Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - třídní a ostatní samostatné weby

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Třídní weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


 

Součásti a orgány ZŠ Třídy ZŠ Podpora výuky
 • 1.A, třídní učitelka Mgr. Zdena Matulová

 • 1.B, třídní učitelka Mgr. Petra Svobodová

 • 1.C, třídní učitelka Mgr. Pavlína Baláková

 • 2.A, třídní učitelka Mgr. Ivana Bartoňová

 • 2.B, třídní učitelka Mgr. Eva Maršíková

 • 2.C, třídní učitelka Mgr. Alena Benešová

 • 3.A, třídní učitelka Mgr. Hana Prudíková

 • 3.B, třídní učitelka Mgr. Darina Žižková

 • 4.A, třídní učitelka Mgr. Marcela Popková

 • 4.B, třídní učitelka Mgr. Kateřina Opělová

 • 4.C, třídní učitelka Mgr. Lenka Pohlová

 • 5.A, třídní učitelka Mgr. Hana Mezihoráková

 • 5.B, třídní učitelka Mgr. Jana Holoubková

 

Informace ze tříd 2. stupně nejdete
ve školním informačním systému Edookit

 

 

Aktualizace 05.05.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace