telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Změna na pozici zástupkyně ředitele pro 1. stupeň školy
22. 12. 2017 | ředitel školy

Mgr. Helena Hegarová přechází od ledna 2018 na jinou školu jako její ředitelka. Děkujeme jí za úspěšnou práci, kterou pro naši školu vykonala. Současně do funkce zástupkyně ředitele pro 1. stupeň školy nastupuje
Mgr. Alena Fialová.

Pozvánka pro zákonné zástupce žáků 9. tříd
19. 12. 2017 | výchovný poradce

Srdečně zvu Vás i Vaše děti, žáky 9. tříd, do školy na schůzku. Uskuteční se v úterý 16. 1. 2018 od 16:30 ve třídách Vašich dětí, obdržíte zde zápisové lístky. Následně od 17:15  začne schůzka v jídelně školy, kde Vám sdělím aktuální informace o přijímacím řízení. Na toto setkání jsou též pozváni zástupci středních škol, kteří budou své školy prezentovat. Vaše účast je velice nutná.

Zahájení prací na opravě střechy
27. 11. 2017 | ředitel školy

Od pondělí 27. 11. 2017 se zahajují práce na opravě střechy hlavní budovy školy. Postupně budou označována staveniště na různých místech v okolí školy.
Hlavní vchod do MŠ Horníkova je uzavřen, vstup je možný jen bočním vchodem ze západní strany. O dalších uzavírkách Vás budeme průběžně informovat.
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v okolí školy. Nevstupujte do prostoru staveniště. Rekonstrukce je plánovaná na jeden měsíc, maximálně do konce ledna 2018.

 

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

 

 

 

Celá pozvánka

Vánoční piškvorky
22. 12. 2017 | Marvanová

Již popáté se ve čtvrtek 21. 12. konal Vánoční turnaj v piškvorkách. Během týdne proběhla ve třídách třídní kola, první tři žáci z každé třídy postoupili do kola školního, kterého se zúčastnilo 27 žáků druhého stupně. Účastnici byli rozděleni do dvou kategorií - 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. V každé kategorii byly rozlosovány dvojice, které mezi sebou svedly nelítostný boj. Nakonec se z vítězství radoval Robin Vivčar (7. V) a Martin Daňhel (9.B)... celý článek

Prvouka jinak aneb jaké povolání mají naši rodiče
20. 12. 2017 | Bartoňová

V úterý 19. 12. 2017 se v 1.A vyučovalo trošku jinak. Panem učitelem se stal pan Ing. Ladislav Komorník a povídal nám o svém povolání projektanta. Nejprve nám na fotografiích svou práci prezentoval, poté následoval popis rafinerie, při kterém byly děti aktivně zapojeny do procesu výroby. V závěrečné části se dozvěděly, jaké druhy povolání je při této činnosti potřeba a mohly se zeptat na vše, co je zaujalo... celý článek

12. ročník sběru lesních plodů a suchého pečiva
20. 12. 2017 | Pelikánová

Letošní ročník, v pořadí již dvanáctý, je definitivně za námi. Přes celoroční nepřízeň počasí se nám podařilo nasbírat 4 850 kg krmiva pro lesní zvěř.  Na tomto výsledku se podílelo 138 žáků naší školy. To je o 14 žáků více než loni. Zapojilo se 19 tříd. I letos se k nám přidaly děti z MŠ Poláčkova a Markétka Dušková z MŠ Horníkova. Nejlepší třídy... celý článek, fotoalbum

Mikulášská nadílka
20. 12. 2017 | Hasoňová

Ani letos Mikuláš na děti z naší školy nezapomněl. Obklopen svými pomocníky – anděly a čerty zavítal do všech tříd prvního stupně i do mateřských škol, se kterými ZŠ Horníkova spolupracuje. Byl dětmi netrpělivě očekáván, každý se těšil na nějakou tu dobrůtku. Mikuláš nezapomněl ani na učitele, i oni museli zpívat a recitovat. Letos se tohoto důležitého úkolu zhostili žáci 6.B pod vedením paní učitelky K. Hasoňové... celý článek, fotoalbum

Vánoční dílničky ve školní družině
19. 12. 2017 | Peloušková

Měsíc prosinec je vždy ve znamení příprav na vánoční svátky. Každou středu s dětmi společně zpíváme za doprovodu klavíru a paní vychovatelky Lenky Zelinkové. Kromě známých koled jsme se naučili i méně známé krásné vánoční melodie. Překvapil nás velký zájem o vánoční tvoření, které jsme ve školní jídelně uspořádali v pondělí 11. 12. Na několika stanovištích si děti mohly vyrobit například závěsný vánoční stromeček, přáníčko, papírovou skládanou hvězdičku, veselou botu na dárky... celý článek, fotoalbum

Výměna evropských vánočních přání 2017
18. 12. 2017 | Holoubková

V průběhu měsíce listopadu a prosince již tradičně proběhl na naší škole pod vedením vyučujících angličtiny na 1. stupni – paní učitelky Jany Holoubkové, Lenky Plškové a Lenky Pohlové projekt Christmas Cards Exchange. Žáci 4.A, 4.B a 5.A si vyrobili krásná mezinárodní vánoční přání a vyměnili si je s konkrétními dětmi z Itálie, Francie, Německa a Polska... celý článek

Strašidelná diskotéka školní družiny
18. 12. 2017 | Rymešová

Dne 29. listopadu proběhla Strašidelná diskotéka školní družiny jako náhrada za zrušenou Hallowenskou diskotéku. Sešly se nám masky roztomilé, strašidelné a i přímo hrůzostrašné, takže se bylo opravdu na co dívat a následně bylo i velmi těžké vybrat ty nejstrašidelnější. V průběhu večera bylo možné nechat se vyfotit ve fotokoutku s různými doplňky a cedulemi, zatančit si nebo si zasoutěžit v několika soutěžích... celý článek, fotoalbum

Mažoretky a roztleskávačky na vánoční akademii
17. 12. 2017 | Blažková

Ve středu 13. prosince 2017 se děvčata z kroužku mažoretek a roztleskávaček naší školy zúčastnily Vánoční akademie, která se konala na ZŠ Mutěnické na Vinohradech. Jednalo se o vánoční vystoupení tanečních kroužků, kde se děvčátka předvedla se svojí tematickou choreografii "Santa Claus". Celá nádherně vyzdobená tělocvična se zaplnila rodiči, sourozenci, prarodiči, ... a všichni jsme se tak nechali vtáhnout ještě hlouběji do příjemné vánoční atmosféry... celý článek, fotoalbum

Už vím jak ...
13. 12. 2017 | Hasoňová

Žáci 6.B se 12. prosince zúčastnili kurzu první pomoci. Hodina teorie byla zajímavá, největším zážitkem ovšem byly praktické ukázky v tělocvičně. Během dalších dvou hodin si vyzkoušeli, jak zastavit krvácení, provést resuscitaci, postupovat při dopravní nehodě, uložit zraněného do stabilizované polohy, komunikovat se záchranáři. Uvědomili si, jak důležité je správné uložení lékárničky a reflexní vesty v autě... celý článek, fotoalbum

Olympiáda v českém jazyce
12. 12. 2017 | Herková

Dne 28. 11. 2017 se konala na naší škole Olympiáda v českém jazyce. Školního kola se zúčastnilo 25 žáků z devátých a osmých tříd. Žáci nejdříve řešili zajímavé úkoly v jazykové části a poté napsali slohovou práci na téma "Stalo se to minulý týden". Slohový útvar byl volný a téma soutěžící zpracovávali formou prózy. Žákům, kteří dosáhli pěkného umístění, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při dalších soutěžích... celý článek

Prvňáčci a Hanácké Betlémek
12. 12. 2017 | Bartoňová

V úterý 12. 12. se vypravily děti z prvních tříd do Líšeňského kulturního centra DĚLŇÁK na Divadlo Plyšového Medvídka: Hanácké Betlémek. Ve veršovaném loutkovém vyprávění se děti dozvěděly, jak to tenkrát bylo s Marií a Josefem v Betlémě. Všem se pohádka líbila a naladila nás na vánoční čas... celý článek

Mikulášský florbalový turnaj
12. 12. 2017 | Műller

Již popáté v historii se na naší škole pořádal na Mikuláše florbalový turnaj pro žáky 1. stupně, a ten letošní byl v mnoha ohledech výjimečný. Novým účastníkem turnaje se stala ZŠ Holzova z Líšně, která v turnaji nahradila ZŠ Mutěnickou. Změn také doznala kategorie hráčů, kdy jsme snížili věkovou hranici pro žáky 1. až 4. tříd, což bylo ku prospěchu turnaje. A výjimečný byl letošek i v obrovské vyrovnanosti týmů, což se projevilo ve výsledcích... celý článek

Voňavá hodina
7. 12. 2017 | Hasoňová

O tom, že český jazyk není jen shoda přísudku s podmětem a psaní tvrdého y a měkkého i se přesvědčili žáci 6. V. V hodině slohu probírali popis pracovního postupu. Domácí úkol - něco zajímavého upéct a pak spolužákům popsat, jak správně postupovat - tentokrát splnili všichni velmi rádi. Někteří dokonce donesli ochutnat... celý článek

Andělské čertění v prvních třídách
7. 12. 2017 | Benešová

V úterý 5. 12. 2017 se všechny děti, učitelé i asistenti z prvních tříd na naší škole proměnili v čerty a andílky, aby takto přivítali Mikuláše s jeho početnou družinou a užili si tento den. Po celé dopoledne plnily děti zadané úkoly, za které pak dostaly od Mikuláše i paní učitelky odměnu. Závěr výuky patřil tanci a hrám při hudbě... celý článek, fotoalbum

Stezka odvahy
3. 12. 2017 | Hasoňová

Na 1. prosinec se těšili opravdu všichni žáci naší školy. Proběhla dlouho očekávaná stezka odvahy, kterou svým spolužákům připravili členové žákovského parlamentu. Přípravy byly opět velmi důkladné. Parlamenťáci si vyráběli masky a rekvizity a přemýšleli, čím letos překvapit. Externím členem parlamentu je loňský absolvent naší školy - Filip Mojžíš, díky kterému byla trasa i letos ozářena světelnými efekty... celý článek, video, fotoalbum

Čtenářský klub
3. 12. 2017 | Hasoňová

Žáci šestého ročníku mají v letošním školním roce možnost navštěvovat čtenářský klub. Atmosféra v klubu je opravdu přátelská. Mnozí si donesli nejoblíbenější polštářky a deky, aby si při čtení udělali pohodlí. Občas schůzka připomíná piknik, protože nechybí dobré jídlo a pití. Žáci se shodují na tom, že číst společně je větší zábava...
celý článek

Zajímá Vás, jaké další akce plánujeme? Klikněte na tento odkaz!

AKTUALITY:
SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

 

  

 


Aktualizace 22.04.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace