Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17


Zobrazení pro smartphon nebo tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2018/2019
21. 6. 2018 | vedoucí vychovatelka ŠD

V průběhu měsíce června měli zákonní zástupci možnost přihlásit své děti do školní družiny na školní rok 2018/2019. Zápis byl ukončen 20. června 2018.

Zájemci z prvních a druhých tříd byli přijati všichni. Z důvodu naplnění kapacity ŠD nebyli přijati zájemci z budoucích čtvrtých tříd. Přihlášky dětí z budoucích třetích tříd budou posuzovány podle platných kritérií o přijetí do ŠD. Výsledné rozhodnutí zveřejníme nejpozději v prvním týdnu měsíce září 2018.

V případě, že v průběhu školního roku dojde k uvolnění místa ve ŠD, bude toto místo neprodleně nabídnuto dalším zájemcům.

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
22. 5. 2018 | ředitel školy

Můžete si prostudovat dokument, který shrnuje základní informace o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679, které je na území ČR účinné od 25. 5. 2018... celé memorandum.

Naše organizace podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle Metodiky MŠMT ČR, s jejímž detailním zněmím se můžete seznámit na adrese http://www.msmt.cz/file/44592/.

Příspěvek na podporu činnosti spolku Horníček pro ŠR 2018/2019
15. 5. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Vážení rodiče,
věříme, že jsme vás v průběhu tohoto školního roku přesvědčili, že váš příspěvek ve výši 250 Kč za školní rok byl využit smysluplně a že byl použit tak, aby především přinesl radost dětem. Podrobně si o financování spolku a aktivitách můžete přečíst ve zprávě o hospodaření za rok 2017, která je zveřejněna na www stránkách spolku a v písemné podobě ji najdete také ve vestibulu ZŠ. Stručnou rekapitulaci činnosti spolku za uplynulý školní rok si můžete přečíst také v závěru této zprávy... celý článek

NEJBLIŽŠÍ AKCE Z KALENDÁŘE ŠKOLNÍHO ROKU

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Výtvarná soutěž Reflexní děti
21. 6. 2018 | Rymešová

Během měsíce března a dubna letošního roku jsme si s dětmi ve školní družině povídali o dopravní výchově, zkoušeli si různé dopravní situace a snažili se i těm nejmenším z nás nacpat do hlaviček základní bezpečnostní pravidla pro chování ať již na silnici, na chodníku, na kole či v MHD. V souvislosti s tím jsme se zapojili i do výtvarné soutěže Reflexní děti, která se právě snaží podpořit bezpečnost a viditelnost dětí na ulicích našeho města. Úkolem dětí bylo nakreslit obrázky na téma V hlubinách oceánů. V rámci školního kola samy děti vybraly nejlepší obrázky a ty následně putovaly do výše zmíněné soutěže... celý článek

Výlet 6.B
19. 6. 2018 | Hasoňová

Co by byl školní rok bez zajímavého výletu! Žáci 6. B se v polovině června vypravili na výlet na Vysočinu. Poznávali okolí Telče - Řásnou, Velkopařezitý rybník, Míchovy skály, nejvyšší vrchol - Javořici. Celé čtyři dny se, tak jako indiáni, pokoušeli co nejvíce poznat přírodu a splynout s ní, vyzkoušeli si svoji mrštnost a zručnost, postřeh i důvtip, učili se vzájemné spolupráci. A nejčastější otázka při návratu domů - mohli bychom příště jet na více dní?... celý článek

Soutěžní odpoledne ke Dni dětí ve ŠD
19. 6. 2018 | Rymešová

Den dětí jsme s dětmi ve školní družině oslavili formou stanovišť, kde děti plnily úkoly spojené s určitým povoláním. Jako úředníci si děti vyzkoušely přenášet papíry brčkem, v roli uklízečky sbíraly do kyblíku víčka od pet lahví, jako optici poznávaly stejné tvary se zavázanýma očima, jako žokejové si projely dráhu na koníkovi a jako lovci se trefovaly míčky do kyblíku. Za splnění všech úkolů si nakonec zasloužily sladkou odměnu... celý článek

Olympiáda 1. stupně ZŠ města Brna
19. 6. 2018 | Pohlová

Žáci 3. – 5. ročníku se ve středu 13. 6. zúčastnili atletického trojboje v rámci olympiády 1. stupně základních škol města Brna. Konal se na ZŠ Laštůvkova, kde se sešlo celkem 260 žáků z více než dvaceti brněnských škol. Trojboj tvořily disciplíny – běh na 50 metrů, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Naši školu reprezentovali tito žáci... celý článek

Výukový program Krása včel
18. 6. 2018 | Bartoňová

Dne 18. 6. 2018 se žáci 1. A vypravili do Otevřené zahrady Nadace partnerství na výukový program „Krása včel“. Děti se seznámily se životem včel, dozvěděly se, kdo zastává jakou roli ve včelím společenství, jaký je vývoj včely a jaký je vztah mezi včelami a člověkem. Prohlédly si úl, ochutnaly i včelí produkty a zahrály si tematické hry. Program se nám moc líbil a doporučuji všem Otevřenou zahradu navštívit... celý článek

Za odměnu do lesa
17. 6. 2018 | Hasoňová

Všichni zasvěcení vědí, že na podzim letošního školního roku proběhl 12. ročník sběru kaštanů, žaludů a suchého pečiva. Celkem 138 žáků nasbíralo 4 850 kg krmiva pro lesní zvěř. Tradiční odměna - výlet do Křtinského polesí pro nejlepší sběrače - se uskutečnil 29. května. Tentokrát děti navštívily větrný mlýn v Rudicích a Rudické propadání, nechybělo tradiční opékání špekáčků a předání hodnotných odměn těm nejpilnějším... celý článek

Hmatová stezka
17. 6. 2018 | Hasoňová

V pondělí 4. června členové žákovského parlamentu realizovali jeden ze svých nápadů na vylepšení okolí školy - hmatovou stezku. Vypravili se do lesa a nasbírali nejrůznější materiál, který pak použili. Hmatová stezka se nachází na školní zahradě za altánem, slavnostně bude otevřena 27. 6. 2018 v rámci akce Hurá na prázdniny. Přijďtě si ji vyzkoušet i vy!... celý článek

Draci na ZŠ Horníkova
13. 6. 2018 | Petrová

Pomalu se blíží konec školního roku a my máme v uměleckém semináři 8. tříd stále plno práce. Jeden z posledních úkolů, kdy jsme si zkoušeli zpracovat odpadový materiál - PETky a tubusy od badmintonových míčků bylo vytvoření několikahlavého draka. Stříhali jsme, slepovali, kašírovali a nakonec barvili a jak nám to dopadlo posuďte sami... celý článek

Společný víkend třídy 1.A v Biskupicích
12. 6. 2018 | Horký

Co se vám vybaví, když se řekne Biskupice u Třebíče. Nic?! Nám donedávna také ne. Přesněji do minulého víkendu 8. až 10. 6. 2018, kdy se právě v Biskupicích ukázalo, že když se dá dohromady dobrý nápad a odvaha podělit se o něj (rodiče Havlíčkovi), schopnost dát nápadu zajímavou náplň a ochota uvést jej v život (paní třídní učitelka Ivana Bartoňová a paní učitelka Milada Pytelová se svými dětmi), nezdolná dávka energie a nadšení (děti z 1. A) a snaha vyjít tomu všemu vstříc... celý článek

Dozvuky školní akademie 2018
11. 6. 2018 | webmaster

Ve vidoalbu nepřehlédněte dodatečně publikovaná videa ze školní akademie 2018:

Dramaturgie vystoupení Mgr. Ivana Bartoňová, autorem videí je Mgr. Vítězslav Vardan.

Školní výlet 1. tříd
11. 6. 2018 | Bartoňová

6. 6. 2018 se naše první třídy vypravily na svůj školní výlet. Na zámku Milotice se děti nastrojily do dobových kostýmů a rázem se proměnily v krásné princezničky a princátka. Spolu s paní hraběnkou si zatančily a s hrabětem zašermovaly. Poté si děti nakoupily tolik očekávané suvenýry a zmrzlinu. Počasí nám přálo, dobrá nálada nám nechyběla, prostě jsme si to všichni užili... celý článek

Soutěž v německém jazyce
10. 6. 2018 | Herková

Ve vyučovacích hodinách německého jazyka jsme uspořádali školní kolo soutěže žákovských týmů. Žáci osmého a devátého ročníku se rozdělili do tříčlenných družstev a poměřili své znalosti v německém jazyce písemnou i ústní formou.  V písemné části zodpověděli otázky kvizu týkajícího se reálií německy mluvících zemí a vyhledávali slova do zábavné doplňovačky. V ústní části soutěže se snažili v časovém limitu vyslovit co nejvíce slov na určené téma. Na závěr si družstva vylosovala konverzační okruh a ve dvojici žáci předvedli dialog... celý článek

Den dětí 4.B v přírodě
10. 6. 2018 | Holoubková

V pátek 1. června 2018 vyrazila třída 4.B oslavit svůj svátek do přírody. Naším cílem byl blízký Lesní lom. Po cestě děti hledaly zašifrované zprávy a plnily další nelehké úkoly. Navštívili jsme také nedaleký jezdecký klub, odkud jsme se vydali pro sladkou odměnu v podobě zmrzliny. Maximálně jsme si užili krásného počasí a v plné míře využili úžasné polohy naší školy na okraji Hádecké plošiny v blízkosti lesů. Chtěla bych všechny děti velmi pochválit za tiché a ohleduplné chování v přírodě a všichni se již těšíme na náš příští výlet... celý článek

Olympiáda 1. a 2. tříd ZŠ města Brna v atletice
7. 6. 2018 | Benešová

Ve středu 30. 5. 2018 bylo osm dětí z prvních a druhých tříd reprezentovat naši školu na atletické olympiádě, která se konala na ZŠ Svážná v Brně–Novém Lískovci. První třídu reprezentovali Tereza Machů, Natálie Hortová, Denis Krejčí a Martin Hledík. Za druháky zde byli Nela Sedláčková, Helena Nováková, Patrik Nimrichter a Michael Boháček. Největší radost nám udělala Tereza Machů, která skončila ve velké konkurenci dětí z dvaceti brněnských škol na druhém místě... celý článek

Turnaj ve stolním tenise na ZŠ Horníkova
6. 6. 2018 | Půček

Vzhledem k velkému zájmu ze strany dětí o stolní tenis na naší škole se podařilo, díky Horníčku, spolku rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, dokoupit další stoly na tuto populární hru. Za to spolku rodičů patří velký dík. A jak nejlépe vyzkoušet nové vybavení než turnajem. Soutěž probíhá ve třech kategoriích (starší a mladší žáci, kategorie děvčat) a aktivně je do ní zapojeno kolem 40 žáků naší ZŠ. Každá volná přestávka je tedy vyplněna sportovním zápolením a již zanedlouho se dočkáme vítězů... celý článek

Hmyz na talíři v 6. třídách
6. 6. 2018 | Půček

Netradiční hodiny se dočkali žáci v rámci výuky přírodopisu – připravoval se hmyz. Využití hmyzu jako potravy je zcela běžná záležitost ve většině zemí světa. Vždyť kromě nesmyslných předsudků neexistuje snad ani jeden objektivní důvod, proč nejíst hmyz. A co že se podávalo? Larvy potemníka a mouční červi, cvrčci, sarančata. Ti, kteří sebrali odvahu, nakonec zjistili, že to tak špatné není, a dokonce i dobře chutná... celý článek

Minirepríza školní akademie pro děti z MŠ
5. 6. 2018 | Šárková

Malá repríza školní akademie 2018 proběhla v pondělí 4. 6. 2018. Žáci 1. stupně ZŠ zopakovali svá vystoupení pro děti z našich mateřských škol. A úspěch byl stejně velký jako při premiéře. Vystoupení nadšeně sledovaly děti z mateřských škol i jejich paní učitelky. Vždyť někteří z vystupujících ještě nedávno své schopnosti v našich mateřských školách nabírali. A jak už vyrostli a vyspěli, že?... celý článek

Úspěch našich děvčat v soutěži mladých zdravotníků
5. 6. 2018 | Křížová

V pátek 1. 6. 2018 se dívky ze 4. B. zúčastnily krajského kola Soutěže mladých zdravotníků ve Znojmě. Po úspěšném postupu z 1. místa z městského kola v Brně se umístily na krásném 3. místě za Jihomoravský a Zlínský kraj. Dívky předvedly své znalosti z teorie zdravovědy, dopravy, transportu nemocných a zejména svoji připravenost pomoci zraněným v simulovaných situacích, kde neztratily žádné body... celý článek

Hurá na prázdniny
4. 6. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Ve středu 27. 6. 2018 od 16:30 se v areálu školy uskuteční "Horníčkovu (netradiční) olympiáda" na kterou Vás zve Horníček, spolek rodičů. Na soutěžící děti čeká 10 stanovišť s netradičními úkoly, malá odměna a špekáček... celá pozvánka

Vícedenní výlet do Budišova
1. 6. 2018 | Holoubková, Pohlová

Žáci třetích tříd a 4.B vyrazili ve třetím březnovém týdnu na čtyřdenní výlet do přírody. Cílem byl Budišov nad Budišovkou, krásné místo v kotlině mezi Oderskými vrchy a pohořím Nízkého Jeseníku. Během několika dnů a díky spoustě společných aktivit se děti navzájem sblížily a navázaly nová přátelství. Naučily se mnoho zajímavých dovedností a užily si spoustu zábavy. Počasí bylo příznivé, déšť nás vyprovázel až na zpáteční cestě. A jak to bylo hezky den po dni?... celý článek

AKTUALITY:
SOUČASNÉ
| 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

 

  

 


Aktualizace 21.06.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace