Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - důležité informace pro předškoláky

 Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


Naše vize

Jsme moderní dobrou školou, otevřenou všem, s přátelskou a bezpečnou atmosférou, plnou spokojených žáků, zaměstnanců, rodičů i návštěvníků.

S radostí spějeme k moudrosti, pyšníme se titulem Ekoškola.

 

 

Naše škola Vám nabízí

 

Pozvánky na akce nabízené předškolákům
Klikněte na obrázek a seznamte se s podrobnostmi příslušné pozvánky
 

 

Důležité dokumenty

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku | Desatero pro rodiče předškoláků | Než přijdete k zápisu

 

Mgr. Alena Fialová
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň školy

 

 


Aktualizace 14.09.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace