Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Součásti, orgány a zařízení školy

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


Školní družina je určena pro žáky ZŠ Horníkova 1

Provozní doba školní družiny: pracovní dny od 06:30 do 17:00.

Vedoucí vychovatelka: Jindřiška Peloušková

Vychovatelé: Markéta Brlicová, DiS., Michaela Hromková, Kristýna Koňariková, Martin Kučera, Mgr. Helena Vrchotová, Lenka Zelinková

E-mail: druzina@zshornikova.cz.

Telefon: 725 984 706 prosíme využívejte:

  • od 06:30 do 08:00 a od 11:40 do 17:00 pouze v případech, které nesnesou odklad,

  • od 11:00 do 11:40 bez omezení.

Jindřiška Peloušková

 

Plán práce na ŠR 2020/2021

Reportáže ze života ŠD

Září

Turnaj ve vybíjené Vybíjená ve školní družině

Říjen

Drakiáda – výtvarná soutěž  

Listopad

Strašidelný den ve školní družině - soutěž o nejstrašidelnější masku  
Prosinec Pečení perníčků Perníčky a přáníčka pro Maltézskou pomoc od dětí ze ŠD
Leden Závody na sněhu, bruslení v Salesiánském středisku  
Únor Turnaj v piškvorkách  

Březen

Velikonoční barvení vajíček  
Duben Den Země  
Květen Atletická olympiáda  
Červen Zábavné soutěžní odpoledne  

 

 

Provozní dokumenty a formuláře

Dokumenty: Organizační řád ŠD | Kritéria pro přijímání žáků do ŠD | Školní vzdělávací program ŠD

Formuláře: Zmocnění k vyzvedávání dětí ze ŠD | Propustka ze ŠD | Odhláška ze ŠD

 

 


Aktualizace 19.02.2021, © webmaster