Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - důležité informace pro předškoláky

 Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Třídní a ostatní samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci | Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum

Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


 

 

Naše škola Vám nabízí:

 • Tři běžné první třídy a jednu výběrovou 1. třídu

 • Přátelskou a pohodovou atmosféru

 • Zkušené paní učitelky s praxí a individuálním přístupem k dětem

 • Individuální přístup k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, využívající mj. práci 9 asistentů pedagoga na 1. stupni školy

 • Školní poradenské pracoviště, kde kromě specializovaných pedagogů působí i vlastní školní psycholog

 • 1. třídy v prostoru odděleném od ruchu školy, vkusně barevně vymalované, vybavené interaktivními tabulemi a dalšími didaktickými pomůckami

 • Na chodbě i ve třídách herní a odpočinkové koutky

 • Anglický jazyk od 1. třídy, pro zájemce Anglickou družinu, prvky výuky metodou CLIL i na 1. stupni (anglický jazyk v běžných předmětech)

 • Projektové dny, pravidelné školní akce (akademie, pasování prvňáčků na Čtenáře…)

 • Plavání, výlety, školy v přírodě, lyžařský kurz

 • Školní družinu ve vlastních prostorách, s denním pobytem venku, provoz od 6:30 do 17:00

 • Dvě prostorné tělocvičny a v roce 2015 revitalizovaný venkovní sportovní areál s dětským hřištěm

 • Ve školní jídelně výběr ze dvou hlavních jídel, možnost přesnídávek za 10 Kč

 • Edukativně-stimulační skupinky

 

 

Důležité dokumenty:

Mgr. Alena Fialová
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň školy

 

 


Aktualizace 03.06.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace