Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Pozvánka na informativní schůzku rodičů budoucích prvňáčků
24. 5. 2018 | zástupkyně ředitele

Zveme rodiče budoucích prvňáčků na schůzku, která se koná 12. 6. 2018 v 16:30 v jídelně školy.

Program:

  1. Od školky ke škole aneb školní zralost na obzoru
  2. Organizační záležitosti nástupu do 1. tříd.

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
22. 5. 2018 | ředitel školy

Můžete si prostudovat dokument, který shrnuje základní informace o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679, které je na území ČR účinné od 25. 5. 2018... celé memorandum.

Naše organizace podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle Metodiky MŠMT ČR, s jejímž detailním zněmím se můžete seznámit na adrese http://www.msmt.cz/file/44592/.

Příspěvek na podporu činnosti spolku Horníček pro ŠR 2018/2019
15. 5. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Vážení rodiče,
věříme, že jsme vás v průběhu tohoto školního roku přesvědčili, že váš příspěvek ve výši 250 Kč za školní rok byl využit smysluplně a že byl použit tak, aby především přinesl radost dětem. Podrobně si o financování spolku a aktivitách můžete přečíst ve zprávě o hospodaření za rok 2017, která je zveřejněna na www stránkách spolku a v písemné podobě ji najdete také ve vestibulu ZŠ. Stručnou rekapitulaci činnosti spolku za uplynulý školní rok si můžete přečíst také v závěru této zprávy... celý článek

Výsledky zápisu žáků do ZŠ Horníkova 1
26. 4. 2018 | ředitel školy

Na portálu Zápis žáků do základních škol ve městě Brně se po přihlášení do systému můžete seznámit s výsledky zápisu svého dítěte. Seznam žáků přijatých do 1. tříd ZŠ Horníkova 1 pro školní rok 2018/2019 najdete i bez přihlášení do systému na stránce https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-materska-skola-brno-hornikova-1-prispevkova-organizace, tlačítko Seznam přijatých. Seznam je zveřejněn i na dveřích hlavního vchodu do budovy školy.

Výsledky voleb do školské rady
19. 4. 2018 | ředitel školy

V úterý 17. 4. 2018 se v naší škole uskutečnily volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Zvoleni byli Mgr. Ing. Tomáš Horký a Bc. Marcela Zelená. Děkujeme všem zákonným zástupcům žáků za aktivní účast ve volbách.

Ve ŠR 2018/2019 otevíráme nové výběrové třídy
11. 1. 2018 | ředitel školy

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme nové výběrové třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. Seznamte se s termíny informačních schůzek pro zákonné zástupce žáků a s dalšími podrobnějšími informacemi: výběrová 1. třída, výběrová 6. třída.

Talentové zkoušky do výběrové 6. třídy se uskuteční ve čtvrtek 24. 5. od 9 hodin, náhradní termín bude ve čtvrtek 31. 5. od 9 hodin.

NEJBLIŽŠÍ AKCE Z KALENDÁŘE ŠKOLNÍHO ROKU

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Sběr papíru
29. 5. 2018 | Žabková

Sběr papíru proběhne od 4. do 8. června od 7:30 do 7:55 (v pondělí až do 09:00) ve vestibulu školy. Sbírejte již teď!... celý článek

Školní akademie 2018 očima (a fotoaparátem) pana Aleše Smrčky
28. 5. 2018 | ředitel školy

Školní akademie 2018 se nepochybně povedla. Líbila se i panu Aleši Smrčkovi, který kvalitním fotoaparátem zdokumentoval snad celý její průběh. Na našem webu si můžete prohlédnout jen náhledy z plného rozlišení fotografií, které pořídil. Zákonní zástupci dotyčných žáků mohou prostřednictvím třídních učitelů požádat i o originály. Panu Aleši Smrčkovi za jeho dílo děkujeme... celý článek

Poděkování
25. 5. 2018 | ředitel školy

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří při vstupu na školní akademii přispěli formou dobrovolného vstupného. Vybranou částku 3 278 Kč použijeme na nákup mikrofonu nebo reproduktoru, který se bude moci využívat při veřejných produkcích.

Přeji všem krásné dny s úsměvem.

Školní akademie 2018
24. 5. 2018 | Bartoňová

Ve středu 23. 5. 2018 se uskutečnila v jídelně naší školy již tradiční školní akademie. Žáci pod vedením svých učitelů pečlivě nacvičovali program. Protože každý se úkolu ujal velmi svědomitě a zodpovědně, patří všem obrovský dík. Sourozenci Monika a Adam Hrdličkovi nás vzorně provázeli celým programem. Děti z první třídy nás vtáhly do atmosféry fotbalového stadionu a poradily princi, jak na draka. Zaposlouchali jsme se do tónů piana, houslí, zobcových fléten i akordeonu. Na duši nás pohladil také zpěv melodických písní jak jednotlivců, tak pěveckého sboru Pavouček. Třeťáci rozvlnili těla v moderním tanci, vzorně zatančily mažoretky, pružně se ohýbaly gymnastky a kluci s diabolem také předvedli, co umí. Dramatický kroužek možná poodhalil budoucí divadelní umělce a perníkovou chaloupku zahlédla v dálce třída 3.C. Na videu jsme mohli sledovat polonézu žáků devátých tříd a také prezentaci nejen o výuce jazyků. Třešničkou na dortu se stalo už pomalu tradiční překvapení - vystoupení pedagogů "Los Hornikos". Věřím, že připravený program se všem líbil... celý článek

První výpěstky ze školního pozemku
23. 5. 2018 | Marvanová

Ve středu 25. 4. 2018 byla část třídy 6.B v rámci pracovních činností poprvé na našem obnoveném školním pozemku. Počasí nám přálo, a tak se žáci pustili do setí hrachu a ředkviček. Práce jim šla od ruky a brzy bylo zaseto. Za 14 dnů záhon vypleli, pokopali a zalili vodou. Dnes, ani ne po celém měsíci, v započaté práci pokračovali. Jaké bylo jejich překvapení, že jejich ředkvičky krásně rostou a jsou dostatečně velké, aby je mohli ochutnat. Než k tomu došlo, museli vyplet trávu z hrachu i ředkviček. Pak jim paní učitelka vytrhala ty největší. Každý dostal 2 ředkvičky k ochutnání. Byly výborné... celý článek

Přespání ve školní družině
22. 5. 2018 | Rymešová

Děti ze třetího oddělení školní družiny měly možnost v pátek 11. května přespat ve škole a zjistit tak, jaké je to ve škole, když tu dávno nikdo není.  Děti čekaly soutěžní a zábavné hry – různé verze štafety, zadečková přetlačovaná, týmová honička s cílem prasknout balónek ostatních týmů a ochránit ten svůj, týmová mumifikace jednoho z kamarádů nebo provádění kamaráda se zavázanýma očima potemnělou školou. Večer jsme zakončili módní přehlídkou pyžam a za poslechu pohádky uložili děti ke spánku. Ráno si děti nazdobily cupcake a poté se navrátily domů ke svým rodičům. Přespání všechny děti statečně zvládly a doufám, že si je i náležitě užily a třeba zase někdy příště... celý článek

Úspěch v dopravní soutěži mladých cyklistů
22. 5. 2018 | Baláková

Okrasní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů proběhlo v úterý 15. 5. 2018 na Dopravním hřišti v Pisárkách. Kvalifikovala se dvě družstva – v 1. kategorii žáci 5. - 6. tříd, ve 2. kategorii žáci 6. - 8. tříd. Družstva byla složena ze 2 chlapců a 2 dívek. Soutěž se skládala z pěti disciplín – jízda po dopravním hřišti, zdravotní test, jízda zručnosti (ta byla opravdu náročná), test ze znalostí dopravních předpisů a orientace na mapě. Všichni se náročných úkolů zhostili opravdu zodpovědně a navzájem se podporovali. To vše se odrazilo i při závěrečném vyhodnocení soutěže. Naše škola dosáhla zaslouženého úspěchu... celý článek

Kytičkový den
21. 5. 2018 | Pavlíčková

Ve středu 16. 5. 2018 se v naší škole konala premiéra. Poprvé jsme zde v rámci Dne proti rakovině nabízely prodej žlutých kytiček. Snažily jsme se, aby se kytičky dostaly opravdu ke každému, a tak jsme s jejich nabízením začaly již v 7:30 přímo před školou. Prodej pokračoval o přestávkách, dále v rámci jedné vyučovací hodiny a končil v 16 hodin opět před školou. Každý zájemce dostal také letáček, z kterého zjistil, že letos je sbírka tematicky zaměřena na léčbu nádorů tlustého střeva. Přestože minimální symbolická cena jedné kytičky byla 20 Kč, mnozí za ni zaplatili daleko víc... celý článek

Gratulace mladému výtvarníkovi
20. 5. 2018 | Petrová

15. května byl vyhodnocen již 13. ročník výtvarné a literární soutěže "Voda štětcem a básní", letos na téma "VODA A PLAVBA", která je každoročně vyhlašovaná podnikem Povodí Moravy. Do letošního ročníku se zapojilo 94 škol od nich porota obdržela 964 výtvarných děl. Naši školu reprezentovaly práce převážně žáků 8. tříd, jejichž díla jste si mohli prohlédnout v dubnových aktualitách. Cenu redakční rady ve své kategorii získal Martin Obelcz z 8.B za své dílo "V bouři". Velká gratulace!... celý článek

Velký úspěch v matematické olympiádě
18. 5. 2018 | Čoupková

Velkého úspěchu v okresním kole matematické olympiády dosáhla žákyně šesté výběrové třídy Eliška Pokorná. Ve velké konkurenci žáků nejen ostatních brněnských základních škol, ale i žáků gymnázií, dosáhla Eliška mety nejvyšší a obsadila první místo. Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy.

Master Chef Horníkova 2018
15. 5. 2018 | Hasoňová

Poslední týden v dubnu proběhla na školní zahradě dlouho očekávaná soutěž, kterou pro spolužáky zorganizoval žákovský parlament. Zájem předčil očekávání - soutěžilo sedm družstev, podpořit je přišli spolužáci, někteří třídní učitele, rodiče. Letošním úkolem byl bramborový guláš. Brambory, cibuli a uzeninu soutěžící dostali, ingredience na dochucení si přinesli svoje. Práci tentokrát ztěžoval velmi silný vítr, ale všem skupinám se podařilo oheň rozdělat, udržovat, bramborový guláš uvařit...  celý článek

Parlamentní odpoledne (a večer)
15. 5. 2018 | Hasoňová

V úterý 24. 4. 2018 se členové žákovského parlamentu sešli, aby splnili spoustu úkolů. Především bylo potřeba připravit vše potřebné na soutěž MASTER CHEF HORNÍKOVA 2018 - naštípat dřevo, připravit ohništ, nádobí, suroviny, odměny. Opekli jsme si na ohništi špekáčky a pak se pustili do další práce - zpracovávali jsme analýzy potřebné k obhajobě titulu EKOŠKOLA. Když se setmělo, pracovali jsme ve škole - kontrolovali jsme, zda spolužáci správně třídí odpad, těm nejmenším jsme vynesli nádoby s tříděným odpadem, opět jsme třídili a likvidovali obalový materiál, který se nashromáždil u ICT koordinátora. Někteří aktualizovali parlamentní nástěnku, domlouvali jsme akce, které nás do konce školního roku ještě čekají...  celý článek

Výlet školní družiny na Hády
15. 5. 2018 | Rymešová

V měsíci dubnu jsme si s dětmi ze školní družiny udělali prodlouženou vycházku do rezervace Hády. Čekalo nás zde krátké povídání právě o Dni Země, o ochraně přírody a o tom, jak se i my sami můžeme na její ochraně podílet. Následně si děti v týmech zahrály hledací křížovku. Krátký výlet se nám všem líbil a už se těšíme, až si ho zopakujeme...  celý článek

Pohár rozhlasu, 2. stupeň
14. 5. 2018 | Půček

Po okrskových finále, která byla prvním sítem pro naše žáky, se do brněnského finále na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem probojovalo pouze družstvo starších dívek. Ve středu 9. 5. 2018 jsme se tedy vrhli do silně obsazené soutěže atletického víceboje. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 60 a 800 metrů, štafeta 4 x 60 metrů, vrh koulí, skok daleký a vysoký. A bylo jasné, že bude záležet na každém bodíku, který dívky vybojují... celý článek

Obvodní lehkoatletický závod školních družin
14. 5. 2018 | Peloušková

Stalo se již tradicí, že se naše školní družina účastní obvodního lehkoatletického závodu školních družin. Letos ho ve čtvrtek 10. 5. 2018 pořádala sousední škola ZŠ Masarova. Tým osmi dětí všechny disciplíny trojboje zvládl na výbornou, přesto se nám nepodařilo získat žádné významnější umístění. Doufáme, že příští rok získané zkušenosti pomohou dětem k ještě lepší reprezentaci naší školy a školní družiny... celý článek

Mažoretky popřály maminkám k svátku tancem
13. 5. 2018 | Blažková

V neděli 13. května se uskutečnilo ve vinohradském kulturním sále vystoupení věnované slavnostnímu Dni matek. Maminkám tak za jejich lásku a péči poděkovala tancem děvčata z kroužku mažoretek z naší školy. Všichni si tento den náramně užili a maminky odcházely s kytičkou, vystupující s drobnými odměnami... celý článek

Květinkový den - Den proti rakovině
11. 5. 2018 | Pavlíčková

Ve středu 16. 5. 2018 se již tradičně koná v ČR Květinkový den – Den proti rakovině. Všichni žáci, učitelé, ostatní pracovníci školy a rodiče našich žáků si mohou kytičku zakoupit za symbolickou cenu 20 Kč:

  • ve vestibulu školy od 7:30 do 8:00 a od 14:30 do 16:00,

  • ve 2. patře před sekretariátem od 9:00 do 10:00 hodin a od 10:45 do 10:55.

Pozvánka na školní akademii
11. 5. 2018 | ředitel školy

Všichni jste srdečně zváni na Školní akademii, kterou tradičně pořádáme ve spolupráci s Hudební školou Yamaha ve středu 23. 5. 2018 od 17 hodin v jídelně ZŠ Horníkova 1 - vstup zadním vchodem (od sportovního areálu)... celá pozvánka, program

Výlet do Anglie, 3. den
7. 5. 2018 | Navrátilová

Účastníci výletu do Anglie za sebou mají první den plný zážitků. Po dlouhé cestě z Brna do Anglie se přemístili rovnou do lavic, kde ale nevydrželi moc dlouho, protože britští učitelé pro ně měli připraveno několik akčních úkolů v terénu Zatímco někteří ve městě zjišťovali odpovědi na kvizové otázky, jiní se rovnou pustili do natáčení svého prvního anglického filmu. Po škole jsme se všichni přemístili na pláž, kde jsme si odpočinuli. Teď už jsme u svých hostitelských rodin, máme za sebou první anglickou večeři a nabíráme síly na zítřek... celý článek

Výlet do Anglie, 2. den
6. 5. 2018 | Navrátilová

Účastníci výletu do Anglie za sebou mají první den plný zážitků. Po dlouhé cestě z Brna do Anglie se přemístili rovnou do lavic, kde ale nevydrželi moc dlouho, protože britští učitelé pro ně měli připraveno několik akčních úkolů v terénu Zatímco někteří ve městě zjišťovali odpovědi na kvizové otázky, jiní se rovnou pustili do natáčení svého prvního anglického filmu. Po škole jsme se všichni přemístili na pláž, kde jsme si odpočinuli. Teď už jsme u svých hostitelských rodin, máme za sebou první anglickou večeři a nabíráme síly na zítřek... celý článek

Soutěž mladých zdravotníků
6. 5. 2018 | Klimešová

V pátek 4. 5. 2018 se naše žákyně zúčastnily městského kola soutěže Mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá Český červený kříž. Soutěž byla rozdělena na tři části, a to praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, dopravu postiženého a obvazovou techniku. Naše žákyně, které soutěžily za druhý stupeň, obsadily krásné druhé místo. Žákyně prvního stupně, které se soutěže zúčastnily poprvé, se umístily na prvním místě a postupují tak do regionálního kola... celý článek

Výlet do Anglie, 1. den
5. 5. 2018 | Navrátilová

Účastníci výletu do Anglie za sebou mají první den plný zážitků. Po dlouhé cestě z Brna do Anglie se přemístili rovnou do lavic, kde ale nevydrželi moc dlouho, protože britští učitelé pro ně měli připraveno několik akčních úkolů v terénu Zatímco někteří ve městě zjišťovali odpovědi na kvizové otázky, jiní se rovnou pustili do natáčení svého prvního anglického filmu. Po škole jsme se všichni přemístili na pláž, kde jsme si odpočinuli. Teď už jsme u svých hostitelských rodin, máme za sebou první anglickou večeři a nabíráme síly na zítřek... celý článek

Hádky o Hády
1. 5. 2018 | Petrová

"Hádky o Hády" byl název terénního výukového programu pro 7.A , který uskutečnil se pod záštitou Rezekvítku - spolku pro ekologickou výchovu a ochranu přírody. Do terénu jsme vyrazili ve středu 25. 4. na nedaleké Hády a zde jsme se vydali na průzkum této jedinečné lokality pod vedením zkušené lektorky paní Rýpalové. Vyhledávali jsme právě kvetoucí rostliny a určovali jejich totožnost podle klíče, určovali podle listů stromy, posuvným metrem měřili průměr stromů, určovali jejich výšku a následně dle tabulek vypočítali objem dřevní hmoty... celý článek

AKTUALITY:
SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

 

  

 


Aktualizace 22.04.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace