Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - zájmové kroužky

 Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Třídní a ostatní samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci | Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum

Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


 

Upřesnění činnosti zájmových kroužků
6. 11. 2018 | zástupkyně ředitele

  • Kroužek Mladý zdravotník: Vzhledem k tomu, že asistentka Nikol Klimešová ukončila pracovní poměr, kroužek nebude otevřen. Pokud se nám podaří zajistit kvalifikovaného vedoucího, budeme o obnovení nabídky včas informovat.

  • Kroužky keramiky (vedoucí Mgr. Marie Petrová): V souvislosti se zahájením rekonstrukce budovy školy je činnost kroužků do odvolání pozastavena. Po ukončení oprav ve 4. podlaží (předpokládáme na jaře 2019), budou zaplacené kurzy dokončeny.

Děkujeme za pochopení.

 

Stáhněte si formulář přihlášky do kroužků organizovaných školou

Stáhněte si formulář přihlášky do kroužků organizovaných školou

 


Aktualizace 06.01.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace