Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

ZŠ Horníkova 1

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště |
Školní knihovna | Žákovský parlament | Žákovský web


 

Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště funguje na naší škole od školního roku 2009/2010. Poskytuje základní poradenské služby žákům, rodičům a pedagogům.

 

Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Hana Pavlíčková vedoucí ŠPP
výchovný poradce pro 1. i 2. stupeň
603 454 624 hpavlickova@zshornikova.cz
Mgr. Jiřina Juřičková školní psycholog

725 895 559

jjurickova@zshornikova.cz
Mgr. Jarmil Müller školní metodik prevence

737 002 467

jmuller@zshornikova.cz
Mgr. Hana Mezihoráková speciální pedagog pro 1. stupeň   hmezihorakova@zshornikova.cz
Mgr. Ludmila Čoupková speciální pedagog pro 2. stupeň   lcoupkova@zshornikova.cz
Mgr. Jana Holoubková zástupce vedení školy

725 430 377

jholoubkova@zshornikova.cz

 

Zaměření činnosti pracovníků ŠPP: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog.

Konzultační hodiny: po předcházející domluvě.

Schůzky ŠPP: pravidelně jedenkrát za 14 dní v úterý.

 

 Dokumenty, názory odborníků

 

Aktualizace 05.03.2024, © webmaster

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO: 600107957, bankovní účet: 123-6359880267/0100, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň