Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - školní družina

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Třídní a ostatní samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci | Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum

Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


Provozní doba školní družiny: pracovní dny od 06:30 do 17:00.

Vedoucí vychovatelka: Jindřiška Peloušková

Vychovatelé: Markéta Brlicová, DiS., Martin Kučera, Bc. Marcela Rymešová, Bc. Kristýna Škradová, Lenka Zelinková

Asistenti vychovatelů: Helena Jiříčková

E-mail: druzina@zshornikova.cz.

Telefon: 725 984 706 prosíme využívejte:

  • od 06:30 do 08:00 a od 11:40 do 17:00 pouze v případech, které nesnesou odklad,

  • od 11:00 do 11:40 bez omezení.

 

Jindřiška Peloušková

 

Plán práce na ŠR 2018/2019

Reportáže ze života ŠD

Září

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne ve ŠD

Říjen

Halloweenská diskotéka

Strašidelná diskotéka

Listopad

Turnaj v deskových hrách

 
Prosinec

Vánoční pečení

Prosinec ve školní družně

Leden

Výtvarná soutěž

Radovánky na sněhu

Únor

Masopustní karneval

 

Březen

Otevírání studánek

 
Duben

Velikonoční dílničky

 
Květen

Velká detektivní soutěž

 
Červen

Dětská pouť

 

 

 

Provozní dokumenty a formuláře

Dokumenty: Organizační řád ŠD | Kritéria pro přijímání žáků do ŠD | Školní vzdělávací program ŠD

Formuláře: Zmocnění k vyzvedávání dětí ze ŠD | Propustka ze ŠD

 


Aktualizace 03.02.2019, © webmaster