Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Parlamentní odpoledne (a večer)

V úterý 24. 4. 2018 se členové žákovského parlamentu sešli, aby splnili spoustu úkolů. Především bylo potřeba připravit vše potřebné na soutěž MASTER CHEF HORNÍKOVA 2018 - naštípat dřevo, připravit ohništ, nádobí, suroviny, odměny. Opekli jsme si na ohništi špekáčky a pak se pustili do další práce - zpracovávali jsme analýzy potřebné k obhajobě titulu EKOŠKOLA. Když se setmělo, pracovali jsme ve škole - kontrolovali jsme, zda spolužáci správně třídí odpad, těm nejmenším jsme vynesli nádoby s tříděným odpadem, opět jsme třídili a likvidovali obalový materiál, který se nashromáždil u ICT koordinátora. Někteří aktualizovali parlamentní nástěnku, domlouvali jsme akce, které nás do konce školního roku ještě čekají.

Nechybělo tradiční přespání ve škole. Vždyť škola je večer a v noci úplně jiná.

 

Mgr. Květoslava Hasoňová