Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - žákovský parlament

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Třídní a ostatní samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci | Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum

Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


 

Členové parlamentu:

 • 4.A - Nikola Duong, Ondřej Nosavcov, Michaela Minaříková

 • 4.B - Lucie Bučková, Filip Novák

 • 5.A - Andrea Novotná, Jakub Trávníček

 • 6.A - Barbora Koplová, Nikola Mračková, Vladimír Škaroupka

 • 6.B - Nikola Danková

 • 6.V - Eliška Pokorná, Nela Zetíková

 • 7.A - Monika Hrdličková, Markéta Domesová

 • 7.V - Marta Přichystalová, Anežka Burianová

 • 8.A - Matěj Paseka, David Zavadil

 • 8.B - Magdalena Pavlíková

 • 9.A - Sára Šobková, Daniel Pavlík

 • 9.B - Lucie Čechová.

Externí pracovník: Filip Mojžíš

E-mail: hornici@zshornikova.cz

 

Koordinátorky školního parlamentu: Mgr. Květoslava Hasoňová, Barbora Žabková

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Tento program zaštiťuje sdružení Tereza, Praha.

Žáci parlamentu zároveň tvoří školní Ekotým, analyzují pomocí pracovních listů a jejich vyhodnocení ekologický stav školy a spolu s panem ředitelem plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují.

Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita), je dáno v ŠVP v rámci naplňování průřezového tématu EVVO.

 

Podrobnější informace najdete na samostatném webu žákovského parlamentu

http://dixiecode.win/parlament/

 

 


Aktualizace 06.06.2018, © webmaster