Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

ZŠ Horníkova 1

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště |
Školní knihovna | Žákovský parlament


Jsme skvělá škola.

V příznivém prostředí naplno rozvíjíme potenciál nás všech.
Připraveni do života letíme s radostí k moudrosti

Poštovní adresa: Základní škola, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno

 

Kontakty na vybrané pracovníky ZŠ Horníkova 1


 

Mgr. Roman Burda
ředitel školy

 
rburda@zshornikova.cz
606 040 911

 

Mgr. Jana Holoubková
ZŘ pro 1. stupeň ZŠ


jholoubkova@zshornikova.cz
725 430 377

 

Mgr. Štěpán Jirků
ZŘ pro 2. stupeň ZŠ


sjirku@zshornikova.cz
702 191 186

 

Lenka Popelková
sekretářka


sekretariat@zshornikova.cz
725 984 708

 

Mgr. Hana Pavlíčková
výchovn
á poradkyně


hpavlickova@zshornikova.cz
603 454 624

 

Mgr. Jiřina Juřičková
školní psycholog


psycholog@zshornikova.cz
725 895 559

 

Mgr. Jarmil Müller
školní metodik prevence


jmuller@zshornikova.cz
737 002 467

 

Mgr. Ludmila Čoupková
spec. pedagog pro 2. stupeň
vedoucí AP


lcoupkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Mezihoráková
spec. pedagog pro 1. stupeň


hmezihorakova@zshornikova.cz

 

Barbora Křížová, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD


bkrizova@zshornikova.cz
774 044 008

 

Petr Vintr
vedoucí technického úseku


pvintr@zshornikova.cz
777 650 615

 

 

 

Konzultační hodiny pro veřejnost: po předcházející domluvě.

 

Třídy a třídní učitelé 1. stupně


 

I. A


Mgr. Zdena Matulová
zmatulova@zshornikova.cz

 

I. B

Mgr. Eva Luňáková
elunakova@zshornikova.cz

 

I. C


Mgr. Pavlína Baláková
pbalakova
@zshornikova.cz

 

II. A


Mgr. Ivana Bartoňová
ibartonova
@zshornikova.cz

 

II. B


Mgr. Petra Svobodová
psvobodova
@zshornikova.cz

 

II. C


Bc. Kateřina Horáková
khorakova@zshornikova.cz

 

II. D


Mgr. Marcela Popková
mpopkova
@zshornikova.cz

 

III. A

 
Mgr. Ivana Brzobohatá
ibrzobohata@zshornikova.cz

 

III. B

Mgr. Hana Prudíková
hprudikova@
zshornikova.cz

 

III. C


Mgr. Aneta Balcarová
abalcarova@zshornikova.cz

 

IV. A


Mgr. Lenka Pohlová
lpohlova
@zshornikova.cz

 

IV. B


Mgr. Anna Ciupková
aciupkova@zshornikova.cz

 

IV. C

 
Mgr. Kateřina Opělová
kopelova
@zshornikova.cz

 

V. A

Mgr. Alena Benešová
abenesova@zshornikova.cz

 

V. B

Mgr. et Mgr. Kateřina Horáková

khorakovam@zshornikova.cz

 

   

V. C

 
Mgr. Hana Mezihoráková
hmezihorakova
@zshornikova.cz

 

 

 

 

Třídy a třídní učitelé 2. stupně


 

VI. A


Mgr. Hana Sikorová
hsikorova@zshornikova.cz

 

VI. B


Mgr. Martina Nakládalová
mnakladalova@zshornikova.cz

 

VI. C

Mgr. Jarmil Müller
jmuller@zshornikova.cz

 

VII. A


Mgr. Martin Půček
mpucek
@zshornikova.cz

 

VII. B


Mgr. Jana Stohrová
jstohrova@zshornikova.cz

 

VII. V


Mgr. Lenka Horká
lhorka@zshornikova.cz

 

VIII. A

 
Mgr. Lukáš Götz
lgotz
@zshornikova.cz

 

VIII. B


Mgr. Květoslava Hasoňová
khasonova
@zshornikova.cz

 

VIII. V

 
Mgr. Jiří Starý
jstary@zshornikova.cz

 

IX. A


Mgr. Hana Pavlíčková
hpavlickova
@zshornikova.cz 

 

 

IX. B

 
Mgr. Jan Oujezdský
joujezdsky@zshornikova.cz

 

IX. V


Mgr. Ludmila Čoupková
lcoupkova
@zshornikova.cz

 

 

 

 

Všichni učitelé


 

Mgr. Pavlína Baláková


pbalakova@zshornikova.cz

 

Mgr. Aneta Balcarová


abalcarova@zshornikova.cz

 

Mgr. Ivana Bartoňová


ibartonova@zshornikova.cz

 

Mgr. Ivana Brzobohatá


ibrzobohata@zshornikova.cz

 

Mgr. Alena Benešová


abenesova@zshornikova.cz

 

Mgr. Roman Burda

 
rburda@zshornikova.cz

 

Mgr. Anna Ciupková

 
aciupkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Lenka Čoupková


lecoupkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Ludmila Čoupková


lcoupkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Lukáš Götz


lgotz@zshornikova.cz

 

Mgr. Květoslava Hasoňová


khasonova@zshornikova.cz

 

Mgr. Jana Holoubková


jholoubkova@zshornikova.cz

 

Bc. Kateřina Horáková


khorakova@zshornikova.cz

 

Mgr. et Mgr. Kateřina Horáková


khorakovam@zshornikova.cz

 

Mgr. Lenka Horká


lhorka@zshornikova.cz

 

Mgr. Štěpán Jirků


sjirku@zshornikova.cz

 

Mgr. Pavlína Jobánková


pjobankova@zshornikova.cz

 

Mgr. Eva Luňáková


elunakova@zshornikova.cz

 

PaedDr. Eva Marvanová


emarvanova@zshornikova.cz

 

Mgr. Zdena Matulová


zmatulova@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Mezihoráková


hmezihorakova@zshornikova.cz

 

Mgr. Miroslava Mikulicová


mmikulicova@zshornikova.cz

 

Mgr. Jarmil Müller


jmuller@zshornikova.cz

 

Mgr. et Mgr. Jitka Musilová


jmusilova@zshornikova.cz

 

Mgr. Martina Nakládalová


mnakladalova@zshornikova.cz

 

Bc. Štěpánka Nárovcová


snarovcova@zshornikova.cz

 

Mgr. Kateřina Opělová

 
kopelova
@zshornikova.cz

 

Mgr. Jan Oujezdský

joujezdsky@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Pavlíčková


hpavlickova@zshornikova.cz

 

Mgr. Marie Petrová


mpetrova@zshornikova.cz

 

Mgr. Lenka Pohlová


lpohlova@zshornikova.cz

 

Mgr. Marcela Popková


mpopkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Kateřina Potužníková


kpotuznikova@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Prudíková


hprudikova@zshornikova.cz

 

Mgr. Martin Půček


mpucek@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Sikorová


hsikorova@zshornikova.cz

 

Mgr. Jiří Starý


jstary@zshornikova.cz

 

Mgr. Jana Stohrová

jstohrova@zshornikova.cz

 

Mgr. Jana Stručovská

jstrucovska@zshornikova.cz

 

Mgr. Ivana Svobodová


isvobodova@zshornikova.cz

 

 

Mgr. Petra Svobodová


psvobodova@zshornikova.cz

 

Mgr. Vítězslav Vardan

vvardan@zshornikova.cz

 

Susan Zurieki

szurieki@zshornikova.cz

 

 

S rozmístěním učeben a kabinetů učitelů se můžete seznámit na orientačním plánku školy.

 

Asistenti pedagogů


 

Irena Vavrečková
1.B


ivavreckova@zshornikova.cz

 

Romana Ševčíková
1.C

rsevcikova@zshornikova.cz

 

Lenka Boučková
2.B


lbouckova@zshornikova.cz

 

Ivana Skalníková
2.C.


iskalnikova@zshornikova.cz

 

 Maria Laura Novotná
2.D


mnovotna@zshornikova.cz

 

Sandra Doležalová
3.C


sdolezalova@zshornikova.cz

 

Tereza Šímová
4.B


tsimova@zshornikova.cz

 

Andrea Sokolová
4.C


asokolova@zshornikova.cz

 

Sylva Mátlová
5.A


smatlova@zshornikova.cz

 

Radka Kadlecová
5.C


rkadlecova@zshornikova.cz

 

Milan Navrátil
6.C


mnavratil@zshornikova.cz

 

Kateřina Kučírková
7.A


kkucirkova@zshornikova.cz

 

 Lenka Jurkovičová
7.B


ljurkovicova@zshornikova.cz

 

Mgr. Monika Kučerová
8.A


mkucerova@zshornikova.cz

 

 Mgr. Vítězslav Vardan
8.B


vvardan@zshornikova.cz

 

 Darina Křenková
9.A


dkrenkova@zshornikova.cz

 

Nikola Mokrá
9.B

nmokra@zshornikova.cz

 

 

 

 

 

Vychovatelé školní družiny


 

Barbora Křížová, DiS.

bkrizova@zshornikova.cz

 

Martin Kučera


mkucera@zshornikova.cz

 

Jindřiška Peloušková


jpelouskova@zshornikova.cz

 

Bc. Hana Straková


hstrakova@zshornikova.cz

 

Markéta Švédová, DiS.


msvedova@zshornikova.cz

 

Mgr. Helena Vrchotová


hvrchotova@zshornikova.cz

 

Lenka Zelinková


lzelinkova@zshornikova.cz

 

 

Vysvětlivky k seznamu vychovatelů:

  • Vedoucí vychovatelkou ŠD je Barbora Křížová, DiS., telefon 774 044 008.

  • V pracovních dnech můžete vychovatele kontaktovat na telefonu 725 984 706. V době od 06:30 do 08:00 a od 11:40 do 17:00 pouze v naléhavých případech, bez omezení od 11:00 do 11:40.

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO: 600107957, bankovní účet: 123-6359880267/0100, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň