Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska, dokumenty | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

ZŠ Horníkova 1 - kontakty

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament | Žákovská tvorba


 

Jsme skvělá škola.

V příznivém prostředí naplno rozvíjíme potenciál nás všech.
Připraveni do života letíme s radostí k moudrosti

 

 

Kontakty na vybrané pracovníky školy


 

Mgr. Roman Burda
ředitel školy

 
rburda@zshornikova.cz
606 040 911

 

Mgr. Alena Fialová
ZŘ pro 1. stupeň


afialova@zshornikova.cz
725 430 377

 

Mgr. Štěpán Jirků
ZŘ pro 2. stupeň


sjirku@zshornikova.cz
702 191 186

 

Lenka Popelková
sekretářka


sekretariat@zshornikova.cz
725 984 708

 

Mgr. Hana Pavlíčková
výchovný poradce


hpavlickova@zshornikova.cz
603 454 624

 

Mgr. Jiřina Juřičková
školní psycholog


psycholog@zshornikova.cz
725 895 559

 

Mgr. Jarmil Müller
školní metodik prevence


jmuller@zshornikova.cz
737 002 467

 

Jindřiška Peloušková
vedoucí vychovatelka ŠD


jpelouskova@zshornikova.cz
725 984 706

 

Petr Vintr

vedoucí THP


pvintr@zshornikova.cz
 

 

Konzultační hodiny pro veřejnost:

  • Mgr. Roman Burda, ředitel školy:  pondělí 14:00 - 15:00

  • Mgr. Alena Fialová, ZŘ pro 1. stupeň: pondělí 14:00 - 15:00

  • Mgr. Štěpán Jirků, ZŘ pro 2. stupeň: pondělí 14:00 - 15:00

  • Mgr. Hana Pavlíčková, školní psycholog a další pracovníci Školního poradenského pracoviště: pondělí 14:00 - 15:00

 

Třídy a třídní učitelé 1. stupně


 

I. A


Mgr. Ivana Brzobohatá
ibrzobohata@zshornikova.cz

I. B

Mgr. Hana Prudíková
hprudikova@
zshornikova.cz

I. C


Mgr. Darina Žižková
dzizkova@
zshornikova.cz

II. A

 
Mgr. Lenka Pohlová
lpohlova
@zshornikova.cz

II. B


Mgr. Petra Svobodová
psvobodova
@zshornikova.cz

II. C


Mgr. Pavlína Baláková
pbalakova
@zshornikova.cz

II. D


Mgr. et Mgr. Jitka Musilová

jmusilova@zshornikova.cz

III. A


Mgr. Alena Benešová
abenesova@zshornikova.cz

III. B


Mgr. Eva Maršíková
emarsikova@zshornikova.cz

III. C


Mgr. Bohdana Remešová
bremesova@zshornikova.cz

IV. A


Mgr. Zdena Matulová
zmatulova@zshornikova.cz

IV. B


Mgr. Marcela Popková
mpopkova
@zshornikova.cz

IV. C

 
Mgr. Kateřina Opělová
kopelova
@zshornikova.cz

V. A

 
Mgr. Ivana Bartoňová
ibartonova
@zshornikova.cz

V. B

 
Mgr. Hana Mezihoráková
hmezihorakova
@zshornikova.cz

   

V. C

Mgr. Michaela Bullová
mbullova@zshornikova.cz

   

 

Třídy a třídní učitelé 2. stupně


 

VI. A

 
Mgr. Lukáš Götz
lgotz
@zshornikova.cz

VI. B


Mgr. Květoslava Hasoňová
khasonova
@zshornikova.cz

VI. V

 
Mgr. Jiří Starý
jstary@zshornikova.cz

VII. A


Mgr. Hana Pavlíčková
hpavlickova
@zshornikova.cz  

VII. B

 
Mgr. Jan Oujezdský
joujezdsky@zshornikova.cz

VII. V


Mgr. Ludmila Čoupková
lcoupkova
@zshornikova.cz

VIII. A


Mgr. Ivana Macíková
imacikova
@zshornikova.cz

VIII. B

Mgr. Jarmil Müller
jmuller@zshornikova.cz

 VIII. V


PaedDr. Eva Marvanová
emarvanova@zshornikova.cz

IX. A


Mgr. Martin Půček
mpucek
@zshornikova.cz

   

IX. V


Mgr. Michal Břenek
mbrenek@zshornikova.cz

   

Poznámka: s rozmístěním učeben a kabinetů učitelů se můžete seznámit na orientačním plánku školy.

 

 

Všichni učitelé


 

Mgr. Pavlína Baláková


pbalakova@zshornikova.cz

 

Mgr. Ivana Bartoňová


ibartonova@zshornikova.cz

 

Mgr. Alena Benešová


abenesova@zshornikova.cz

 

Mgr. Iveta Benešová


ibenesova@zshornikova.cz

 

Mgr. Ivana Brzobohatá


ibrzobohata@zshornikova.cz

 

Mgr. Michal Břenek

mbrenek@zshornikova.cz

 

Mgr. Michaela Bullová


mbullova@zshornikova.cz

 

Mgr. Roman Burda

 
rburda@zshornikova.cz

 

Mgr. Lenka Čoupková


lecoupkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Ludmila Čoupková


lcoupkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Alena Fialová


afialova@zshornikova.cz

 

Mgr. Lukáš Götz


lgotz@zshornikova.cz

 

Mgr. Květoslava Hasoňová


khasonova@zshornikova.cz

 

Mgr. Lenka Horká


lhorka@zshornikova.cz

 

Mgr. Štěpán Jirků


sjirku@zshornikova.cz

 

Mgr. Ivana Macíková


imacikova@zshornikova.cz

 

Mgr. Sylva Machálková


smachalkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Eva Maršíková

emarsikova@zshornikova.cz

 

PaedDr. Eva Marvanová


emarvanova@zshornikova.cz

 

Mgr. Zdena Matulová


zmatulova@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Mezihoráková


hmezihorakova@zshornikova.cz

 

Mgr. Miroslava Mikulicová


mmikulicova@zshornikova.cz

 

Mgr. Jarmil Müller


jmuller@zshornikova.cz

 

Mgr. et Mgr. Jitka Musilová


jmusilova@zshornikova.cz

 

Mgr. Kateřina Opělová


kopelova@zshornikova.cz

 

Mgr. Jan Oujezdský

joujezdsky@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Pavlíčková


hpavlickova@zshornikova.cz

 

Mgr. Marie Petrová


mpetrova@zshornikova.cz

 

Mgr. Lenka Pohlová


lpohlova@zshornikova.cz

 

Mgr. Marcela Popková


mpopkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Prudíková


hprudikova@zshornikova.cz

 

Mgr. Martin Půček


mpucek@zshornikova.cz

 

Mgr. Bohdana Remešová


bremesova@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Sikorová


hsikorova@zshornikova.cz

 

Mgr. Jiří Starý


jstary@zshornikova.cz

 

Mgr. Jana Stohrová

jstohrova@zshornikova.cz

 

Mgr. Petra Svobodová


psvobodova@zshornikova.cz

 

Mgr. Vítězslav Vardan

vvardan@zshornikova.cz

 

Mgr. Nikola Zacharová

nzacharova@zshornikova.cz

 

Mgr. Darina Žižková

dzizkova@zshornikova.cz

 

   

Susan Zurieki, rodilá mluvčí Aj

szurieki@zshornikova.cz

   

 

Asistenti pedagogů


 

Andrea Bajerová


abajerova@zshornikova.cz

 

Lenka Boučková


lbouckova@zshornikova.cz

 

Barbora Křížová


bkrizova@zshornikova.cz

 

Sylva Mátlová


smatlova@zshornikova.cz

 

Nikola Mokrá


nmokra@zshornikova.cz

 

Milan Navrátil


mnavratil@zshornikova.cz

 

Bc. Tereza Ondráčková


tondrackova@zshornikova.cz

 

Sabina Prášková


spraskova@zshornikova.cz

 

Lucie Ptáčková


lptackova@zshornikova.cz

 

Klára Pulkrábková


kpulkrabkova@zshornikova.cz

 

Bc. Tereza Schardová


tschardova@zshornikova.cz

 

Ivana Skalníková


iskalnikova@zshornikova.cz

 

 Bc. Klára Waidhoferová


kwaidhoferova@zshornikova.cz

 
 

 

 

Vychovatelé školní družiny


 

Markéta Brlicová, DiS


mbrlicova@zshornikova.cz

 

Bc. Kristýna Koňariková


kkonarikova@zshornikova.cz

 

Martin Kučera


mkucera@zshornikova.cz

 

Jindřiška Peloušková


jpelouskova@zshornikova.cz

 

 

Mgr. Helena Vrchotová


hvrchotova@zshornikova.cz

 

Lenka Zelinková


lzelinkova@zshornikova.cz

 

 

Vysvětlivky k seznamu vychovatelů:

  • Vedoucí vychovatelkou je Jindřiška Peloušková,

  • V pracovních dnech můžete vychovatele kontaktovat na telefonu 725 984 706. V době od 06:30 do 08:00 a od 11:40 do 17:00 pouze v naléhavých případech, bez omezení od 11:00 do 11:40.

 


Aktualizace 01.12.2021, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace