Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Masáže v 1.A

Už počtvrté přijela do 1.A paní Jana Řeháková, lektorka programu Masáže ve školách. Děti se pod jejím vedením učí provádět kamarádovi masáž.

Kdo chce masírovat, musí kamaráda požádat o svolení a pak již může zkoušet jednotlivé tahy. Na závěr kamarádovi poděkuje, že ho mohl namasírovat. Jednotlivé tahy jsou pro děti uzpůsobeny, např. Kadeřník, Naběračka, Bruslení a také jim pomáhá básnička. Děti se navzájem učí spolupracovat, respektovat toho druhého, relaxovat, učí se pohybem. Přispívá to i k lepší a klidnější atmosféře třídy. Masáže se dětem líbí, zařazujeme je do výuky Tv i jako tělovýchovnou chvilku během vyučování. Co se děti ve škole naučí, praktikují i doma na rodičích a sourozencích.

Na závěr nás v dubnu čeká schůzka, kdy to paní lektorka bude učit rodiče a děti je pak za odměnu namasírují. Děti obdrží certifikát a odznak Jsem masér.

Mgr. Ivana Bartoňová