Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Soutěž mladých zdravotníků

V pátek 4. 5. 2018 se naše žákyně zúčastnily městského kola soutěže Mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá Český červený kříž. Soutěž byla rozdělena na tři části, a to praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, dopravu postiženého a obvazovou techniku.

Naše žákyně, které soutěžily za druhý stupeň, obsadily krásné druhé místo. Žákyně prvního stupně, které se soutěže zúčastnily poprvé, se umístily na prvním místě a postupují tak do regionálního kola. Všem moc gratulujeme!

Tým I. stupně tvořily žákyně 4.B – Adriana Patloková, Barbora Pospíšilová, Marika Petrlová a Lucie Bučková, v čele s kapitánkou Nelou Švábenskou.

Tým II. stupně byl tvořen žákyněmi 6.A a 6.V – Markéta Mužíková, Anna Burianová, Nikola Mráčková, Barbora Koplová a Kateřina Šidlíková jako kapitánka týmu.

 

Bc. Nikol Klimešová