Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

Součásti, orgány a zařízení školy

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament | Žákovská tvorba


Kontakty

Provozní doba školní družiny: pracovní dny od 06:30 do 17:00.

Zástupkyně ředitele pro ŠD: Barbora Křížová, DiS., telefon 774 044 008.

Vychovatelé: Markéta Brlicová, DiS., Bc. Kristýna Koňariková, Martin Kučera, Mgr. Helena Vrchotová, Lenka Zelinková, Jindřiška Peloušková

E-mail: druzina@zshornikova.cz.

Telefony do školní družiny 725 984 706 nebo 774 044 008 prosíme využívejte:

  • od 06:30 do 08:00 a od 11:40 do 17:00 pouze v případech, které nesnesou odklad,

  • od 11:00 do 11:40 bez omezení.

 

Reportáže ze života školní družiny

 

 

 

Provozní dokumenty a formuláře

Dokumenty: Organizační řád ŠD | Kritéria pro přijímání žáků do ŠD | Školní vzdělávací program ŠD

Formuláře: Zmocnění k vyzvedávání dětí ze ŠD | Propustka ze ŠD | Odhláška ze ŠD

 

 


Aktualizace 19.09.2022, © webmaster