Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Program Jak na přijímačky

Na začátku dubna v devátých třídách proběhl program se školní psycholožkou Jak na přijímačky. Aktivita vhodně doplnila systematickou práci s 9. ročníky, která po celý školní rok probíhá: pečlivá příprava po stránce vědomostní s pedagogy; kurs Na zkušenou, který žáci prožili na začátku roku a mnohé se o sobě dozvěděli; nabídka testů profesní orientace s následnou možností konzultace a nyní program zaměřený na zvládání trémy a stresu spojených s přijímacím řízením.

Vyšli jsme ze zkušeností dětí se stresovými situacemi a na těchto jejich zkušenostech si ukázali, jak mechanismus stresu funguje. Poznat svého nepřítele je prvním krokem k tomu umět mu efektivně čelit. Děti si vyzkoušely jednoduchou relaxaci jako první pomoc v trémové situaci, řekli jsme si poslední rady do cílové rovinky přípravy, zapracovali jsme na sebevědomí, zamysleli se nad motivačním příběhem. Třešničkou na dortu byla krátká beseda s dvěma děvčaty, která absolvovala přijímačky loni (velmi úspěšně) a přišla žákům předat své cenné praktické zkušenosti a dodat odvahu.

Deváťákům držíme palce a věříme, že i letos budou naši žáci v cestě za svými představami úspěšní.

 

 

Mgr. Jiřina Juřičková, školní psycholog


Aktualizace 11.04.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace