Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně

Celoškolní projekty

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
6. 1. 2020 | ředitel školy

Statutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" a "Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně".

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně
5. 3. 2020 | ředitel školy

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekty v anglickém jazyce 2019/2020
7. 11. 2019 | Čoupková

Žáci 3.V a 6.V se účastní mezinárodního projektu, který iniciovala naše škola. Jde o posílání vánočních pohlednic mezi evropskými školami a následnou další spolupráci.

Do tohoto projektu se přihlásily školy z Turecka, Anglie, Rakouska, Itálie, Portugalska, Španělska, Francie, Chorvatska, Polska, Rumunska a Slovenska. Začneme seznámením a tvorbou vánočních přání, poté bude spolupráce pokračovat seznamováním se s kulturními tradicemi a způsobem života v jednotlivých zemí prostřednictvím online prostředí etwinningu... celý článek

Projekty Šablony z fondů EU na naší škole
10. 9. 2019 | Čoupková

Na naší škole skončil projekt Šablony I. Tento projekt financoval na ZŠ práci školní psycholožky, jazykové kurzy pro učitele a čtenářské kluby pro naše žáky. V MŠ byla z fondů EU v rámci tohoto projektu financována práce školní asistentky a uhrazeno další vzdělávání pedagogů. Od letošního roku začal nový projekt Šablony II... celý článek

Naše aktivity v projektu Síť brněnských otevřených škol 2019
30. 10. 2018 | ředitel školy

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

Seznamte se s úkoly a aktivitami projektu pro rok 2019 a zejména s akcemi, které v rámci projektu připravuje naše škola - o jejich realizaci budeme na tomto webu průběžně informovat.

Zvyšujeme kvalitu výuky odborných předmětů
25. 10. 2018 | ředitel školy

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do realizace projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách". Jedná se o investiční projekt statutárního města Brna v hodnotě téměř 6 milionů Kč, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu města. V rámci projektu město pořizuje 53 interaktivních tabulí, které jsou instalovány do odborných učeben zapojených škol. V zapojených školách jsou tabule umístěny do učeben přírodovědných předmětů, cizích jazyků, informatiky a na několika školách také do učeben polytechnické výuky.

Nepřehlédněte odkazy na více informací o projektech realizovaných v rámci města Brna - jsou modře zvýrazněn v první sekci níže uvedené tabulky.

Dokument ve formátu PDF

 

Aktualizace 14.01.2021, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575