Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - školní družina

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlamen


Provozní doba školní družiny: pracovní dny od 06:30 do 17:00.

Vedoucí vychovatelka: Jindřiška Peloušková

Vychovatelé: Markéta Brlicová, DiS., Michaela Hromková, Martin Kučera, Bc. Marcela Rymešová, Bc. Kristýna Škradová,
Lenka Zelinková

Asistenti vychovatelů: Helena Jiříčková

E-mail: druzina@zshornikova.cz.

Telefon: 725 984 706 prosíme využívejte:

  • od 06:30 do 08:00 a od 11:40 do 17:00 pouze v případech, které nesnesou odklad,

  • od 11:00 do 11:40 bez omezení.

Jindřiška Peloušková

 

Plán práce na ŠR 2018/2019

Reportáže ze života ŠD

Září

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne ve ŠD

Říjen

Halloweenská diskotéka

Strašidelná diskotéka

Listopad

Turnaj v deskových hrách

 
Prosinec

Vánoční pečení

Prosinec ve školní družně

Leden

Výtvarná soutěž

Radovánky na sněhu

Únor

Masopustní karneval

Maškarní karneval ve ŠD

Březen

Otevírání studánek

ŠD v knihovně, Týden vody

Duben

Velikonoční dílničky

Jarní dílničky ve ŠD

Květen

Velká detektivní soutěž

 
Červen

Dětská pouť

Červnové akce ve ŠD

 

 

Provozní dokumenty a formuláře

Aktuální: Pokyny pro zápis do ŠD na školní rok 2019/2020

Dokumenty: Organizační řád ŠD | Kritéria pro přijímání žáků do ŠD | Školní vzdělávací program ŠD

Formuláře: Zmocnění k vyzvedávání dětí ze ŠD | Propustka ze ŠD | Odhláška ze ŠD

 


Aktualizace 14.09.2019, © webmaster