Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - kontakty

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


 

Jsme skvělá škola.

V příznivém prostředí naplno rozvíjíme potenciál nás všech.
Připraveni do života letíme s radostí k moudrosti

 

 

Kontakty na vybrané pracovníky školy


Omlouváme se, že v době probíhající rekonstrukce budovy školy nemusí spolehlivě fungovat spojení s jednotlivými pracovníky školy prostřednictvím pevných telefonních linek, které jsou uvedeny níže i na dalších stránkách tohoto webu. Prosíme proto, abyste přednostně používali elektronickou poštu, školní informační systém Edookit nebo pevný telefon na sekretariát školy. Jestliže budete pracovníky školy kontaktovat elektronicky, dostanete odpověď nejpozději do dvou pracovních dní. Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Roman Burda
ředitel školy

 
rburda@zshornikova.cz
517 541 812, 606 040 911

 

Mgr. Alena Fialová
ZŘ pro 1. stupeň


afialova@zshornikova.cz
517 541 814, 725 430 377

 

Mgr. Štěpán Jirků
ZŘ pro 2. stupeň


sjirku@zshornikova.cz
517 541 813, 702 191 186

 

Lenka Popelková
sekretářka


sekretariat@zshornikova.cz
517 541 811, 725 984 708

 

Mgr. Hana Pavlíčková
výchovný poradce


hpavlickova@zshornikova.cz
603 454 624

 

Mgr. Jiřina Juřičková
školní psycholog


psycholog@zshornikova.cz
517 541 829, 725 895 559

 

Mgr. Jarmil Müller
školní metodik prevence


jmuller@zshornikova.cz
517 541 828, 737 002 467

 

Jindřiška Peloušková
vedoucí vychovatelka ŠD


jpelouskova@zshornikova.cz
725 984 706

 

Marek Zima

školník


skolnik@zshornikova.cz
517 541 811

 

Konzultační hodiny pro veřejnost:

  • Mgr. Roman Burda, ředitel školy:  pondělí 14:00 - 15:00

  • Mgr. Alena Fialová, ZŘ pro 1. stupeň: pondělí 14:00 - 15:00

  • Mgr. Štěpán Jirků, ZŘ pro 2. stupeň: pondělí 14:00 - 15:00

  • Mgr. Hana Pavlíčková, školní psycholog a další pracovníci Školního poradenského pracoviště: pondělí 14:00 - 15:00

 

Třídy a třídní učitelé 1. stupně


 

1.A


Mgr. Alena Benešová
abenesova@zshornikova.cz

1.B


Mgr. Eva Maršíková
emarsikova@zshornikova.cz

1.C


Mgr. et Mgr. Jitka Musilová

jmusilova@zshornikova.cz

2.A


Mgr. Zdena Matulová
zmusilova
@zshornikova.cz

2.B


Mgr. Petra Svobodová
psvobodova
@zshornikova.cz

2.C


Mgr. Pavlína Baláková
pbalakova
@zshornikova.cz

3.A


Mgr. Ivana Bartoňová
ibartonova
@zshornikova.cz

3.B


Mgr. Hana Mezihoráková
hmezihorakova
@zshornikova.cz

3.C


Mgr. Šárka Svobodová
ssvobodova
@zshornikova.cz

4.A

Mgr. Hana Prudíková
hprudikova@
zshornikova.cz

4.B


Mgr. Darina Žižková
dzizkova@
zshornikova.cz

5.A


Mgr. Marcela Popková
mpopkova
@zshornikova.cz

5.B


Mgr. Kateřina Opělová
kopelova
@zshornikova.cz

5.C


Mgr. Lenka Pohlová
lpohlova
@zshornikova.cz

 

 

Třídy a třídní učitelé 2. stupně


 

6.A


Mgr. Ivana Macíková
imacikova
@zshornikova.cz

6.B


Mgr. Vítězslav Vardan
vvardan
@zshornikova.cz

6.V


PaedDr. Eva Marvanová
emarvanova@zshornikova.cz

7.A


Mgr. Martin Půček
mpucek
@zshornikova.cz

7.V


Mgr. Barbora Žabková
bzabkova@zshornikova.cz

8.A


Mgr. Jarmil Müller
jmuller
@zshornikova.cz

 8.B


Mgr. Květoslava Hasoňová
khasonova
@zshornikova.cz

8.V


Mgr. Lukáš Götz
lgotz
@zshornikova.cz

 9.A


Mgr. Hana Pavlíčková
hpavlickova
@zshornikova.cz

9.V


Mgr. Ludmila Čoupková
lcoupkova
@zshornikova.cz

Poznámka: s rozmístěním učeben a kabinetů učitelů se můžete seznámit na orientačním plánku školy

 

 

Všichni učitelé


 

Mgr. Pavlína Baláková


pbalakova@zshornikova.cz
 

Mgr. Ivana Bartoňová


ibartonova@zshornikova.cz
 

Mgr. Alena Benešová


abenesova@zshornikova.cz
 

Mgr. Jana Březinová


jbrezinova@zshornikova.cz

 

Mgr. Roman Burda

 
rburda@zshornikova.cz

 

Mgr. Michal Břenek

mbrenek@zshornikova.cz

 

Bc. Gabriela Burzová

gburzova@zshornikova.cz

 

 Mgr. Lenka Čoupková


lecoupkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Ludmila Čoupková


lcoupkova@zshornikova.cz

 

Bc. Nikola Dvořáková

ndvorakova@zshornikova.cz

 

Mgr. Alena Fialová


afialova@zshornikova.cz

 

Mgr. Lukáš Götz


lgotz@zshornikova.cz

 

Mgr. Květoslava Hasoňová


khasonova@zshornikova.cz

 

Mgr. Jana Holoubková


jholoubkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Štěpán Jirků


sjirku@zshornikova.cz

 

Mgr. Ivana Macíková


imacikova@zshornikova.cz

 

Mgr. Eva Maršíková

emarsikova@zshornikova.cz

 

PaedDr. Eva Marvanová


emarvanova@zshornikova.cz

 

Mgr. Zdena Matulová


zmatulova@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Mezihoráková


hmezihorakova@zshornikova.cz

 

Mgr. Miroslava Mikulicová


mmikulicova@zshornikova.cz

 

Mgr. Jarmil Müller


jmuller@zshornikova.cz

 

Mgr. et Mgr. Jitka Musilová


jmusilova@zshornikova.cz

 

Mgr. Kateřina Opělová


kopelova@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Pavlíčková


hpavlickova@zshornikova.cz

 

Mgr. Marie Petrová


mpetrova@zshornikova.cz

 

Mgr. Lenka Pohlová


lpohlova@zshornikova.cz

 

Mgr. Marcela Popková


mpopkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Prudíková


hprudikova@zshornikova.cz

 

Mgr. Martin Půček


mpucek@zshornikova.cz

 

Mgr. Hana Sikorová


hsikorova@zshornikova.cz

 

Mgr. Jana Stohrová

jstohrova@zshornikova.cz

 

Mgr. Petra Svobodová


psvobodova@zshornikova.cz

 

Mgr. Šárka Svobodová


ssvobodova@zshornikova.cz

 

Mgr. Vítězslav Vardan

vvardan@zshornikova.cz

 

 

Mgr. Barbora Žabková

bzabkova@zshornikova.cz

 

Mgr. Darina Žižková

dzizkova@zshornikova.cz

 

Williem Barry, rodilý mluvčí Aj

barry@zshornikova.cz

 


 

 

Asistenti pedagogů


 

Andrea Bajerová


abajerova@zshornikova.cz

 

Kristýna Bartúnková


kbartunkova@zshornikova.cz

 

Lenka Boučková


lbouckova@zshornikova.cz

 

Michaela Hromková


mhromkova@zshornikova.cz

 

Barbora Křížová


bkrizova@zshornikova.cz

 

Jana Mazourová


jmazourova@zshornikova.cz

 

Milan Navrátil


mnavratil@zshornikova.cz

 

Tereza Ondráčková


tondrackova@zshornikova.cz

 

Lucie Ptáčková


lptackova@zshornikova.cz

 

Klára Pulkrábková


kpulkrabkova@zshornikova.cz

 

Tereza Schardová


tschardova@zshornikova.cz

 

Ivana Skalníková


iskalnikova@zshornikova.cz

 

Bc. Klára Turková


kturkova@zshornikova.cz

 

   

 

Vychovatelé školní družiny


 

Markéta Brlicová, DiS


mbrlicova@zshornikova.cz

 

Michaela Hromková


mhromkova@zshornikova.cz

 

Kristýna Koňariková


kkonarikova@zshornikova.cz

 

Martin Kučera


mkucera@zshornikova.cz

 

Jindřiška Peloušková


jpelouskova@zshornikova.cz

 

Bc. Marcela Rymešová

 
mrymesova@zshornikova.cz

 

Lenka Zelinková


lzelinkova@zshornikova.c

 

 

Vysvětlivky k seznamu vychovatelů:

  • Vedoucí vychovatelkou je Jindřiška Peloušková,

  • V pracovních dnech můžete vychovatele kontaktovat na telefonu 725 984 706. V době od 06:30 do 08:00 a od 11:40 do 17:00 pouze v naléhavých případech, bez omezení od 11:00 do 11:40.

 


Aktualizace 20.10.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace