Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Hádky o Hády

"Hádky o Hády" byl název terénního výukového programu pro 7.A , který uskutečnil se pod záštitou Rezekvítku - spolku pro ekologickou výchovu a ochranu přírody.

Do terénu jsme vyrazili ve středu 25. 4. na nedaleké Hády a zde jsme se vydali na průzkum této jedinečné lokality pod vedením zkušené lektorky paní Rýpalové. Vyhledávali jsme právě kvetoucí rostliny a určovali jejich totožnost podle klíče, určovali podle listů stromy, posuvným metrem měřili průměr stromů, určovali jejich výšku a následně dle tabulek vypočítali objem dřevní hmoty. Čtyři hodiny určené na tuto akci uběhly jak voda a my obohaceni novými poznatky jsme se vydali zpět do školy.

 

Mgr. Marie Petrová