Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

  ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Velikonoční prázdniny a státní svátek
25. 3. 2018 | webmaster

Připomínáme, že od čtvrtka 29. 3. do pátku 30. 3. jsou ZŠ Horníkova 1 velikonoční prázdniny, v pondělí 2. 4. je státní svátek. Vyučování bude pokračovat od úterý 3. 4. 2018.

My jsme Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
9. 3. 2018 | ředitel školy

Od ledna 2018 můžeme používat čestný název Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je to další významné ocenění kvality výchovně vzdělávací práce naší školy. Jsme na něj patřičně hrdí!

Kreativní příměstský tábor
8. 3. 2018 | Šárková

Kreativní příměstský tábor se uskuteční od 9. do 13. 7. 2018 v areálu naší školy a jeho blízkém okolí. Děti se mohou těšit na pestrý program, kdy každý den vyzkouší něco nového... celá pozvánka

Ukliďme Česko
4. 3. 2018 | Kruťová

Opět se zapojujeme do celorepublikové kampaně a organizujeme úklid blízkého okolí školy a rezervace Hády. V sobotu 14. dubna od 9 do 13 hodin nám přijďte pomoci dělat Líšeň krásnější... celá informace

Oznámení o konání voleb do školské rady
18. 1. 2018 | ředitel školy

Vyhlašujeme volby na obsazení dvou míst pro zákonné zástupce našich žáků ve školské radě při naší škole.

Volby se uskuteční v úterý 17. 4. od 7:40 do 18:00 hod ve vestibulu školy. Návrhy na kandidáty musí být zaslány na adresu školy nebo e-mailem na sekretariat@zshornikova.cz nejpozději do 2. 4. 2018... celá informace

Ve ŠR 2018/2019 otevíráme nové výběrové třídy
11. 1. 2018 | ředitel školy

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme nové výběrové třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. Seznamte se s termíny informačních schůzek pro zákonné zástupce žáků a s dalšími podrobnějšími informacemi.

 

   
Výběrová 1. třída                            Výběrová 6. třída

 

Zajímá Vás, jaké další akce plánujeme? Klikněte na tento odkaz!

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

 

 

Dny otevřených dveří od 3. do 5. 4. | Co naše škola prvňáčkům nabízí | Než přijdete k zápisu

 

Dárečky ze školní družiny
28. 3. 2018 | Peloušková

Na začátku měsíce dubna přijdou do naší školy k zápisu do první třídy budoucí školáčci. Ve školní družině připravujeme již tradičně dětem malé dárečky, které si budou odnášet na památku na tento významný den. Na co se mohou těšit letos? Barevná veselá zvířátka, princezny nebo sluníčka z papíru i keramiky, to vše je připraveno pro malé školáky... celý článek

Velikonoční laťka na ZŠ Krásného, 1. stupeň
26. 3. 2018 | Benešová

V pondělí 26. 3. 2018 bylo šest žáků z prvního stupně reprezentovat naši školu na Velikonoční laťce (soutěž ve skoku do výšky), která se konala na ZŠ Krásného v Brně. V nemalé konkurenci dětí z jiných škol dosáhli naši žáci na krásná umístění. Ze třetích tříd skončil Dominik LAJŠNER (3.C) na 1. místě a Jiří ŠPAČEK (3.C) na 2. místě. Ze čtvrtých tříd skončila Nela ŠVÁBENSKÁ (4.B) na 1. místě, Adriana PATLOKOVÁ (4.B) na 2. místě a Viktorie BOČKOVÁ (4.A) na 3. místě... celý článek

Masáže v 1.A
23. 3. 2018 | Bartoňová

Už počtvrté přijela do 1.A paní Jana Řeháková, lektorka programu Masáže ve školách. Děti se pod jejím vedením učí provádět kamarádovi masáž. Kdo chce masírovat, musí kamaráda požádat o svolení a pak již může zkoušet jednotlivé tahy. Na závěr kamarádovi poděkuje, že ho mohl namasírovat. Jednotlivé tahy jsou pro děti uzpůsobeny, např. Kadeřník, Naběračka, Bruslení a také jim pomáhá básnička. Děti se navzájem učí spolupracovat, respektovat toho druhého, relaxovat, učí se pohybem. Přispívá to i k lepší a klidnější atmosféře třídy... celý článek

Matematický klokan na 1. stupni
22. 3. 2018 | Popková

V pátek 16. 3. 2018 jsme na 1. stupni psali další ročník matematické soutěže "Klokan". První stupeň měl kategorie Cvrček a Klokánek. Cvrčka se zúčastnily druhé a třetí třídy. Klokánku pak čtvrté a pátá třída. Celkový čas na vypracování byl 60 minut. Žáci začínali s 24 body. Jednotlivé úkoly byly roztříděny na kategorie tří, čtyř a pěti bodů... celý článek

Bruslení
21. 3. 2018 | Műller

Během měsíce února se všechny třídy II. stupně v rámci hodin tělesné výchovy zúčastnily bruslařského výcviku. Využili jsme blízkosti kluziště u Salesiánského střediska a snažili se žáky zasvětit do tajů velmi zdravého sportu, který byl pro některé velkou neznámou. Někteří borci byli na bruslích jako doma, ale i u začátečníků se počáteční obavy a nepříjemné pocity proměnily v radost z nového pohybu... celý článek

Změna termínu exkurze do Osvětimi
20. 3. 2018 | Hasoňová

Na jaře měla proběhnout exkurze do památníku Osvětim - Březinka těch žáků, kteří se z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit této akce v říjnu. Bohužel na žádný z termínů, který jsme dostali, se nepodařilo zajistit doplnění autobusu žáky z jiné školy (cena 650 Kč byla garantována v případě naplnění kapacity autobusu). Na schůzce s vyučující, která akci organizuje, proto byl žákům vysvětlen následující postup:
- do konce března bude všem přihlášeným žákům vrácena částka 650 Kč,
- na začátku září budou mít možnost opět se přihlásit, předpokládaný termín akce - únor/březen 2019.

Beseda s paní Erikou Bezdíčkovou
20. 3. 2018 | Hasoňová

Dějinám 20. století věnujeme v hodinách dějepisu velkou pozornost. Žáci se zajímají především o problematiku 2. světové války a holokaustu. Na podzim navštívili památník Osvětim - Březinka a v pátek 16. 3. se setkali s paní Erikou Bezdíčkovou, která byla vězněna v několika koncentračních táborech a vyprávěla jim svůj životní příběh. Příběh o štěstí a náhodách, které jí pomohly přežít, ale i o tom, jak totalita 50. let ovlivnila její život... celý článek

Matematický klokan 2018
20. 3. 2018 | Marvanová

Rok se s rokem sešel a je tady měsíc březen a s ním i mezinárodní matematická soutěž – Matematický klokan. V pátek 16. března zasedli soutěžící, které matematika baví a zajímá, do lavic k řešení 24 logických úloh. Pod dohledem vyučujících matematiky byli rozděleni do dvou skupin podle věku - žáci 6. a 7. třídy řešili úlohy v kategorii BENJAMIN, žáci 8. a 9. třídy v kategorii KADET... celý článek

English Star
16. 3. 2018 | Plšková

Dne 6. 3. se uskutečnila na základní škole Bakalovo nábřeží soutěž English Star. Jak název napovídá, jednalo se o soutěž v anglickém jazyce. Své znalosti si zde porovnaly děti z prvních, druhých a třetích tříd. Naši školu reprezentovali Siana Dimitrova, Martin Lang, Matěj Bačík, Eliška Ličmanová, Vojta Koukal a Nikol Pagáčová. Děti zvládly písemný test i ústní zkoušení. Celkem se soutěže zúčastnilo více jak 70 dětí... celý článek

Beseda s pamětnicí holokaustu
15. 3. 2018 | Hasoňová

Beseda s paní Erikou Bezdíčkovou, pamětnicí holokaustu, která byla z důvodu jejího onemocnění v únoru odložena, se uskuteční v pátek 16. 3. 2018 od 11:45. Budete mít jedinečnou příležitost vyslechnout poutavé vyprávění, zakoupit její knihu Moje dlouhé mlčení a nechat si ji autorkou podepsat. Všichni jste srdečně zváni!

Vystoupení pěveckého sboru Pavouček
15. 3. 2018 | Mikulicová

Před nastupujícím jarem, na které všichni netrpělivě čekáme, přijal náš pěvecký sbor nabídku na vystoupení na Líšeňské radnici, pro posluchače z řad Klubu seniorů, líšeňské veřejnosti a rodičům vystupujících dětí jsme zazpívali nové pásmo písní. V letošním školním roce to bylo již páté vystoupení našeho sborečku. V čase předvánočním děti zpívaly v Domovech pro seniory na Věstonické a Nopové, na tradičních Líšeňských Vánocích a koledovaly také pro své rodiče a učitele u nás ve škole... celý článek

Turnaj, který nás moc bavil
15. 3. 2018 | Petrová, Pohlová

Ve středu 14. 3. se žáci 3. - 6. tříd zúčastnili 1. ročníku turnaje v minipřehazované a minivolejbale v nafukovací hale na ZŠ Novolíšeňská. Při účasti 4 základních škol sportovalo přes 100 sportuchtivých dětí na 15 hřištích. Náročnou organizaci zvládla pořadatelská škola na velkou jedničku a taky my jsme se činili, abychom si tento příjemný sportovní den pořádně užili... celý článek

Pravidla domácích úkolů v ZŠ Horníkova 1
14. 3. 2018 | ředitel školy

Pedagogický sbor školy na svém metodickém shromáždění dne 14. 3. 2018 projednal a schválil přiložená pravidla domácích úkolů v ZŠ Horníkova 1.

Školní hřiště bude zahajovat letní provoz
14. 3. 2018 | webmaster

Nepřehlédněte, že od 1. 4. 2018 bude na školním hřišti zahájen letní provoz. Pro veřejnost bude hřiště otevřeno ve všední dny od 17 do 20 hodin, o sobotách a nedělích od 12 do 20 hodin. Výjimky a podrobnosti jsou uváděny v Plánu pronájmu školního hřiště.

Dětská burza jaro - léto
9. 3. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Horníček, spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, pro Vás opět připravuje tradiční dětskou burzu pro období jaro - léto. Bude se konat v sobotu 7. 4. 2018 od 9 do 12 hodin v jídelně školy. Jste srdečně zváni!... celá pozvánka

 

Program Dental prevention
9. 3. 2018 | Bartoňová

Ve dnech 7. – 8. 3. 2018 proběhlo pro 1. – 3. třídy školení o ústní hygieně PROGRAM DENTAL PREVENTION. Studenti 5. ročníku zubního lékařství MU Jakub Kotík a Markéta Kolaříková názorně ukázali dětem, jak správně pečovat o zuby a dásně. "Zdravé zuby a krásný úsměv může mít každý, stačí vědět, jak na to."... celý článek

Recitační soutěž na 2. stupni
8. 3. 2018 | Hasoňová

V úterý 6. 3. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. Celkem 20 soutěžících předvedlo velmi vyrovnaný výkon. I v letošním roce v porotě zasedli zástupci žákovského parlamentu. A rozhodování to nebylo vůbec jednoduché. V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník) bylo umístění následující... celý článek

Pěvecká soutěž pro 1. stupeň
8. 3. 2018 | Maršíková

Dne 6. 3. proběhla na naší škole pěvecká soutěž pro děti z 1. stupně.  Do školního kola vždy postoupilo 6 nejlepších zpěváků a zpěvaček z každé třídy. Výběr písní byl libovolný. Děti byly podle věku rozděleny do tří kategorií.  Vzhledem ke zpěvu na mikrofon ocenění a pochvalu získali všichni vystupující. Ti nejlepší byli obdarováni věcnou cenou a diplomem... celý článek

Velký úspěch v angličtině
7. 3. 2018 | Navrátilová

Ve čtvrtek 22. února se konalo okresní kolo konverzační soutěže v angličtině ve SVČ v Lužánkách. V kategorii 8. a 9. tříd nás reprezentoval Ondřej Ptáček, v kategorii 6. a 7. tříd jeho bratr Matyáš Ptáček. V obrovské konkurenci 27 brněnských škol nás oba skvěle reprezentovali, Matyáš se umístil na krásném 3. místě, přestože patřil mezi nejmladší soutěžící.... celý článek

Maškarní karneval ve školní družině
1. 3. 2018 | Peloušková

Kvůli mrazivému počasí jsme v současné době omezili pravidelné vycházky. Volný čas jsme si zpestřili karnevalovým veselím. Ve středu 28. 2. se v jídelně školy rozpoutala bujará zábava. K vidění byly jako vždy kouzelné víly, princezny, rytíři a mnoho dalších nápaditých masek. Celým maškarním karnevalem a jednotlivými úkoly všechny provázel veselý klaun. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a na závěr si ještě odnesli malé diplomy a sladkou odměnu... celý článek

Zajímá Vás, jaké další akce plánujeme? Klikněte na tento odkaz!

AKTUALITY:
SOUČASNÉ | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17

 

  

 


Aktualizace 22.04.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace