telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Aktuality ze života školy

SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

                     

Všechna loga zahrnují linky na weby našich projektů a partnerů - vyzkoušejte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola se spolupodílí na organizaci dalšího ročníku Turistického pochodu, který se uskuteční
v sobotu 7. 10. 2017. Pro zájemce, kteří se přihlásí, bude u naší školy přistaven svozový autobus. Návratku je třeba odevzdat ve škole do 25. 9. nebo poslat e-mailem na rburda@zshornikova.cz.
Letos není cesta na kočárky!!! ...

Celá pozvánka | Mapku pochodu | Startovní průkaz | Jízdní řád svozového autobusu

 


 

Celá pozvánka

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Instruktážní video a užitečná rada pro edookit
25. 9. 2017 | zástupce ředitele

Na portálu youtube.com můžete o systému edookit najít mnoho zajímavých videí. Doporučujeme zejména tuto prohlídku systému z pohledu rodiče (zákonného zástupce žáka).
A ještě jedna užitečná rada: Vašim dětem můžete přístup do systému nastavit ze svého vlastního účtu - přes nabídku Nastavení - Nastavení přístupu žáků. Vyzkoušejte.

Novinky v dotačním programu Mléko do škol
20. 9. 2017 | ředitel školy

Vzhledem ke změnám v dotačním programu mléko do škol budeme od letošního školního roku získávat výborné plnotučné mléko z malé biofarmy u Kroměříže... Každé dítě naší školy má nárok na jeden mléčný výrobek týdně zdarma. Dovoz může být někdy spojen například 2x za měsíc po dvou výrobcích. Dotované je biomléko a biokefír. Možnosti nákupu dalších výrobků, například ochucených kefírů za dotovanou cenu jsou v jednání... celá informace

Přihlašování uživatelů do školního informačního systému edookit
16. 9. 2017 | webmaster

Upřesnění postupu:

edookit
školní informační systém

Upozornění návštěvníkům školy
20. 3. 2017 | ředitel školy

Upozorňuji na trvale platná pravidla pro návštěvníky školy, která jsou uvedena v dokumentu Upozornění návštěvníkům školy. Z důvodu bezpečnosti k nim aktuálně doplňuji:

  1. Je zákaz pobytu dětí v prostorách školy po vyučování!

  2. Zákaz platí i v době třídních schůzek, hovorových hodin apod., kdy zákonní zástupci jsou ve škole. Žáci se nemohou pohybovat sami ve škole nebo čekat na rodiče v prostorách školy.

  3. Žák, který opustí školu o volné hodině má povinnost se zapsat na vrátnici. Zpět do školy bude vpuštěn až těsně před začátkem další hodiny.

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Bezpečně do školy
27. 9. 2017 | Műller

V úterý 26. 9. navštívila naši školu skupinka policistů, která přiblížila našim nejmenším školákům důležitost správného a bezpečného chování v běžném dopravním provozu. Děti postupně procházely třemi stanovišti, na kterých se seznamovaly s nejdůležitějšími, a pro každodenní život účastníka silničního provozu nezbytnými, pravidly. Naši ochránci zákona nejprve předvedli ukázku policejního vozidla, kde si děti mohly vyzkoušet všechny možnosti zásahu dopravní policie.... celý článek, fotoalbum

Adaptační pobyt šestých tříd
26. 9. 2017 | Hasoňová

Dne 11. 9. 2017 opustily šesté třídy školní lavice a vypravily se se svými třídními učiteli a školní psycholožkou na adaptační pobyt do Jedovnic. V autokempu Olšovec žáci strávili tři dny plné her, ale i práce. Vytvářeli si například pravidla třídy a třídní erb. Díky zajímavým hrám se učili vzájemné spolupráci a lépe se poznali... celý článek, fotoalbum

Sběr kaštanů, žaludů a suchého pečiva
25. 9. 2017 | Hasoňová

Tradiční sběr kaštanů, žaludů a suchého pečiva probíhá celé září a říjen, vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7:40 do 7:55 ve vestibulu školy. Větší množství kaštanů lze odevzdávat již od 7:30 ... celá informace

Úspěšné závody v atletice - zlaté dívky
22. 9. 2017 | Půček

V pátek 22. 6. 2017 se naši žáci zúčastnili atletického čtyřboje a vedli si opravdu skvěle. V konkurenci dvanácti škol se družstvo chlapců umístilo na pěkném 5. místě. To děvčata si vedla ještě lépe a svou konkurenci nechala daleko v závěsu – vybojovala si 1. místo a postup na krajské finále do Břeclavi... celý článek

Informace ze školní družiny
20. 9. 2017 | Peloušková

Ve školní družině se nám podařilo přijmout všechny zájemce z prvních, druhých a také třetích tříd, celkem 180 dětí. Věříme, že to je dobrá zpráva pro většinu rodičů, kteří k nám své děti v červnu přihlásily. Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení a jména nových kolegyň najdete již brzy na webových stránkách školní družiny. Na jejich aktualizaci intenzivně pracujeme... celá informace

Upřesnění kontaktu v nabídce zájmových kroužků
19. 9. 2017 | webmaster

V nabídce zájmových kroužků pro 2. stupeň byl upřesněn telefonický kontakt na kroužek sportovní gymnastiky. Nové kontaktní číslo je 731 937 556 (Jitka Svačinová).
Děkujeme za pochopení.

Realizujeme nový projekt z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
15. 9. 2017 | Čoupková

Od 1. září na naší škole začal projekt, na který jsme získali z evropských fondů 1,6 milionu Kč. Peníze budou čerpány v průběhu následujících dvou roků.  Projekt podporuje zejména čtenářskou a matematickou gramotnost. Na škole bude realizováno několik čtenářských klubů, které budou pro děti zcela zdarma. Další peníze půjdou na jazykové a jiné vzdělávací kurzy pro pedagogy základní i mateřské školy... celá informace

Turistický pochod
15. 9. 2017 | ředitel školy

Naše škola se spolupodílí na organizaci dalšího ročníku Turistického pochodu, který se uskuteční
v sobotu 7. 10. 2017. Pro zájemce, kteří se přihlásí, bude u naší školy přistaven svozový autobus. Návratku je třeba odevzdat ve škole do 25. 9. nebo poslat e-mailem na rburda@zshornikova.cz.
Letos není cesta na kočárky!!!

Celá pozvánka | Mapku pochodu | Startovní průkaz | Jízdní řád svozového autobusu

Ředitelské volno
8. 9. 2017 | ředitel školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu 29. 9. 2017 z provozních důvodů. V provozu není ani školní kuchyně, MŠ má přerušený provoz.

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele.

Školní rok 2017/2018 jsme zahájili tradičně
5. 9. 2017 | ředitel školy

V pondělí 4. 9. jsme zahájili nový školní rok tradičně na školním hřišti. Přivítali jsme tři třídy prvňáčků, které doprovodili žáci devátých ročníků, kteří nad nimi převzali patronát. Přivítali jsme i nové žáky šestých a devátých tříd. Po sborovém ZDAR ZDAR ZDAR! jsme vykročili do nového roku pravou nohou.
Přejeme všem šťastný a úspěšný školní rok 2017/2018!... celý článek, video, fotoalbum

Zajímá Vás, jaké další akce plánujeme? Klikněte na tento odkaz!

AKTUALITY:
SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

 


Aktualizace 22.04.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace