Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska, dokumenty | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Celoškolní projekty

Přírodní zahrada, MŠ Horníkova - Čtyřlístek
17. 10. 2021 | Šárková

Přírodní zahrada slouží k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy dětí předškolního věku, a zároveň podporuje učení venku, které se prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem naší mateřské školy.

Projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky.

Celkové způsobilé výdaje: 355 267,00 Kč

Výše příspěvku SFŽP: 301 977, 00 Kč

Výše příspěvku žadatele: 53 290, 00 Kč

Celá informace v přiloženém dokumentu

http://www.sfzp.cr | http://www.mzp.cz

Šablony II ukončeny, projekt Šablony III zahajujeme
5. 9. 2021 | Ludmila Čoupková

Na naší škole skončil projekt Šablony II. Tento projekt financoval na ZŠ práci školní psycholožky, kluby pro naše žáky (čtenářské, logické, jazykové, občanské). V MŠ byla z fondů EU v rámci tohoto projektu financována práce školní asistentky a uhrazeno další vzdělávání pedagogů v polytechnickém směru.

Od letošního roku začal nový projekt Šablony III. Z tohoto projektu opět uhradíme školní psycholožku v ZŠ a školního asistenta v MŠ. V plánu máme i investovat do našich žáků. V průběhu dvou let bude pro naše žáky zdarma opět otevřeno několik klubů (čtenářských, matematických či klubů rozvíjejících osobnost žáků). Věřím, že i tento projekt přispěje k úspěšnému vzdělávání žáků naší školy.

Mgr. Ludmila Čoupková

Projekt Pomáháme spolu mimo školu
10. 3. 2021 | ředitel školy

Jsme součástí projektu Pomáháme spolu mimo školu, který je podpořen z programu Active Citizens Fund . Cílem projektu je aktivní zapojení do dění kolem nás a možnost změny prostřednictvím miniprojektů. Jsou to naše nápady na změnu, které podle nás prospějí životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Zapojení jsou žáci, učitelé, studenti VŠ i místní obyvatelé. Odbornou spolupráci poskytují odborníci z RezekvítkuNadace VeronicaVeřejná zeleň města Brna a Masarykova univerzita.

Jako první se zapojily žákyně devátého ročníku. Přišly se zajímavými nápady na zkrášlení okolí školy. Ze třech nejlepších bude vybírat jak veřejnost, tak žáci školy. Vítězný projekt se snažíme zrealizovat do konce června 2021 - pokud nám to situace s COVID-19 umožní.

Hlasování proběhne od 6. 4. do 16. 4., a to jak formou online hlasování, tak vhozením hlasovacího lístečku do urny ve vestibulu školy.

Držíme pěsti, ať se nám dílo podaří!

 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
6. 1. 2020 | ředitel školy

Statutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" a "Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně".

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně
5. 3. 2020 | ředitel školy

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekty v anglickém jazyce 2019/2020
7. 11. 2019 | Čoupková

Žáci 3.V a 6.V se účastní mezinárodního projektu, který iniciovala naše škola. Jde o posílání vánočních pohlednic mezi evropskými školami a následnou další spolupráci.

Do tohoto projektu se přihlásily školy z Turecka, Anglie, Rakouska, Itálie, Portugalska, Španělska, Francie, Chorvatska, Polska, Rumunska a Slovenska. Začneme seznámením a tvorbou vánočních přání, poté bude spolupráce pokračovat seznamováním se s kulturními tradicemi a způsobem života v jednotlivých zemí prostřednictvím online prostředí etwinningu... celý článek

Projekty Šablony z fondů EU na naší škole
10. 9. 2019 | Čoupková

Na naší škole skončil projekt Šablony I. Tento projekt financoval na ZŠ práci školní psycholožky, jazykové kurzy pro učitele a čtenářské kluby pro naše žáky. V MŠ byla z fondů EU v rámci tohoto projektu financována práce školní asistentky a uhrazeno další vzdělávání pedagogů. Od letošního roku začal nový projekt Šablony II... celý článek

Naše aktivity v projektu Síť brněnských otevřených škol 2019
30. 10. 2018 | ředitel školy

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

Seznamte se s úkoly a aktivitami projektu pro rok 2019 a zejména s akcemi, které v rámci projektu připravuje naše škola - o jejich realizaci budeme na tomto webu průběžně informovat.

Zvyšujeme kvalitu výuky odborných předmětů
25. 10. 2018 | ředitel školy

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do realizace projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách". Jedná se o investiční projekt statutárního města Brna v hodnotě téměř 6 milionů Kč, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu města. V rámci projektu město pořizuje 53 interaktivních tabulí, které jsou instalovány do odborných učeben zapojených škol. V zapojených školách jsou tabule umístěny do učeben přírodovědných předmětů, cizích jazyků, informatiky a na několika školách také do učeben polytechnické výuky.

Nepřehlédněte odkazy na více informací o projektech realizovaných v rámci města Brna - jsou modře zvýrazněn v první sekci níže uvedené tabulky.

Dokument ve formátu PDF

 

Aktualizace 25.11.2021, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575