Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Aktuality prosinec 2018

SOUČASNÉ | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 6-8/18


Verze pro smartphon nebo tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Těšíme se na nové prvňáčky
19. 12. 2018 | ředitel školy

Již v této době připravujeme vše potřebné pro nový školní rok 2018/2019, především pro na naše nové prvňáčky, na které se velmi těšíme. Na stránkách Předškoláci i Dokumenty a formuláře proto nepřehlédněte všechny důležité informace, které se jich týkají. Již 19. 2. 2019 se v naší škole uskuteční Den předškoláků a od 26. 2. 2019 se na nové prvňáčky těšíme v Edukativně stimulačních skupinách - pokud máte zájem, podejte přihlášku nejpozději do 15. 1. 2019, a to buď písemně na sekretariát školy, nebo e-mailem na adresu afialova@zshornikova.cz.

Pozvánka na 20. Valentýnský ples
13. 12. 2018 | ředitel školy

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, Hudební škola Yamaha a Horníček, spolek rodičů, si Vás dovolují pozvat na 20. VALENTÝNSKÝ PLES, který se bude konat v sobotu 23. února od 19 hodin v jídelně ZŠ Horníkova 1 v Líšni. K tanci a poslechu hraje skupina VELVET... celá pozvánka.

Informace a vstupenky: tel. 606 347 482 po 19. hodině, e-mail srozcinska@centrum.cz.

Rekonstrukce budovy školy
13. 12. 2018 | ředitel školy

Rekonstrukce byla zahájena 31. 10. 2018 a plánována je na dalších 17 měsíců. Hlavní vchod do budovy školy zůstává pro žáky a zaměstnance zachován, pracovníci stavebních firem používají boční schodiště. Školní dvůr (parkoviště mezi budovou školy a školní kuchyní) je vyhrazen stavebním firmám.

Žádáme žáky, zaměstnance i návštěvníky školy o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí školy a zejména o respektování zákazu vstupu na staveniště. Zveřejňujeme Provozní řád staveniště, jehož ustanovení jsou přiměřeně platná i pro zaměstnance školy a další osoby, které staveniště navštíví.

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Olympiáda z českého jazyka
22. 12. 2018 | Pavlíčková

Ve středu 21. listopadu 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Této soutěže se zúčastnili všichni žáci 9. A a 9. B.  Vyzkoušeli si jak mluvnické úkoly a rébusy, tak slohovou práci na téma Co všechno umí světlo. Zúčastnění bojovali ze všech sil, ale na první místa dosáhli jen ti nejlepší. A to byla Eliška Rampulová a David Zavadil z 9.A, Vendula Eclerová a Stela Holasová z 9.B... celý článek

Rozhovor s Barrym
21. 12. 2018 | Gromanová

Matyáš Ptáček a Duong Quang Tuan se rozhodli před Vánoci vyzpovídat Barryho, který pochází z Jamajky, dlouhou dobu žil v Anglii a u nás učí anglickou konverzaci. Pokud se chcete něco málo dozvědět o tom, jak se Barry těší na vánoční svátky a procvičit si u toho angličtinu, čtěte dále... celý článek

Otevření anglické knihovny pro 1. stupeň školy
20. 12. 2018 | Hloubková

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 dostali žáci 1. stupně naší školy předvánoční dárek v podobě slavnostního otevření anglické knihovny. Děti 2. - 5. ročníku si mohly vypůjčit titul podle své čtenářské úrovně, paní učitelky anglického jazyka jim rády poradily. Půjčování se setkalo s velkým zájmem malých čtenářů. Zajímavé tituly i se zábavnými úkoly na porozumění textu děti velmi zaujaly. Možnost půjčování anglických knížek bude i v novém roce ve stejném čase - tedy každý čtvrtek o velké přestávce. Knihy se půjčují vždy na týden. Těšíme se na všechny nadšené čtenáře... celý článek

Vánoční turnaj v piškvorkách
20. 12. 2018 | Marvanová

V minulém týdnu proběhla ve třídách třídní kola v piškvorkách, první tři žáci z každé třídy postoupili do kola školního. Ve středu 19. 12. 2018 se konal již šestý ročník Vánočních piškvorek, kterého se zúčastnilo 24 žáků druhého stupně. Účastnici byli rozděleni do dvou kategorií - 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. V každé kategorii byly rozlosovány dvojice, které mezi sebou svedly nelítostný boj. Nakonec se z vítězství radovala Zuzana Všetičková ze 7.V a Barbora Forštová z 8.V... celý článek

Sedmáci diskutovali o dluhové pasti
20. 12. 2018 | Gromanová

Kdo je to věřitel, co je to pohledávka a jak v praxi vypadá práce vykonavatele soudního exekutora a advokáta - nejen o tom jsme si povídali minulý týden v hodině finanční gramotnosti s Mgr. Jakubem Gromanem. Žáci 7.V diskutovali o rizicích půjček a také o tom, co vše může exekutor zabavit a jaké chování je již nepřípustné. V závěru hodiny si všichni mohli vyzkoušet advokátní talár a představit si alespoň na chvíli, jaké by bylo být advokátem... celý článek

Prosinec ve školní družině
19. 12. 2018 | Peloušková

Stalo se již tradicí, že se zapojujeme do akce "Ježíškova vnoučata". Také letos děti vyráběly vánoční přáníčka, která putovala do Domovů pro seniory, aby zde potěšily osamocené babičky a dědečky. Vyzdobit vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami byl další úkol. Společnými silami se nám podařilo vystrojit stromeček, který naši školu reprezentuje na kreativních dílničkách Magistrátu města Brna na Dominikánském náměstí... celý článek

Vítězka anglické soutěže
18. 12. 2018 | Gromanová

Tereza Hrabalová z třídy 6.A se stala vítězkou anglické soutěže Dogs časopisu R&R a může si tak rozšířit svou domácí knihovnu o nový titul (tentokrát v anglickém originále). Poděkování patří všem žákům, kteří se rozhodli do soutěže zapojit. Psaní textu v cizím jazyce není jednoduchá disciplína a všichni žáci tříd 6.A a 6.V si zaslouží naši velkou pochvalu... celý článek

I u nás naděloval...
18. 12. 2018 | Hasoňová

Ve středu 5. prosince zavítal na naši školu Mikuláš se svými pomocníky – anděly a čerty. A protože na naší škole jsou jen hodné děti, měli nejvíc práce andělé, než rozdali všechny ty dobrůtky. Mikuláš nezapomněl ani na dospělé. Nejlépe se na jeho návštěvu připravila paní psycholožka, která ohromila vlastní básničkou. Tento den si užili nejen obdarovaní, ale i žáci ze 7.B, kteří nadílku připravili... celý článek

Týden dobrých skutků
18. 12. 2018 | Hasoňová

Členové žákovského parlamentu vyhlásili začátkem prosince TÝDEN DOBRÝCH SKUTKŮ. Pro nadaci Život dětem prodávali nejrůznější dárkové předměty. Poděkování patří všem, kteří si nabízené drobnosti zakoupili – celý výtěžek bude zaslán nadaci. V rámci Týdne dobrých skutků členové žákovského parlamentu vyrobili téměř sto vánočních přání. Tato přáníčka děti předaly během vánočních koncertů školního pěveckého sboru Pavouček seniorům v domovech seniorů na ulici Nopova a Věstonická... celý článek

Ježíškova vnoučata
17. 12. 2018 | Gromanová

Mnozí z vás možná již slyšeli o projektu Ježíškova vnoučata, díky kterému se plní přání osamělým seniorům. Když Český rozhlas před několika dny zveřejnil prosbu o tvorbu vánočních přáníček, neváhali jsme ani minutu. Více než 100 žáků se pustilo do výroby vánočních přáníček s jediným záměrem - udělat babičkám a dědečkům krásnější Vánoce. Doufáme, že naše přání bude naplněno a přáníčka vykouzlí obdarovaným úsměv na tváři... celý článek

Není les jako les - výukový program 7. tříd
16. 12. 2018 | Petrová

Tohle rčení bylo tématem tříhodinového výukového programu, který absolvovali v předvánočním čase ve středu 12. 12. 2018 žáci 7. ročníků v rámci environmentální výuky ve školní jídelně. Pod vedením zkušené lektorky neziskové organizace Forest Stewardship Councilsi si žáci hravou formou pomocí fotografií vybudovali zdravý názor na hospodaření v lesích nejen v ČR, ale i v tropických deštných pralesích a v dalších pozoruhodných místech planety Země... celý článek

Výtvarná soutěž na 1. stupni
14. 12. 2018 | Popková

Během měsíce listopadu probíhala na 1. stupni výtvarná soutěž na téma Advent. Malovalo se, lepilo, stříhalo a hlavně užívalo předvánoční atmosféry. Děti využívaly vlastní fantazii, inspirovaly se u Josefa Lady nebo zapojily vlastní třídní projekty. Mezi několika překrásnými výtvory se ale musel nakonec najít vítěz. A jak vše dopadlo... celý článek

Sběr papíru
13. 12. 2018 | Hasoňová

Tradiční sběr papíru bude probíhat v týdnu od 17. do 20. 12. 2018. Svázané balíčky vážíme ve vestibulu vždy od 7:30 do 7:55. Sbírejte už teď!

Získali jsme osvědčení Škola pro demokracii
12. 12. 2018 | ředitel školy

V řadě certifikátů a osvědčení, které dokumentují kvalitu výchovně vzdělávací práce naší školy přibylo další: získali jsem osvědčení Škola pro demokracii. Plnohodnotně jsme se tak zařadili do sítě škol, které pracují se žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet participaci žáků. Prohlédněte si naše osvědčení.

Mikulášský florbalový turnaj
11. 12. 2018 | Műller

Ve středu 5. prosince se pod Hády setkali kluci a holky od 1. po 4. třídu na Mikulášském florbalovém turnaji pořádaném naší školou. Na akci se sjela tradiční družstva: domácí tým doplnili ZŠ Čejkovická, ZŠ Mutěnická a dva týmy DDM - Gepardi ze Slatiny a z Komárova. Náš tým se letos musel vypořádat s odchodem opor do vyššího ročníku. Nakonec nám však přálo štěstí. Utkání probíhala bez záludných faulů a vše se neslo čistě ve sportovním duchu, za což všem malým sportovcům děkujeme... celý článek

Zapeklitý den ve 3.B
10. 12. 2018 | Žižková

Ve středu 5. prosince 2018 se třída 3.B proměnila na "Čertí doupě" plné malých pekelníků, kteří tento den plnili spoustu zapeklitých a zábavných úkolů. Za splněné úkoly získávali pekelné groše, které si mohli proměnit v čertovské směnárně za sladké pamlsky. Kromě toho si také například zařádili v papírové čertí bitvě, házeli bramborou do kotlíku a srovnávali zápalky do krabičky. Poslední hodinu nás navštívil a obdaroval Mikuláš... celý článek

 

  

 

Aktuality prosinec 2018

SOUČASNÉ | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 6-8/18

 


Aktualizace 12.06.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace