Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Aktuality červen až srpen 2019 + archiv

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Informace ze školní družiny
27. 8. 2019 | vedoucí ŠD

Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 3. 9. 2019 podle obvyklé provozní doby (od 6:30 do 17:00).

V průběhu prvního týdne obdrží všechny děti, které byly do školní družiny přijaty, zápisní lístek a formulář na vyplnění oprávněných osob k vyzvedávání dítěte. Vyplněný zápisní lístek odevzdá dítě při příchodu do ŠD, seznam oprávněných osob k vyzvedávání budou vychovatelé vybírat v průběhu docházky.

U vchodu do družiny bude od pondělí 2. 9. vyvěšeno rozdělení dětí do jednotlivých oddělení.

Plán činnosti žáků na 1. školní týden
25. 8. 2019 | zástupce ředitele školy

V přiloženém dokumentu se seznamte s plánem činnosti žáků na 1. školní týden. Těšíme se na spolupráci, nové úspěchy i společné zážitky v rekonstruované budově školy ve školním roce 2019/2020.

Aktuální informace k rekonstrukci školy a provozu školní kuchyně
23. 8. 2019 | ředitel školy

Upozorňujeme, že rekonstrukce hlavní budovy školy bude probíhat až do dubna 2020, proto je stále nutné dbát zvýšené opatrnosti a nevstupovat na staveniště. Aktuálně probíhá rekonstrukce tělocvičen, školní kuchyně a 1. podlaží.

Na stránkách školní kuchyně najdete důležité informace o jejím provozu v novém školním roce. Především nepřehlédněte, že od 2. 9. 2019:

  • Po dobu nezbytně nutnou se bude vařit pouze jedno hlavní jídlo, druhé budeme připravovat, jakmile to probíhající rekonstrukce a vybavení kuchyně umožní.

  • Zavádí se nový objednávkový systém (na změnu upozorňujeme již od 5. 6. 2019) založený na využití příslušné aplikace na www.jidelna.cz.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

Prázdninový provoz
2. 7. 2019 | ředitel školy

Vzhledem k rekonstrukci školy je vstup do budovy zakázán. Pracovní den je určen na středu. Případné návštěvy je nutné si předem domluvit na tel. 725 984 708.

Pomůcky pro třídy 2. stupně ve školním roce 2019/2020
2. 7. 2019 | zástupce ředitele

Seznamte se s doporučenými školními pomůckami pro třídy 2. stupně ve školním roce 2019/2020: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník.

Pomůcky pro třídy 1. stupně ve školním roce 2019/2020
26. 6. 2019 | zástupkyně ředitele

Seznamte se s doporučenými školními pomůckami pro třídy 1. stupně ve školním roce 2019/2020: 2. ročník, třída 3.A, třídy 3.B, 3.C, 4. ročník, 5. ročník.

Výsledky zápisu do školní družiny na školní rok 2019/2020
25. 6. 2019 | ředitel školy

Ke dni 21. 6. 2019 byl ukončen zápis do školní družiny s následujícími výsledky:

  • Zájemci z budoucích prvních a druhých tříd byli přijati všichni.

  • Zájemci z budoucích třetích a čtvrtých tříd byli přijati do naplnění kapacity školní družiny.

  • Pořadová čísla přihlášek zájemců, kteří nebyli přijati: 30, 32, 33, 34, 50, 59, 61, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Zákonní zástupci přijatých dětí z budoucích třetích tříd mají povinnost uhradit poplatek za pobyt dítěte ve ŠD nejpozději do konce června. Neuhrazením poplatku v dané termínu uvolňujete místo dalším zájemcům, které budeme neprodleně kontaktovat.

Uzavření areálu školy
12. 6. 2019 | ředitel školy

Od 22. 6. do 2. 9. bude z důvodu rekonstrukce školy uzavřen celý areál školy včetně školního a dětského hřiště. Do celého areálu bude vstup zakázán! Porušení zákazu bude řešit městská policie. Děkujeme za pochopení.

Změna v objednávkovém systému školní kuchyně
5. 6. 2019 | ředitel školy

Upozorňujeme strávníky, že od nového školního roku (od září 2019) bude možno stravu ve školní kuchyni objednávat výhradně prostřednictvím příslušné aplikace na https://www.jidelna.cz. Současný objednávkový systém včetně telefonické komunikace s kanceláří ŠK bude zrušen. Včas se proto s prostředím, požadavky a možnostmi nového systému seznamte. Zejména upozorňujeme na následující změny:

  • Stravu bude moci objednávat a odebírat pouze ten, kdo bude mít řádně zaplaceno.

  • Oběd 1 nebo 2 bude možné objednávat 2 dny předem v internetové aplikaci nebo prostřednictvím terminálu v jídelně školy. Kdo si neobjedná jinak, automaticky bude mít jedničku.

Podrobnější informace budou dodatečně publikovány na webu školy.

Informace spolku Horníček pro zákonné zástupce žáků
6. 5. 2019 | ředitel školy

V přiložených dokumentech najdete důležité informace spolku Horníček pro školní rok 2019/2020:

Vedení školy za Vaše pochopení a spolupráci předem děkuje.

Z KALENDÁŘE AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Kalendář v plném rozlišení

 

29. 6. - 1. 9. 2019 HLAVNÍ PRÁZDNINY

 

   

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Loučení s deváťáky
30. 6. 2019 | Pavlíčková

Jako každoročně, i letos si žáci 9. tříd připravili v posledním týdnu školy akci LOUČENÍ. Protože se z důvodu rekonstrukce školy předávalo vysvědčení o týden dříve, sešli se již 20. června všichni žáci v jídelně školy, aby se rozloučili s našimi deváťáky.

Tentokrát tuto akci moderovalo duo šikovných deváťáků, Šárka Marušková a Lukáš Pavlík. Vše zvládli naprosto bravurně, takže kromě jejich vtipného proslovu jsme obdivovali program obou devátých tříd, jejich vtipné imitace učitelů a slzeli jsme u samotného rozloučení se s celou školou... celý článek.

Videa: 9.A se loučí, 9.B se loučí a poslední zvonění.

Vyhlášení nejlepších žáků naší školy
30. 6. 2019 | Pavlíčková

Na konci školního roku čeká všechny líšeňské školy velká událost, která má v Líšni mnohaletou tradici. Jde o slavnostní vyhlašování nejlepších žáků, které se již tradičně koná na Líšeňské radnici. Tato akce je jakousi pomyslnou tečkou za uplynulým školním rokem. Letošní akce proběhla 20. června dopoledne... celý článek

Společný víkend rodičů a dětí 2.A v Biskupicích
20. 6. 2019 | Hamrová-Hoňková

Sobotní nebo nedělní odpoledne není nutné strávit koukáním na televizi, hraním počítačových her, úklidem, vařením nebo nákupy. To víme moc dobře nejen my rodiče, ale i naše děti z 2.A. Proto jsme na letošní červen opět naplánovali společný víkend dětí a rodičů a vydali se na, v pořadí již druhou, náročnou výpravu. Naším cílem bylo rekreační středisko v Biskupicích, kde jsme se po počátečních organizačních potížích nakonec přece jen ubytovali, a přes prvotní obavy, jež náš příjezd provázely, prožili báječný společný víkend plný smíchu, zábavy, her a tvoření... celý článek s fotoalbem.

Červnové akce ve školní družině
19. 6. 2019 | Peloušková

Před koncem školního roku se nám ve školní družině podařilo připravit dvě pěkné akce. Hned na začátku měsíce k nám přijel artista, který předvedl své žonglérské umění. Do vystoupení neváhal zapojit všechny diváky, včetně dětí i nás dospělé. Další oblíbenou akcí bylo malování na chodníku. Počasí nám vyšlo, nepršelo a sluníčko hřálo příjemně. Děti vyzbrojené křídami pomalovaly prostranství před hlavním vchodem pestrobarevnými motivy. Odměnu si zasloužili všichni.

Článek s fotoalbem.

Naši malí zdravotníci opět dokázali, že umí :o)
17. 6. 2019 | Burda

Naše družstvo z prvního i druhého stupně se probojovalo do krajského kola soutěže hlídek mladých zdravotníků, které se konalo v Blansku tuto sobotu. V úmorném vedru se všechny týmy snažily provést první pomoc v opravdu reálných a náročných situacích. Nejlépe vše ale popíší sami žáci, takže se těšte na článeček od nich.

Nakonec družstvo žákyň druhého stupně skončilo na 3. místě a družstvo žákyň prvního stupně krásné 2. místo. Gratulujeme a těšíme se na příští rok.

Článek s fotoalbem.

Poděkování návštěvníkům školní akademie 2019
13. 6. 2019 | vedení školy

Dne 22. května 2019 se uskutečnila v jídelně naší ZŠ již tradiční školní akademie. Za dobrovolné vstupné na tuto úspěšnou akci bylo od návštěvníků vybráno 3 521 Kč, které využijeme k zakoupení ping-pongového stolu pro naše žáky. Děkujeme!

Za památkami Vídně
13. 6. 2019 | Stohrová

11. 6. 2019 si mohli žáci navštěvující výuku německého jazyka vyzkoušet své jazykové dovednosti při návštěvě hlavního města Rakouska - Vídně.

Začínali jsme prohlídkou parku zámku Schönbrunn, letní rezidence Habsburků a vycházkou k vyhlídce Gloriette, kde se nám rozprostřel nádherný pohled na Vídeň. V samotné Vídni jsme obdivovali především architektonickou zajímavost – Hundertwasserhaus a v centru města pak zimní císařské sídlo a sídlo prezidenta – Hofburg, minoritský kostel s replikou Poslední večeře a velkolepou katedrálu sv. Štěpána.

Při nákupu dárečků a suvenýrů došlo i na obávané využití jazyka v praxi. Ačkoliv u některých při komunikaci převažovala angličtina, domluvili se všichni. Tak někdy příště! Auf Wiedersehen, Wien!

Článek s fotoalbem.

2.A detektivy po Brně
12. 6. 2019 | Bartoňová

Dne 12. 6. 2019 se třída 2. A vydala na prohlídku Brna s "Detektivním příběhem ztraceného klíče". Příběh odkryl dětem zábavnou formou bohatou historii města Brna i krásu jejich památek. Společně vyluštily tajenky, odkryly šifry, zasoutěžily si, ale hlavně se pobavily. A na konci putování je čekal zasloužený poklad.

Článek s fotoalbem.

Opět zvířátka v našem chlívku
4. 6. 2019 | Burda

Po loňském úspěchu s Andělou a Čerticí máme nyní na školním pozemku na návštěvě kůzlátko a jehňátko. Obě holky stále čekají na své jména. Co navrhujete?

Přijďte se pokochat a pomazlit. Nekrmte prosím, najdou si sami, co jim chutná, neboť máme udělaný nový velký výběh. Obě holky nám budou dělat společnost do 20. 6. 2019. Pak se opět vrátí ke svým kamarádkách do líšeňské rokle.

Městské části Brno-Líšeň za zapůjčení zvířátek děkujeme.

Článek s fotografiemi.

Aktuality červen až srpen 2019 + archiv

SOUČASNÉ | 6-8/19 | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 6-8/18

 


Aktualizace 19.01.2020, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace