Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Školní akademie 2019

Dne 22. května 2019 se uskutečnila v jídelně naší ZŠ již tradiční školní akademie. Žáci pod vedením svých učitelů a učitelek pečlivě nacvičovali program pro své nejbližší. Všem patří obrovský dík. Svého úkolu se ujali velmi svědomitě a zodpovědně.

Akademii zahájilo video deváťáků ze školního plesu, kde předvedli svůj valčík. Průvodního slova celé akademie se skvěle ujala dvojice Macha a Šebestové - Martínka Langa a Natálky Zapletalové z 2.A, kteří svým kouzelným sluchátkem volali účinkující na scénu. Mezi prvními byl pěvecký sbor Pavouček pod vedením paní učitelky Mikulicové, který nám ve svižném rytmu zazpíval i zatančil. Poučit o státních symbolech nás přišla 4.C a street dance třídy 4.B dostal publikum do toho správného varu, který poté trošku zchladila 3.B s písní Jarka Nohavici Grónská. Velmi milí a šikovní byli nejmladší členové programu - naši prvňáčci. Že s čerty jsou žerty, dokázali žáci z 1.A. Třída 1.B to svým tanečkem krásně oslavila a 1.C si zaskotačila jako berušky a berušáci. Když sál utichl, všichni přítomní se zaposlouchali do středeční chvilky poezie Moniky Hrdličkové z 8.A. Jak s tancem šel čas, trefně předvedli žáci 2.A. Díky krásným pestrým kostýmům jsme se s dětmi z 2.C ocitli během několika minut v městečku zvířat. Po vzoru Macha a Šebestové si zanotovala "My jsme žáci" 3.A. Dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Balákové nám ve svém představení o myšce Barce objasnil, jak to bylo s ementálem. Všechny přítomné pobavila 9. A skvělou scénkou ze života, "kdybych zrovna nebyl tady", skupina z 9. A i B se vypravila do kina a vánoční atmosféru vytvořila 9. B autorskou písničkou Magdy Pavlíkové. Na závěr programu vystoupili žáci HŠ Yamaha, kteří nám skvěle zahráli na flétnu a zazpívali. Krásnou nezapomenutelnou tečkou letošní akademie bylo překvapení pedagogů, kteří se do toho s velkou pílí ponořili.

Jednotlivá vystoupení byla připravena s láskou a pílí. Věříme, že se připravený program všem líbil. Velké poděkování patří nejen účinkujícím dětem, ale také vybraným žákům devátých tříd, kteří s ochotou pomáhali během celého představení jak u pódia, tak v zákulisí.

Poděkování patří i těm, které jste neviděli na pódiu, ale byli důležitou součástí naší akademie. Hudební škole YAMAHA v čele s paní ředitelkou Dagmar Polákovou za výborné ozvučení. Paní učitelce Petrové za výzdobu pódia, panu učiteli Vardanovi za natočení akademie na video a našim vychovatelkám a asistentkám za péči o děti v zákulisí. A v neposlední řadě také Vám, milí rodiče, děkujeme za účast a vytvoření úžasné atmosféry. Tak na viděnou zase za rok.

 

 

Videoreportáž Mgr. Vítězslava Vardana

Mgr. Ivana Bartoňová


Aktualizace 27.05.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.