Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

ZŠ Horníkova 1

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště |
Školní knihovna | Žákovský parlament | Žákovský web


 

Předškoláci

 

Naše vize

Jsme skvělá škola. V příznivém prostředí naplno rozvíjíme potenciál nás všech.
Připraveni do života letíme s radostí k moudrosti.

 

 

Naše škola nabízí

 • Dvě běžné první třídy a jednu výběrovou 1. třídu

 • Přátelskou a bezpečnou atmosféru

 • Zkušené paní učitelky s praxí a individuálním přístupem k dětem

 • Individuální přístup k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, využívající mj. práci asistentů pedagoga na 1. stupni školy

 • Školní poradenské pracoviště, kde kromě specializovaných pedagogů působí i vlastní školní psycholog

 • Třídy vkusně barevně vymalované, vybavené interaktivními tabulemi a dalšími didaktickými pomůckami

 • Kompletně zrekonstruovanou budovu školy včetně vnitřního vybavení

 • Na chodbě i ve třídách herní a odpočinkové koutky

 • Anglický jazyk od 1. třídy, prvky výuky metodou CLIL i na 1. stupni (anglický jazyk v běžných předmětech)

 • Projektové dny, pravidelné školní akce (akademie, pasování prvňáčků na Čtenáře…)

 • Plavání, výlety, školy v přírodě, lyžařský kurz (pro 1. i 2. stupeň školy), vodácký kurz (2. stupeň školy)

 • Školní družinu ve vlastních prostorách, s denním pobytem venku, provoz od 6:30 do 17:00

 • Dvě prostorné tělocvičny a v roce 2015 revitalizovaný venkovní sportovní areál s dětským hřištěm

 • Ve školní jídelně výběr ze dvou hlavních jídel

 • Úzkou a vstřícnou spolupráci s rodiči, pravidelné informace na webových stránkách školy. Jsme zapojeni do projektu Rodiče vítáni, spolupracujeme se Sdružením rodičů Horníček (pořádání společných akcí)

 

Důležité dokumenty

Zápis do 1. tříd pro ŠR 2024/2025 | Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku | Desatero pro rodiče předškoláků

 

Mgr. Jana Holoubková
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň školy

 

 


Aktualizace 05.03.2024, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO: 600107957, bankovní účet: 123-6359880267/0100, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň