Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Celoškolní projekty

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně
5. 3. 2020 | ředitel školy

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Naše aktivity v projektu Síť brněnských otevřených škol 2019
30. 10. 2018 | ředitel školy

SBOŠ je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

Seznamte se s úkoly a aktivitami projektu pro rok 2019 a zejména s akcemi, které v rámci projektu připravuje naše škola - o jejich realizaci budeme na tomto webu průběžně informovat.

Zvyšujeme kvalitu výuky odborných předmětů
25. 10. 2018 | ředitel školy

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do realizace projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách". Jedná se o investiční projekt statutárního města Brna v hodnotě téměř 6 milionů Kč, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu města. V rámci projektu město pořizuje 53 interaktivních tabulí, které jsou instalovány do odborných učeben zapojených škol. V zapojených školách jsou tabule umístěny do učeben přírodovědných předmětů, cizích jazyků, informatiky a na několika školách také do učeben polytechnické výuky.

Nepřehlédněte odkazy na více informací o projektech realizovaných v rámci města Brna - jsou modře zvýrazněn v první sekci níže uvedené tabulky.

Dokument ve formátu PDF

 


Aktualizace 05.03.2020, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace