zkrátka příjemně strávit adventní čas společně se svými dětmi... celá pozvánka

Sudoku opět po roce
1. 11. 2018 | Marvanová

Ve středu 24. 10. se již pošesté sešli zájemci o řešení logických her, hříček a hlavolamů. Tentokrát je zlákalo řešení sudoku, tedy čtverců, do kterých musí vepsat číslice 1 až 9 podle přesně stanovených pravidel. Letos se soutěžící sešli v učebně výtvarné výchovy, byli rozděleni do dvou kategorií a rozesazeni tak, aby mohl každý pracovat zcela nerušeně. Na řešení byl stanoven čas 30 minut. Někteří soutěžící byli zdatnější a své práce odevzdávali v kratším čase. A ten byl rozhodující pro určení vítězů v kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník)... celý článek

Environmentální výchova v terénu
1. 11. 2018 | Petrová

Ve středu 31. 10. 2018 nám od rána krásně jako na objednávku svítilo sluníčko a žáci sedmých ročníků vyrazili postupně ve dvou skupinách na výuku do terénu. Jednalo se o výukový program s názvem "LES NEBO PASEKA?" pod záštitou neziskové organizace Forest Stewardship Council, jejímž úkolem je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů... celý článek

 

  

 

Aktuality

SOUČASNÉ | 10/18 | 9/18 | 6-8/18

 


Aktualizace 19.12.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace