Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

ZŠ Horníkova 1 - žákovský parlament Horníci

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


 

Členové parlamentu:

4. A - Havlíčková Natálie, Grumlová Karolína

4. B - Hortová Monika, Němcová Isabella

4. C - Urbánek Filip, Psotová Gabriela, Ottová Ema

5. A - Mizera Tomáš, Butorová Amálie, Skalníková Nella

5. B - Alina Artur

6. B - Šidlíková Alena, Slámová Adéla, Nováková Andre

6. V - Špaček Jiří, Nicolas Alexandre, Krahulcová Nela

7. A - Šenkýř Vojtěch

7. B - Zelený Ivan, Pokorná Kateřina, Novotná Lenka

7. V - Zástřešková Kateřina, Coufalová Adéla, Prát Dominik

9. A - Koplová Barbora, Tihlaříková Linda, Mračková Nikola, Škaroupka Vladimír

9. B - Skalníková Nikova, Nemejcová Klára

9. V - Šidlíková Kateřina

Koordinátorky žákovského parlamentu

Mgr. Květoslava Hasoňová, Mgr. Jiřina Juřičková

 

Soutěž Staň se schooltuberem

Propaguj svoji školu! Natoč video, kde ŽŠ Horníkova bude v hlavní roli. Délka videa 30 až 90 sekund.

Termín odevzdání 31. 12. 2020.

NOVINKA!!! Na četná přání zájemců o soutěž se termín odevzdání videí posouvá na 31. 1. 2021 !!!NOVINKA... celá výzva.

Stáhni si logo naší školy, které by mělo být začleněno do začátku a prostuduj další technická doporučení.

Zápisy se schůzek ŽP: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10

Reportáže z akcí, které žákovský parlament v tomto ŠR uskutečnil:

 


Aktualizace 19.02.2021, © webmaster