Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně |

ZŠ Horníkova 1 - rozvrh hodin

Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament | Žákovská tvorba


 

Rozvrh hodin pro vašeho žáka a daný den, včetně suplování a dalších aktuálních změn,

najdete po přihlášení do školního informačního systému

 

 

Přihlášení pro žáky a jejich zákonné zástupce | Přihlášení pro pracovníky školy

 


Aktualizace 01.12.2021, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace