Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Výsledky zápisu žáků do ZŠ Horníkova 1
26. 4. 2018 | ředitel školy

Na portálu Zápis žáků do základních škol ve městě Brně se po přihlášení do systému můžete seznámit s výsledky zápisu svého dítěte. Seznam žáků přijatých do 1. tříd ZŠ Horníkova 1 pro školní rok 2018/2019 najdete i bez přihlášení do systému na stránce https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-materska-skola-brno-hornikova-1-prispevkova-organizace, tlačítko Seznam přijatých. Seznam je zveřejněn i na dveřích hlavního vchodu do budovy školy.

Výsledky voleb do školské rady
19. 4. 2018 | ředitel školy

V úterý 17. 4. 2018 se v naší škole uskutečnily volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Zvoleni byli Mgr. Ing. Tomáš Horký a Bc. Marcela Zelená. Děkujeme všem zákonným zástupcům žáků za aktivní účast ve volbách.

Ředitelské volno
10. 4. 2018 | ředitel školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu 30. 4. a 7. 5. 2018 z provozních důvodů... celá informace

Ve ŠR 2018/2019 otevíráme nové výběrové třídy
11. 1. 2018 | ředitel školy

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme nové výběrové třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. Seznamte se s termíny informačních schůzek pro zákonné zástupce žáků a s dalšími podrobnějšími informacemi.

 

   
Výběrová 1. třída                            Výběrová 6. třída

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE Z KALENDÁŘE ŠKOLNÍHO ROKU

Kalendář v plném rozlišení

1. května Svátek práce

8. května Den osvobození

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Terénní geologické cvičení pro 9. ročník - Květnice u Tišnova
30. 4. 2018 | Burda

Součástí výuky přírodopoisu deváté třídy je učivo o nerostech a horninách. Nutno přiznat, že ne vždy patří mezi oblíbené a i proto se je snažíme žákům přiblížit trochu zajímavě. Již tradičně se uskutečňuje terénní cvičení v okolí školy, dále do lomů na Hádech a také na Květnici u Tišnova. Součástí terénního cvičení není jen pohled na kameny, ale i jejich provázanost a vliv na okolní ekosystémy... celý článek

Dopravní soutěž mladých cyklistů - školní kolo
26. 4. 2018 | Baláková

V rámci dopravní výchovy a prevence bezpečnosti na pozemních komunikacích proběhlo na naší škole v měsíci dubnu školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci 4. - 9. tříd nejdříve museli prokázat své znalosti v dopravním testu. Ve čtvrtek 19. 4. následovala praktická zkouška jízdy na kole – JÍZDA ZRUČNOSTI. Někteří předvedli téměř bezchybný výkon, jiní naopak mají co dohánět... celý článek

Recitační soutěž na 1. stupni
26. 4. 2018 | Mezihoráková

Ve čtvrtek 19. dubna proběhlo školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně. Letos se zúčastnilo 26 dětí, které byly rozděleny do jednotlivých kategorií podle ročníků. Jelikož ve společné kategorii 2. a 3. tříd bylo hodně soutěžících, porota vyhodnotila zvlášť 2. třídy a zvlášť 3. třídy... celý článek

Piškvorky na 1. stupni
26. 4. 2018 | Popková

Dne 25. 4. se na 1. stupni konalo další kolo soutěže v piškvorkách.  Začínali jsme ve 14:00 ve třídě 5.A.  Soutěže se mohli zúčastnit žáci od 2. do 5. tříd. Prvenství z minulého roku i letos obhájil Jakub Pagáč z 5.A. Celkové výsledky... celý článek

Naši šikovní angličtináři
26. 4. 2018 | Plšková

Po druhém místě Matěje Ptáčka v okresním kole olympiády v anglickém jazyce se letos dařilo i našim nejmenším, prvostupňovým angličtinářům. Tentokrát šlo o soutěž English Jungle, která probíhala na základní škole J. A. Komenského. Soutěž měla písemnou i ústní část, jejíž součástí byl i přednes básně v angličtině. V konkurenci 23 škol obsadila Siana Dimitrova, žákyně 1.A, první místo a Eliška Ličmanová, žákyně 2.A, druhé místo... celý článek

Otýlie a František Šulcovi ve školní družině
26. 4. 2018 | Peloušková

Ve středu 25. dubna k nám přijel kouzelník František se svými kamarády. Zábavné vystoupení zahájil obrovský nafukovací slon Bimbo. Předvedl se za rytmické hudby. Jako další přitančila obrovská žížala ve slinky show, která v závěru slupla do svých útrob jednoho z dětských diváků. Velký bílý medvěd pak pozval zájemce do kola. Během představení pomáhali kouzelníkovi nejen vybraní diváci, ale i paní vychovatelky... celý článek

Za školu krásnější
26. 4. 2018 | Hasoňová

Při analýzách, které členové ekotýmu pravidelně provádějí, žáci zjistili, že by bylo prospěšné zlepšit prostředí, ve kterém se každý den pohybují – školní zahradu a chodby školy. Proto se sešli v sobotu 14. 4. 2018, aby, i v rámci akce Ukliďme Česko, přiložili ruce k dílu. Někteří členové ekotýmu na školní zahradě pomohli s terénními úpravami. Další ošetřovali a přesazovali květiny, které pak umístili na školní chodby... celý článek

Líšenští hasiči
26. 4. 2018 | Hasoňová

V rámci preventivního programu, který pořádá pravidelně Hasičský záchranný sbor Jihomoravského Kraje, navštívili žáci 6.B požární stanici v Brně-Líšni. Dozvěděli se základní informace o práci hasičů, poznali zázemí, které využívají. Důležité bylo povídání o tom, jak se správně zachovat při průjezdu vozidel záchranářů. Zažili opravdový výjezd k případu. Největší zájem ovšem vzbudila technika, kterou si žáci mohli detailně prohlédnout... celý článek

Laboratorní dopoledne v učebně chemie
25. 4. 2018 | Macíková

Organické látky, vodík, kyselost a zásaditost roztoků. To byla témata pro další laboratorní dopoledne u nás ve škole. Žáci devátých ročníků pracovali samostatně v laboratoři, osmáci si vyzkoušeli pouze přípravu vodíku při úvodu do nové látky na téma kyseliny. Deváťáci zkoušeli odhalit "tajné písmo" pomocí ohně, připomněli si bezpečnost práce v laboratoři a vyzkoušeli práci s pipetou a s ředěnou kyselinou chlorovodíkovou... celý článek, video

Ve školní družině podporujeme čtenáře
25. 4. 2018 | Peloušková

V pondělí 23. dubna jsme ve školní družině slavili Světový den knihy. Připomněli jsme si, že knížky nás provází od narození a jsou nedílnou součástí každodenního života. Děti si přinesly své nejoblíbenější tituly a představily je ostatním zájemcům. Na začátku měsíce jsme také nezapomněli na návštěvu místní knihovny v Líšni... celý článek

Požární ochrana očima dětí
24. 4. 2018 | Petrová

"Požární ochrana očima dětí" je název každoročně vyhlašované výtvarné a literární soutěže, kterou pořádá Okresní sdružení hasičů Brno-město. Letošního okresního kola se zúčastnilo celkem 9 škol a 360 soutěžících. Naši školu převážně reprezentovaly výtvarné práce žáků 6. a 7. ročníků, kteří si tímto nacvičovali kresbu postavy v pohybu a zároveň se dozvěděli zajímavé informace z náročné práce hasičů... celý článek

Puškinův památník
24. 4. 2018 | Mikulicová

Tak jako v loňském roce se naši ruštináři zúčastnili soutěže ARS POETICA – Puškinův památník, která se konala na Pedagogické fakultě MU Brno dne 14. 4. 2018. Naši školu reprezentovali žáci 8. ročníku Stela Holasová, Tomáš Ferdan a Lukáš Pavlík s písní "Zvjozdočki". V obrovské konkurenci středních škol odvedli pěkný výkon a byli i slovně pochváleni od porotce pana Mgr. Jiřího Klapky... celý článek

Velký úspěch žáků 3.A v literárně výtvarné soutěži S DONEM
22. 4. 2018 | Pelikánová

11. duben 2018 byl důležitý a velmi očekávaný den pro 20 třídních kolektivů ze šesti brněnských a mimobrněnských škol. Tento den proběhlo v KC Semilasso v Králově Poli vyhodnocení celoroční literárně výtvarné soutěže "S DONEM". Garantem soutěže je již 12 let brněnská spisovatelka dětských knih Saša Sandras a Nadační fond NIKÉ. V naší škole se letos zapojily do soutěže čtyři kolektivy – všechny tři druhé třídy a třída 3.A... celý článek

Novelizovaný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
21. 4. 2018 | webmaster

Na stránce Dokumenty a formuláře v sekci Formuláře pro potřebu zákonných zástupců žáků nepřehlédněte novelizovaný dokument Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

ZŠ Horníkova na florbalovém turnaji SBOŠ Bohunice 2018
16. 4. 2018 | Vardan

Minulý týden se chlapci druhého stupně zúčastnili silně obsazeného turnaje ve florbalu. Jelikož tento turnaj hraje 16 brněnských škol, tak se boje o co nejlepší umístění muselo hrát v obou bohunických halách ve dvou skupinách. Naši chlapci ve složení: Drábek, Grubišič, Vičar, Elsner, Enžl, Kocman Holomek, Ngo, Pospíšil a Dolejška odehráli tři zápasy s těmito výsledky... celý článek

Rádi vám vždy pomůžeme
13. 4. 2018 | Hasoňová

ZŠ Horníkova spolupracuje s Parkinson Klub Brno, který vede naše bývalá kolegyně Mgr. Eva Vernerová a jehož posláním je ulehčovat složitou životní situaci nejen nemocným Parkinsonovou chorobou, ale i jejich rodinným příslušníkům. U příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci a 20. výročí založení Parkinson Klub Brno se konalo dne 7. 4. 2018 pod záštitou patrona - herce Městského divadla Brno, pana Zdeňka Junáka v Divadle Bolka Polívky společenské odpoledne... celý článek

Okrskové kolo ve vybíjené 5. tříd
12. 4. 2018 | Benešová

Dne 11. 4. 2018 bylo 12 žáků a žákyň reprezentovat naši školu na ZŠ Holzova ve vybíjené. První zápas ve skupině jsme celkem jednoznačně prohráli. Do druhého zápasu jsme nastoupili s větší chutí a odhodláním.  Po skončení běžné hrací doby byl stav nerozhodný. Proto nastalo prodloužení, které skončilo opět remízou. Poté se hrálo na prvního vybitého. Bohužel nám nepřál los a míč dostali nejdříve soupeři a ti se hned druhou ranou trefili... celý článek

Mámo, táto, já mám hlad ...
11. 4. 2018 | Hasoňová

... ale nepotřebuji vaši pomoc, protože si umím poradit. To dokázali před Velikonocemi žáci 6. A a 6. B, když popisovali přípravu svého oblíbeného jídla. Převládaly recepty na muffiny a buchty, někteří se dokonce pustili do pečení domácího chleba. Na konci hodiny proběhla ochutnávka (většina dětí totiž donesla svůj výrobek na ochutnání ) a výměna receptů. Jen někteří žáci byli trošku smutní. Posteskli si, že je rodiče nechtějí příliš často pouštět do kuchyně... celý článek

Program Jak na přijímačky
11. 4. 2018 | školní psycholog

Na začátku dubna v devátých třídách proběhl program se školní psycholožkou Jak na přijímačky. Aktivita vhodně doplnila systematickou práci s 9. ročníky, která po celý školní rok probíhá: pečlivá příprava po stránce vědomostní s pedagogy; kurs Na zkušenou, který žáci prožili na začátku roku a mnohé se o sobě dozvěděli; nabídka testů profesní orientace s následnou možností konzultace a nyní program zaměřený na zvládání trémy a stresu spojených s přijímacím řízením... celý článek

Žádáme rodiče a ostatní návštěvníky školy o spolupráci
11. 4. 2018 | ředitel školy

Po akcích pro veřejnost v poslední době opakovaně musíme řešit nepříjemné problémy - ucpané toalety u jídelny, případně u tělocvičen. K příčinám patří použitá dětská plena, hygienické potřeby i celá role toaletního papíru. Tyto předměty samozřejmě nepatří do záchodové mísy, ale do odpadkového koše, který je na všech toaletách k dispozici. Dochází také k ničení držáků na toaletní papír... celá informace

Zlatá děvčata - Velikonoční florbal dívek na ZŠ Tuháčkova
10. 4. 2018 | Půček

O tom, že máme šikovné florbalistky, jsme se přesvědčili již na podzim, kdy dívky zaslouženě zvítězily v turnaji pořádaného pod záštitou primátora Brna. Na tradičním turnaji tedy před námi stála výzva obhajoby titulu mistryň Brna.  První hrací den se hrálo o postup ze skupin. Los dívkám přisoudil ZŠ Laštůvkova a ZŠ Bosonožská... celý článek

Výtvarná soutěž V hlubinách oceánů
9. 4. 2018 | Rymešová

V měsíci březnu proběhla ve školní družině výtvarná soutěž na téma V hlubinách oceánů. Děti měly za úkol namalovat či nakreslit, s čím vším se můžeme setkat pod mořskou hladinou. Výsledkem byly krásné obrázky ať již různých podmořských živočichů, mořských panen, potopených lodí či dávno ztracených truhel plných pokladů. O vítězných obrázcích následně rozhodly sami děti pomocí volebních žetonů... celý článek

Dny otevřených dveří v MŠ Čtyřlístek, Horníkova 1
7. 4. 2018 | Šárková

Dny otevřených dveří se v MŠ Čtyřlístek uskuteční 10. a 17. 4. 2018, vždy od 9 do 10 hodin. Neváhejte a přijďte nás navštívit. Zvou Vás i děti ze tříd Rákosníči, Šmoulíci, Trpaslíčci a Krtečci.

Volby do školské rady
3. 4. 2018 | ředitel školy

V úterý 17. 4. od 7:40 do 18:00 se ve vestibulu školy uskuteční volby členů rady z řad zákonných zástupců žáků. Volební lístky se jmény kandidátů dostane každý zákonný zástupce po nahlášení jména svého dítěte a třídy od člena volební komise na vrátnici školy. Zde bude stát i volební urna, kam můžete vhodit svůj hlas. Zatrhnout křížkem můžete maximálně dva kandidáty. Volební lístek s více zatrhnutými kandidáty je neplatný. Vítězí kandidát s největším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

Výtvarná soutěž Voda a plavba
3. 4. 2018 | Petrová

Poslední březnový den byl termín k odevzdání prací žáků 8. ročníků do výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Povodí Moravy pro žáky uměleckých, základních a speciálních škol. Letos se jednalo již o 13.ročník a naši školu reprezentují práce žáků uměleckého semináře, v němž si vyzkoušeli práci se škrobovými barvami, a ve výtvarce pak i jejich spolužáci formou libovolné techniky, např. pastelem... celý článek

Velikonoční laťka na ZŠ Krásného, 2. stupeň
2. 4. 2018 | Půček

Již tradičního závodu se naši žáci zúčastnili vůbec poprvé a nevedli si vůbec špatně. V kategorii 6. tříd ovládla mezi děvčaty závod Míša Kovářová, mezi chlapci pak byl druhý Jan König. U sedmáků se dařilo chlapcům, kdy první místo bral Oldřich Bartík za parádní výkon 150 cm.  U žáků 8. tříd zvítězil David Grubišić za výkon 160 cm (nejlepší výkon dne), druhé místo obsadil Jan David. Děvčatům kralovala Viktorie Ušelová v osobním rekordu 145 cm, na třetím místě pak skončila Stela Holasová... celý článek

Zajímá Vás, jaké další akce plánujeme? Klikněte na tento odkaz!

AKTUALITY:
SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

 

  

 


Aktualizace 22.04.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace