Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 9/18 | 6-8/18


Verze pro smartphon nebo tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Upřesnění činnosti zájmových kroužků
6. 11. 2018 | zástupkyně ředitele
  • Kroužek Mladý zdravotník: Vzhledem k tomu, že asistentka Nikol Klimešová ukončila pracovní poměr, kroužek nebude otevřen. Pokud se nám podaří zajistit kvalifikovaného vedoucího, budeme o obnovení nabídky včas informovat.

  • Kroužky keramiky (vedoucí Mgr. Marie Petrová): V souvislosti se zahájením rekonstrukce budovy školy je činnost kroužků do odvolání pozastavena. Po ukončení oprav ve 4. podlaží (předpokládáme na jaře 2019), budou zaplacené kurzy dokončeny.

Děkujeme za pochopení.

Zahájení rekonstrukce budovy školy
28. 10. 2018 | ředitel školy

Ve středu 31. 10. 2018 proběhne předání staveniště firmám, které budovu školy budou v průběhu dalších 17 měsíců rekonstruovat. V následujících dnech bude budova školy oplocena a budou zahájeny práce ve 4. podlaží. Hlavní vchod zůstane pro žáky a zaměstnance školy zachován, pracovníci stavebních firem budou používat boční schodiště. Školní dvůr (parkoviště mezi budovou školy a školní kuchyní) bude vyhrazen stavebním firmám.

Žádáme žáky, zaměstnance i návštěvníky školy o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí školy a zejména o respektování zákazu vstupu na staveniště.

Hlídání přechodu před školou na ulici Horníkova
16. 10. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Horníček, spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, hledá zájemce na spolupráci při hlídání přechodu. Tímto opatřením každý rok zajišťujeme bezpečný příchod našich dětí do školy/školky v místě, které je velmi nebezpečné... celá informace

NEJBLIŽŠÍ AKCE Z KALENDÁŘE ŠKOLNÍHO ROKU

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Recyklohraní na naší škole
14. 11. 2018 | Petrová

V rámci předmětu environmentální výchova žáků sedmých tříd se každoročně zapojujeme do celorepublikové soutěže pod názvem RECYKLOHRANÍ. Během školního roku sedmáci plní různé úkoly, při nichž řeší problematiku životního prostředí, třídění odpadu atd. Prvním úkolem letošního roku bylo vytvořit skvělou reklamu na třídění baterek a drobného elektra a vhodně ji umístit u nás ve škole... celý článek

Penpals in Europe - France
9. 11. 2018 | Sikorová

V rámci etwinningových projektů máme pro sedmáky letos partnerskou školu ve francouzském městě Bannalec. V průběhu roku nás čeká několik zajímavých aktivit v angličtině, interaktivní seznamovací hry, natáčení videí, skype setkání. Nedílnou součástí je výměna dopisů, žáci mají každý svého penpal kamaráda, se kterým si v průběhu roku budou dopisovat. První várka dopisů už k nám k velké radosti žáků dorazila. Je fajn vidět, jak lze angličtinu použít v praxi pro komunikaci a seznamování... celý článek

Angličtina zážitkově
8. 11. 2018 | Gromanová

Není nutné se učit jen z učebnic - učení je celoživotní proces a nejvíc si zapamatujeme to, co nás doopravdy baví a zajímá. My jsme si tento týden udělali místo klasické hodiny angličtiny "English breakfast". Sešli jsme se ráno v sedm, abychom si společně dali čaj a s láskou připravenou snídani. Povídali jsme si anglicky, vytvořili mini kuchařku z našich receptů a ještě se dobře najedli. 100% English, no Czech and without coursebooks!.. celý článek

Domácí příprava do školy
8. 11. 2018 | Juřičková

V úterý 6. 11. úspěšně proběhla beseda se školní psycholožkou na téma Domácí příprava do školy. Sešlo se bezmála 30 rodičů. Na začátku jsme zavzpomínali na svá školní léta, na to, co nám ze strany rodičů pomáhalo nebo naopak nepomáhalo vůbec. Mluvili jsme o přínosech domácí přípravy dětí, nejen v úzkém významu "domácích úkolů", ale celkově. Uvědomili jsme si, že jde nejen o podporu studijních výsledků, ale i o rozvoj vlastností a dovedností dětí, které budou potřebovat v celém životě... celý článek

Pozvánka na adventní dílničky
5. 11. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Horníček – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, společně s kolektivem MŠ Horníkova a MŠ Poláčkova srdečně zve všechny děti, rodiče a prarodiče na každoroční adventní dílničky, které se budou konat ve středu 28. 11. 2018 od 16:30 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Horníkova. Přijďte si spolu s dětmi vytvořit vánoční dekorace a drobné dárečky, zkrátka příjemně strávit adventní čas společně se svými dětmi... celá pozvánka

Sudoku opět po roce
1. 11. 2018 | Marvanová

Ve středu 24. 10. se již pošesté sešli zájemci o řešení logických her, hříček a hlavolamů. Tentokrát je zlákalo řešení sudoku, tedy čtverců, do kterých musí vepsat číslice 1 až 9 podle přesně stanovených pravidel. Letos se soutěžící sešli v učebně výtvarné výchovy, byli rozděleni do dvou kategorií a rozesazeni tak, aby mohl každý pracovat zcela nerušeně. Na řešení byl stanoven čas 30 minut. Někteří soutěžící byli zdatnější a své práce odevzdávali v kratším čase. A ten byl rozhodující pro určení vítězů v kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník)... celý článek

Environmentální výchova v terénu
1. 11. 2018 | Petrová

Ve středu 31. 10. 2018 nám od rána krásně jako na objednávku svítilo sluníčko a žáci sedmých ročníků vyrazili postupně ve dvou skupinách na výuku do terénu. Jednalo se o výukový program s názvem "LES NEBO PASEKA?" pod záštitou neziskové organizace Forest Stewardship Council, jejímž úkolem je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů... celý článek

Naše aktivity v projektu Síť brněnských otevřených škol 2019
30. 10. 2018 | ředitel školy

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

Seznamte se s úkoly a aktivitami projektu pro rok 2019 a zejména s akcemi, které v rámci projektu připravuje naše škola - o jejich realizaci budeme na tomto webu průběžně informovat.

Nepřehlédněte dodatečně publikovaná videa
30. 10. 2018 | webmaster

Na stránce Videoalbum nepřehlédněte dodatečně publikovaná videa (1. a 2. část) z realizace úspěšného mezinárodního projektu EDISON na naší škole.

Zvyšujeme kvalitu výuky odborných předmětů
25. 10. 2018 | ředitel školy

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do realizace projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách". Jedná se o investiční projekt statutárního města Brna, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu města. V jeho rámci jsou pořizovány interaktivní tabule do odborných učeben... více informací

Florbalový turnaj starších dívek
23. 10. 2018 | Půček

Dne 16. 10. 2018 se i starší žákyně zapojily do florbalového klání. Od loňska se náš tým hodně obměnil a tak bylo jasné, že tentokrát postup ze skupiny nebude jednoduchou záležitostí. Hned v prvním zápase jsme velmi smolně prohráli ze ZŠ Tuháčkova, kdy po snadném vedení jsme inkasovali dva smolné góly - vlastenec a hrubá chyba v obraně. Do dalších zápasů se dívky koncentrovaly a my pak zasloužení přehráli ZŠ Bosonožskou 5:0 a ZŠ Hamry 2:0... celý článek

Na zkušenou
22. 10. 2018 | Hasoňová

Žáci 9. ročníku se vypravili 10. – 12. 10. 2018 na zkušenou do Zubří. Veškeré aktivity směřovaly k jedinému – zamyslet se nad budoucím povoláním a správně si vybrat vhodnou střední školu. Účastníci si vyzkoušeli svoji mrštnost i důvtip, nejrůznější pracovní pozice a role v týmu. Do profesního pasu si zaznamenávali svoje schopnosti, hodnoty, prožitky, uvědomili si, co jim jde nejlépe, jaké týmové role v průběhu jednotlivých činností zastávali... celý článek

Žákovský parlament s chutí do nového školního roku
19. 10. 2018 | Hasoňová

Hned od počátku září rozjel žákovský parlament svoji činnost. Žáci ve 4. – 9. ročnících si zvolili zástupce, kteří se sešli ve škole 14. a 15. 9. 2018, aby se lépe poznali. Noví "parlamenťáci" si zahráli nejrůznější hry, naplánovali akce na celý školní rok, zpracovali materiály potřebné k obhajobě titulu EKOŠKOLA... celý článek

Program "Jak se učit"
17. 10. 2018 | Juřičková

Ve 2.A proběhl ve středu 17. 10. hned první hodinu program Jak se učit. V hodinové interaktivní lekci jsme se tentokrát neučili, ale o učení přemýšleli a povídali. Přemýšleli jsme o tom, proč se vlastně učíme a jak to souvisí s tím, co budeme v životě dělat. Děti měly spoustu krásných představ, čím by chtěly být a propojovaly tyto své plány s tím, co se učí ve škole. Nikdo kupodivu o této spojitosti nepochyboval... celý článek

Přespání 5.B ve škole
17. 10. 2018 | Holoubková

Ve čtvrtek 11. října přespávala třída 5.B v naší škole. Tento večer byl plný aktivit podporujících dobrou atmosféru v našem třídním kolektivu. Děti se s nadšením účastnily všech her, velmi dobře spolu komunikovaly a na úkolech spolupracovaly. Výborně zvládly i stezku odvahy ve tmě. Ráno byla zajištěna vydatná snídaně a žáci druhý den odcházeli domů unaveni, ale obohaceni o nové dojmy a neobyčejnou zkušenost... celý článek

Domácí příprava do školy
15. 10. 2018 | Juřičková

Jsou domácí úkoly dítěte vaší noční můrou? Učí se a není vidět výsledek? Zveme Vás na besedu se školní psycholožkou Mgr. Jiřinou Juřičkovou - v úterý 6. 11. 2018 od 16:30 v učebně 9.B (1. patro, učebna hudební výchovy)... celá pozvánka

Školní rok je v plném proudu
11. 10. 2018 | webmaster

Začátek školního roku je plný nejen práce a učení, ale i důležitých doplňkových aktivit... Nepřehlédněte stručnou rekapitulaci deseti aktivit vybraných ředitelem školy.

5. ročník Turistického pochodu
11. 10. 2018 | R.Č.B.

Zakladatelé tradice - základní školy Vedlejší, Jasanová a Bosonožské náměstí. A v průběhu let připojené další školy - ZŠ Horníkova a ZŠ Svážná. Všechny jsou zapojené v Síti brněnských otevřených škol, projektu Statutárního města Brna. Vždy první sobotu v měsíci říjnu vytvářejí příležitost pro příjemné strávení sobotního dne pro žáky škol, jejich sourozence, rodiče, prarodiče a kamarády díky procházce v přírodě se zajímavými vážnými i méně vážnými úkoly... celý článek

Den řemesel
11. 10. 2018 | R.Č.B.

Ve spolupráci se SOU tradičních řemesel jsme připravili 5 workshopů, kde se naši osmáci a deváťáci mohli seznámit se sedmi různými řemesly. Každý si vybral tři z nich, které ho nejvíce zajímali. Některá řemesla zaujala více některá méně, ale každopádně děkujeme za pěknou akci a dobrou zkušenost... celý článek

Týden plný angličtiny se zahraničními studenty na ZŠ Horníkova
11. 10. 2018 | Kruťová

Jako každý rok, i letos jsme se zapojili do programu EDISON a pozvali zahraniční vysokoškolské studenty na týden k nám do školy. Přijeli stážisté z Ruska, Kazachstánu, Gruzie, Albánie, Iráku a Brazílie. Všichni žáci se se studenty seznámili již první den na slavnostním zahájení v tělocvičně. Žáky 1. stupně navštívili stážisté v hodinách, kde krátce představili svou zemi, hráli si hry a zpívali písničky. Z těchto hodin si vždy naši hosté dojatí odnášeli od dětí plno obrázků, vlajek a dárečků. Na 2. stupni představovali stážisté své země individuálně... celý článek

Projekt EDISON
11. 10. 2018 | Gromanová

Naše škola se i letos zapojila do celosvětového projektu EDISON. Celý týden se tak budeme potkávat s cizinci, které běžně nemáme možnost poznat, a dozvědět se něco nového z jejich kultur. Tento rok k nám zavítali studenti z Ruska, Iráku, Kazachstánu, Brazílie, Albánie a Gruzie... celý článek

Florbalový turnaj mladších žákyň
9. 10. 2018 | Půček

Podzimní florbalové zápolení se rozjíždí a jako první se do turnaje zapojily dívky 6. a 7. tříd. Los nám přiřknul dívky ze ZŠ Novolíšeňská a ZŠ Křídlovická. Oba zápasy jsme zvládli na jedničku se shodným skóre 4:1. Výsledkem byl jasný postup ze skupiny do brněnského finále... celý článek

Sportovní odpoledne ve ŠD
9. 10. 2018 | Kučera

V pondělí 8. října jsme pro naše děti ze školní družiny připravili v tělocvičně opičí dráhu. Nejprve ji nejstarší třeťáci několikrát proběhli a ukázali mladším prvňákům a druhákům, jak překonávat jednotlivé překážky. Poté se rozmístili po trati, aby svým mladším kamarádům mohli v případě potřeby pomoci. Všichni si s úsměvem zasportovali a spokojeně se pak rozprchli do svých oddělení... celý článek

Environmentální výchova v SAKO Brno
4. 10. 2018 | Petrová

Ve středu 26.9. a 3.10. navštívily třídy 7.A a 7.B v rámci hodin environmentální výchovy spalovnu komunálního odpadu SAKO Brno. Od začátku školního roku se problematikou odpadů, jejich třídění a následnou recyklací zabýváme ve výuce ENV a nyní jsme se podívali do i do provozu brněnské spalovny, abychom zjistili co se děje s našimi odpadky dále... celý článek

Florbalový turnaj Čejka cup
3. 10. 2018 | Müller

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se družstva našich dívek a chlapců zúčastnila florbalového turnaje na ZŠ Čejkovická. I přes nepřítomnost některých opor obě družstva vzorně reprezentovala naši školu a svými výkony a chováním na hřišti si získala podporu fanoušků. V konečném pořadí obsadili kluci druhé místo a holky skončily třetí... celý článek

Vítězství našich děvčat v atletickém čtyřboji
1. 10. 2018 | Vardan

Koncem září se naši žáci zúčastnili okresního kola v atletickém čtyřboji ve sportovním areálu ZŠ Laštůvkova. Vypsány byly tyto disciplíny: chlapci – 60 m, 1000 m, hod kriketovým míčkem, vrh koulí, skok vysoký a skok daleký. Dívky závodily ve stejných disciplínách mimo 1000 m, kde pro dívky byla vypsána vzdálenost 800 m. Každý závodník musel absolvovat čtyři velice náročné disciplíny... celý článek

Čtvrté místo ve futsalovém turnaji na ZŠ Svážná
1. 10. 2018 | Vardan

Naše škola se přihlásila do 1. ročníku futsalového turnaje pro síť brněnských otevřených škol. Přes počáteční obavy pořadatele tohoto oblíbeného sportu, že se díky špatně načasovanému termínu zúčastní malý počet škol, se nakonec hrálo v silně obsazeném turnaji ve čtyřech skupinách po čtyřech účastnících, kde první dva ze skupiny postupovali do dalších bojů o celkové vítězství. Naši chlapci vyhráli suverénně základní skupinu se třemi vítězstvími... celý článek

 

  

 

Aktuality

SOUČASNÉ | 9/18 | 6-8/18

 


Aktualizace 14.11.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace