Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

ZŠ Horníkova 1 - důležité informace pro předškoláky

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament | Žákovská tvorba


Naše vize

"Jsme skvělá škola. V příznivém prostředí naplno rozvíjíme potenciál nás všech.
Připraveni do života letíme s radostí k moudrosti.
"

 

Naše škola Vám nabízí

 • Dvě běžné první třídy a jednu výběrovou 1. třídu

 • Přátelskou a pohodovou atmosféru

 • Zkušené paní učitelky s praxí a individuálním přístupem k dětem

 • Individuální přístup k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, využívající mj. práci asistentů pedagoga na 1. stupni školy

 • Školní poradenské pracoviště, kde kromě specializovaných pedagogů působí i vlastní školní psycholog

 • 1. třídy v prostoru odděleném od ruchu školy, vkusně barevně vymalované, vybavené interaktivními tabulemi a dalšími didaktickými pomůckami

 • Kompletně zrekonstruovanou budovu školy včetně vnitřního vybavení

 • Na chodbě i ve třídách herní a odpočinkové koutky

 • Anglický jazyk od 1. třídy, prvky výuky metodou CLIL i na 1. stupni (anglický jazyk v běžných předmětech)

 • Projektové dny, pravidelné školní akce (akademie, pasování prvňáčků na Čtenáře…)

 • Plavání, výlety, školy v přírodě, lyžařský kurz

 • Školní družinu ve vlastních prostorách, s denním pobytem venku, provoz od 6:30 do 17:00

 • Dvě prostorné tělocvičny a v roce 2015 revitalizovaný venkovní sportovní areál s dětským hřištěm

 • Ve školní jídelně výběr ze dvou hlavních jídel, možnost přesnídávek za 10 Kč

 • Úzkou a vstřícnou spolupráci s rodiči, pravidelné informace na webových stránkách školy. Jsme zapojeni do projektu Rodiče vítáni, spolupracujeme se Sdružením rodičů Horníček (pořádání společných akcí)

 

Důležité dokumenty

Zápis do 1. tříd pro ŠR 2021/2022 | Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku | Desatero pro rodiče předškoláků

 

Mgr. Alena Fialová
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň školy

 

 


Aktualizace 01.12.2021, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace