Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Aktuality červen - srpen 2018

SOUČASNÉ | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 6-8/18


Verze pro smartphon nebo tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Požadavky na školní pomůcky pro žáky 2. stupně
31. 8. 2018 | zástupce ředitele

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s požadavky vyučujících na školní pomůcky pro žáky 2. stupně v novém školním roce.

Plán výuky na první školní týden
29. 8. 2018 | zástupce ředitele

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v pondělí 3. září 2018 na školním hřišti. V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s plánem výuky a dalších školních akcí na týden od 3. do 7. září 2018.

Aktuální informace ze školní družiny
29. 8. 2018 | vedoucí vychovatelka

Všechny děti, které v letošním školním roce nastupují do prvních tříd a jsou přihlášeny do školní družiny, obdrží zápisní lístek při zahájení školního roku v pondělí 3. září 2018. Dětem z druhých a třetích tříd, které byly do školní družiny přijaty, budeme vydávat zápisní lístky po slavnostním zahájení školního roku v pondělí 3. září ve školní družině od 09:00 a v následujících dnech vždy po dobu provozu školní družiny, každý den ráno do 8:00 a od 11:00 do 17:00.
Rodiče dětí z třetí třídy, které v letošním roce do školní družiny přijaty nejsou, jsme již kontaktovali osobně a telefonicky.
Od úterý 4. září je již školní družina v provozu každý den od 6:30. Upozorňujeme, že pobyt dítěte ve školní družině není přípustný bez řádně vyplněného zápisního lístku.

Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2018/2019
21. 6. 2018 | vedoucí vychovatelka ŠD

V průběhu měsíce června měli zákonní zástupci možnost přihlásit své děti do školní družiny na školní rok 2018/2019. Zápis byl ukončen 20. června 2018.

Zájemci z prvních a druhých tříd byli přijati všichni. Z důvodu naplnění kapacity ŠD nebyli přijati zájemci z budoucích čtvrtých tříd. Přihlášky dětí z budoucích třetích tříd budou posuzovány podle platných kritérií o přijetí do ŠD. Výsledné rozhodnutí zveřejníme nejpozději v prvním týdnu měsíce září 2018.

V případě, že v průběhu školního roku dojde k uvolnění místa ve ŠD, bude toto místo neprodleně nabídnuto dalším zájemcům.

Příspěvek na podporu činnosti spolku Horníček pro ŠR 2018/2019
15. 5. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Vážení rodiče,
věříme, že jsme vás v průběhu tohoto školního roku přesvědčili, že váš příspěvek ve výši 250 Kč za školní rok byl využit smysluplně a že byl použit tak, aby především přinesl radost dětem. Podrobně si o financování spolku a aktivitách můžete přečíst ve zprávě o hospodaření za rok 2017, která je zveřejněna na www stránkách spolku a v písemné podobě ji najdete také ve vestibulu ZŠ. Stručnou rekapitulaci činnosti spolku za uplynulý školní rok si můžete přečíst také v závěru této zprávy... celý článek

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Nepřehlédněte dodatečně publikovaná videa
23. 7. 2018 | webmaster

V sekci Videoalbum nepřehlédněte dodatečně publikovaná videa: nejen Osmáci na výletě v Březové (odkaz je i v příslušném článku), ale také videoreportáže z loučení se třídami 9.A a 9.B a z tradiční akce Poslední zvonění (součást videa 9.B se loučí).

Suverénní vítězství Miroslava Hlaváčka a Martina Kučery v Běhu líšeňských škol
23. 7. 2018 | Vardan

V červnu se naše škola jako každoročně zúčastnila silně obsazeného Běhu líšeňských škol, který pořádá Salesiánské středisko... Zvláštní ocenění zaslouží Miroslav Hlaváček z 8.A, který suverénně zvítězil a doběhl v nejlepším čase ze všech mládežnických kategorií. Stejného úspěchu dosáhl v kategorii dospělých asistent Martin Kučera, který "nadělil" druhému v cíli více jak minutu...  celý článek

Osmáci na výletě v Březové
23. 7. 2018 | Vardan

Před koncem školního roku se osmé třídy vypravily na školní výlet do outdoor resortu Březová. Po příjezdu a ubytování byli žáci instruktorkou informováni o náplni a plánu volnočasových a sportovních aktivit. Čekalo na nás velké a malé lanové centrum, lukostřelba, rafty, lezecká stěna, trampolína, diskotéka a paintball. Přesto, že některé aktivity plnili někteří žáci poprvé, na všech bylo vidět s jakou radostí a odvahou se snaží jednotlivé disciplíny co nejlépe a nejrychleji zvládnout...  celý článek

Ohlédnutí za výletem 9.A
12. 7. 2018 | Půček

Poslední výlet před koncem školního roku pro žáky 9.A byl čtyřdenní a za místo bylo vybráno Litovelské Pomoraví, konkrétně nedaleko vesničky Horka nad Moravou. Z našeho zázemí jsme vyráželi na výlety ať už pěší, na kole či na nafukovacím člunu. Myslím, že se líbilo všem... celý článek

12. ročník Běhu líšeňských škol
28. 6. 2018 | Benešová

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se jako tradičně touto dobou konal Běh líšeňských škol, který pořádalo Salesiánské středisko mládeže v Líšni. Všechny líšeňské školy se nenechaly zahanbit a vyslaly na tyto závody své reprezentanty. Naši školu reprezentovaly děti z první i druhého stupně a nedopadly vůbec špatně... celý článek

Turnaj ve stolním tenise
27. 6. 2018 | Půček

Červencový turnaj ve stolním tenise zná již své vítěze. Umístění v kategorii mladších žáků: Vivčar Robin, Mironov Saveliy, Šembera Jan. Umístění v kategorii starších žáků... celý článek

Vyhlášení nejlepších žáků školy
27. 6. 2018 | Pavlíčková

Tak jako každý rok i letos se na Líšeňské radnici sešli ředitelé a výchovní poradci všech líšeňských škol, aby představili nejlepší žáky své školy. Akce proběhla 22. června v dopoledních hodinách. Vybraní žáci se na ni dopředu pečlivě chystali, každý musel donést vypracovanou PowerPointovou prezentaci. Letošní akce proběhla 23. června dopoledne. Ve velkém sále radnice se sešli vybraní žáci líšeňských škol, aby o sobě řekli ostatním co nejvíce. Spolu s nimi se akce účastnili ředitelé škol. Sál byl přístupný také pro rodiče oceněných dětí, kteří si mohli osobně vychutnat ocenění úspěchů svých ratolestí... celý článek

Indiánské léto
26. 6. 2018 | Rymešová

O tom, že s indiány je to prima, moc dobře ví i ty nejmenší děti. Z toho důvodu jsme si jedno z posledních červnových úterý zpestřili indiánským létem. Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely střelbu lukem, plazení pod provázky, lov bizonů, vyřezávání totemu, vyrábění šamanského přívěsku, indiánské líčení, stezku bosou nohou a nakonec se setkaly i s opravdovým indiánem. Ten jim ukázal různé předměty používané indiány k práci nebo zábavě a na rozloučenou si pro děti připravil i pohádkový příběh. Děti se do všech úkolů vrhly s nadšením a dobrou náladou, kterou přenesly na všechny kolem, takže se již těšíme na další podobné odpoledne... celý článek

Sběr papíru
26. 6. 2018 | Hasoňová

Členové žákovského parlamentu během prvního červnového týdne uspořádali poslední sběr papíru v letošním školním roce. Tentokrát se zúčastnili i učitelé. Z celkového množství 2269 kg odevzdali 407 kg (viz tabulka). Můžeme být hrdí na to, že jsme v letošním školním roce shromáždili celkem 6265 kg papíru a zachránili tím 105 stromů. Za členy žákovského parlamentu mohu slíbit, že v tradici sběru papíru v měsíci lednu a červnu budeme pokračovat i v příštím školním roce... celý článek

Projekt EDISON opět na naší škole
25. 6. 2018 | Sikorová

V rámci mezinárodního projektu EDISON na naši školu v týdnu od 7. do 14. října 2018 opět zavítají studenti z různých koutů světa, aby našim žákům představili svoji zemi a kulturu a prožili s nimi a jejich hostitelskými rodinami nezapomenutelný týden plný zážitků. Letos to předběžně vypadá na tyto národnosti: Rumunsko, Brazílie, Turecko, Kyrgyzstán, Chorvatsko, Gruzie, Ukrajina... celý článek

Z vodáckého výletu
25. 6. 2018 | Půček

Zdravíme z vodáckého výletu. Počasí krásné, voda svěží... celý článek

Výtvarná soutěž Reflexní děti
21. 6. 2018 | Rymešová

Během měsíce března a dubna letošního roku jsme si s dětmi ve školní družině povídali o dopravní výchově, zkoušeli si různé dopravní situace a snažili se i těm nejmenším z nás nacpat do hlaviček základní bezpečnostní pravidla pro chování ať již na silnici, na chodníku, na kole či v MHD. V souvislosti s tím jsme se zapojili i do výtvarné soutěže Reflexní děti, která se právě snaží podpořit bezpečnost a viditelnost dětí na ulicích našeho města. Úkolem dětí bylo nakreslit obrázky na téma V hlubinách oceánů. V rámci školního kola samy děti vybraly nejlepší obrázky a ty následně putovaly do výše zmíněné soutěže... celý článek

Výlet 6.B
19. 6. 2018 | Hasoňová

Co by byl školní rok bez zajímavého výletu! Žáci 6. B se v polovině června vypravili na výlet na Vysočinu. Poznávali okolí Telče - Řásnou, Velkopařezitý rybník, Míchovy skály, nejvyšší vrchol - Javořici. Celé čtyři dny se, tak jako indiáni, pokoušeli co nejvíce poznat přírodu a splynout s ní, vyzkoušeli si svoji mrštnost a zručnost, postřeh i důvtip, učili se vzájemné spolupráci. A nejčastější otázka při návratu domů - mohli bychom příště jet na více dní?... celý článek

Soutěžní odpoledne ke Dni dětí ve ŠD
19. 6. 2018 | Rymešová

Den dětí jsme s dětmi ve školní družině oslavili formou stanovišť, kde děti plnily úkoly spojené s určitým povoláním. Jako úředníci si děti vyzkoušely přenášet papíry brčkem, v roli uklízečky sbíraly do kyblíku víčka od pet lahví, jako optici poznávaly stejné tvary se zavázanýma očima, jako žokejové si projely dráhu na koníkovi a jako lovci se trefovaly míčky do kyblíku. Za splnění všech úkolů si nakonec zasloužily sladkou odměnu... celý článek

Olympiáda 1. stupně ZŠ města Brna
19. 6. 2018 | Pohlová

Žáci 3. – 5. ročníku se ve středu 13. 6. zúčastnili atletického trojboje v rámci olympiády 1. stupně základních škol města Brna. Konal se na ZŠ Laštůvkova, kde se sešlo celkem 260 žáků z více než dvaceti brněnských škol. Trojboj tvořily disciplíny – běh na 50 metrů, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Naši školu reprezentovali tito žáci... celý článek

Výukový program Krása včel
18. 6. 2018 | Bartoňová

Dne 18. 6. 2018 se žáci 1. A vypravili do Otevřené zahrady Nadace partnerství na výukový program „Krása včel“. Děti se seznámily se životem včel, dozvěděly se, kdo zastává jakou roli ve včelím společenství, jaký je vývoj včely a jaký je vztah mezi včelami a člověkem. Prohlédly si úl, ochutnaly i včelí produkty a zahrály si tematické hry. Program se nám moc líbil a doporučuji všem Otevřenou zahradu navštívit... celý článek

Za odměnu do lesa
17. 6. 2018 | Hasoňová

Všichni zasvěcení vědí, že na podzim letošního školního roku proběhl 12. ročník sběru kaštanů, žaludů a suchého pečiva. Celkem 138 žáků nasbíralo 4 850 kg krmiva pro lesní zvěř. Tradiční odměna - výlet do Křtinského polesí pro nejlepší sběrače - se uskutečnil 29. května. Tentokrát děti navštívily větrný mlýn v Rudicích a Rudické propadání, nechybělo tradiční opékání špekáčků a předání hodnotných odměn těm nejpilnějším... celý článek

Hmatová stezka
17. 6. 2018 | Hasoňová

V pondělí 4. června členové žákovského parlamentu realizovali jeden ze svých nápadů na vylepšení okolí školy - hmatovou stezku. Vypravili se do lesa a nasbírali nejrůznější materiál, který pak použili. Hmatová stezka se nachází na školní zahradě za altánem, slavnostně bude otevřena 27. 6. 2018 v rámci akce Hurá na prázdniny. Přijďtě si ji vyzkoušet i vy!... celý článek

Draci na ZŠ Horníkova
13. 6. 2018 | Petrová

Pomalu se blíží konec školního roku a my máme v uměleckém semináři 8. tříd stále plno práce. Jeden z posledních úkolů, kdy jsme si zkoušeli zpracovat odpadový materiál - PETky a tubusy od badmintonových míčků bylo vytvoření několikahlavého draka. Stříhali jsme, slepovali, kašírovali a nakonec barvili a jak nám to dopadlo posuďte sami... celý článek

Společný víkend třídy 1.A v Biskupicích
12. 6. 2018 | Horký

Co se vám vybaví, když se řekne Biskupice u Třebíče. Nic?! Nám donedávna také ne. Přesněji do minulého víkendu 8. až 10. 6. 2018, kdy se právě v Biskupicích ukázalo, že když se dá dohromady dobrý nápad a odvaha podělit se o něj (rodiče Havlíčkovi), schopnost dát nápadu zajímavou náplň a ochota uvést jej v život (paní třídní učitelka Ivana Bartoňová a paní učitelka Milada Pytelová se svými dětmi), nezdolná dávka energie a nadšení (děti z 1. A) a snaha vyjít tomu všemu vstříc... celý článek

Dozvuky školní akademie 2018
11. 6. 2018 | webmaster

Ve vidoalbu nepřehlédněte dodatečně publikovaná videa ze školní akademie 2018:

Dramaturgie vystoupení Mgr. Ivana Bartoňová, autorem videí je Mgr. Vítězslav Vardan.

Školní výlet 1. tříd
11. 6. 2018 | Bartoňová

6. 6. 2018 se naše první třídy vypravily na svůj školní výlet. Na zámku Milotice se děti nastrojily do dobových kostýmů a rázem se proměnily v krásné princezničky a princátka. Spolu s paní hraběnkou si zatančily a s hrabětem zašermovaly. Poté si děti nakoupily tolik očekávané suvenýry a zmrzlinu. Počasí nám přálo, dobrá nálada nám nechyběla, prostě jsme si to všichni užili... celý článek

Soutěž v německém jazyce
10. 6. 2018 | Herková

Ve vyučovacích hodinách německého jazyka jsme uspořádali školní kolo soutěže žákovských týmů. Žáci osmého a devátého ročníku se rozdělili do tříčlenných družstev a poměřili své znalosti v německém jazyce písemnou i ústní formou.  V písemné části zodpověděli otázky kvizu týkajícího se reálií německy mluvících zemí a vyhledávali slova do zábavné doplňovačky. V ústní části soutěže se snažili v časovém limitu vyslovit co nejvíce slov na určené téma. Na závěr si družstva vylosovala konverzační okruh a ve dvojici žáci předvedli dialog... celý článek

Den dětí 4.B v přírodě
10. 6. 2018 | Holoubková

V pátek 1. června 2018 vyrazila třída 4.B oslavit svůj svátek do přírody. Naším cílem byl blízký Lesní lom. Po cestě děti hledaly zašifrované zprávy a plnily další nelehké úkoly. Navštívili jsme také nedaleký jezdecký klub, odkud jsme se vydali pro sladkou odměnu v podobě zmrzliny. Maximálně jsme si užili krásného počasí a v plné míře využili úžasné polohy naší školy na okraji Hádecké plošiny v blízkosti lesů. Chtěla bych všechny děti velmi pochválit za tiché a ohleduplné chování v přírodě a všichni se již těšíme na náš příští výlet... celý článek

Olympiáda 1. a 2. tříd ZŠ města Brna v atletice
7. 6. 2018 | Benešová

Ve středu 30. 5. 2018 bylo osm dětí z prvních a druhých tříd reprezentovat naši školu na atletické olympiádě, která se konala na ZŠ Svážná v Brně–Novém Lískovci. První třídu reprezentovali Tereza Machů, Natálie Hortová, Denis Krejčí a Martin Hledík. Za druháky zde byli Nela Sedláčková, Helena Nováková, Patrik Nimrichter a Michael Boháček. Největší radost nám udělala Tereza Machů, která skončila ve velké konkurenci dětí z dvaceti brněnských škol na druhém místě... celý článek

Turnaj ve stolním tenise na ZŠ Horníkova
6. 6. 2018 | Půček

Vzhledem k velkému zájmu ze strany dětí o stolní tenis na naší škole se podařilo, díky Horníčku, spolku rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, dokoupit další stoly na tuto populární hru. Za to spolku rodičů patří velký dík. A jak nejlépe vyzkoušet nové vybavení než turnajem. Soutěž probíhá ve třech kategoriích (starší a mladší žáci, kategorie děvčat) a aktivně je do ní zapojeno kolem 40 žáků naší ZŠ. Každá volná přestávka je tedy vyplněna sportovním zápolením a již zanedlouho se dočkáme vítězů... celý článek

Hmyz na talíři v 6. třídách
6. 6. 2018 | Půček

Netradiční hodiny se dočkali žáci v rámci výuky přírodopisu – připravoval se hmyz. Využití hmyzu jako potravy je zcela běžná záležitost ve většině zemí světa. Vždyť kromě nesmyslných předsudků neexistuje snad ani jeden objektivní důvod, proč nejíst hmyz. A co že se podávalo? Larvy potemníka a mouční červi, cvrčci, sarančata. Ti, kteří sebrali odvahu, nakonec zjistili, že to tak špatné není, a dokonce i dobře chutná... celý článek

Minirepríza školní akademie pro děti z MŠ
5. 6. 2018 | Šárková

Malá repríza školní akademie 2018 proběhla v pondělí 4. 6. 2018. Žáci 1. stupně ZŠ zopakovali svá vystoupení pro děti z našich mateřských škol. A úspěch byl stejně velký jako při premiéře. Vystoupení nadšeně sledovaly děti z mateřských škol i jejich paní učitelky. Vždyť někteří z vystupujících ještě nedávno své schopnosti v našich mateřských školách nabírali. A jak už vyrostli a vyspěli, že?... celý článek

Úspěch našich děvčat v soutěži mladých zdravotníků
5. 6. 2018 | Křížová

V pátek 1. 6. 2018 se dívky ze 4. B. zúčastnily krajského kola Soutěže mladých zdravotníků ve Znojmě. Po úspěšném postupu z 1. místa z městského kola v Brně se umístily na krásném 3. místě za Jihomoravský a Zlínský kraj. Dívky předvedly své znalosti z teorie zdravovědy, dopravy, transportu nemocných a zejména svoji připravenost pomoci zraněným v simulovaných situacích, kde neztratily žádné body... celý článek

Hurá na prázdniny
4. 6. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Ve středu 27. 6. 2018 od 16:30 se v areálu školy uskuteční "Horníčkovu (netradiční) olympiáda" na kterou Vás zve Horníček, spolek rodičů. Na soutěžící děti čeká 10 stanovišť s netradičními úkoly, malá odměna a špekáček... celá pozvánka

Vícedenní výlet do Budišova
1. 6. 2018 | Holoubková, Pohlová

Žáci třetích tříd a 4.B vyrazili ve třetím březnovém týdnu na čtyřdenní výlet do přírody. Cílem byl Budišov nad Budišovkou, krásné místo v kotlině mezi Oderskými vrchy a pohořím Nízkého Jeseníku. Během několika dnů a díky spoustě společných aktivit se děti navzájem sblížily a navázaly nová přátelství. Naučily se mnoho zajímavých dovedností a užily si spoustu zábavy. Počasí bylo příznivé, déšť nás vyprovázel až na zpáteční cestě. A jak to bylo hezky den po dni?... celý článek

 

  

 

Aktuality

SOUČASNÉ | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 6-8/18


Aktualizace 12.06.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace