Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - žákovský parlament Horníci

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


Členové parlamentu:

IV.A:    V. Benk, M. Hegar

IV.B:    S. Vačkářová, B. Maixnerová, L. Lojkásková, R. Plšek, T. Zajíček

IV.C:    A. Nicolas, N. Krahucová, A. Šidlíková

V.A:     ---

V.B:     I. Zelený, A. Coufalová, V. Boučková

VI.A:    ---

VI.V:    T. Šikulová, J. Pagáč

VII.A:   N. Mračková, B. Koplová, V. Škaroupka, L. Tihlaříková

VII.B:   N. Danková, N. Skalníková, K. Němejcová

VII.V:   E. Pokorná, A. Burianová

VIII.A:  M. Domesová, M. Hrdličková

VIII.V:  M. Přichystalová

IX.A:    V. Geršlová, M. Paseka

IX.B:    M. Pavlíková, T. Ferdan

 

 

Nejbližší schůzka ŽP

středa 24. 4. od 14:00

Koordinátorky žákovského parlamentu

Mgr. Květoslava Hasoňová, Mgr. Barbora Žabková

E-mail: hornici@zshornikova.cz

 

Zápisy se schůzek ŽP: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 

Program Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Tento program zaštiťuje sdružení Tereza, Praha.

Žáci parlamentu zároveň tvoří školní Ekotým, analyzují pomocí pracovních listů a jejich vyhodnocení ekologický stav školy a spolu s panem ředitelem plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita), je dáno v ŠVP v rámci naplňování průřezového tématu EVVO.

 

Reportáže z akcí, které žákovský parlament v tomto ŠR uskutečnil

 


Aktualizace 14.09.2019, © webmaster