Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Velký úspěch žáků 3.A v literárně výtvarné soutěži S DONEM

11. duben 2018 byl důležitý a velmi očekávaný den pro 20 třídních kolektivů ze šesti brněnských a mimobrněnských škol. Tento den proběhlo v KC Semilasso v Králově Poli vyhodnocení celoroční literárně výtvarné soutěže "S DONEM". Garantem soutěže je již 12 let brněnská spisovatelka dětských knih Saša Sandras a Nadační fond NIKÉ.

V naší škole se letos zapojily do soutěže čtyři kolektivy – všechny tři druhé třídy a třída 3.A. Druháci četli knížku "Tulák Don" a třeťáci "Ledňáčci a jejich kamarádi". Součástí soutěže je i autorské čtení. Paní spisovatelka postupně navštěvuje všechny soutěžící kolektivy, aby dětem představila soutěžní titul, přečetla úryvek z knihy, odpověděla na zvídavé otázky, popovídala si s dětmi a podepsala zakoupené knihy.

V rámci soutěže byli všichni soutěžící pozváni v prosinci do NdB na divadelní představení "Jak jsem se ztratil". Naše třída 3.A měla možnost sledovat představení z prezidentské lóže. Děti byly nadšené nejen z představení, ale i z  toho, že se jim dostalo takové pocty. Však slohový úkol, který vyplynul z divadelní hry, plnily ještě pod tímto nezapomenutelným dojmem.

Následující úkoly byly propojeny s výukou v daném ročníku. Naše 3.A pracovala takto:

  • V hodinách slohu žáci vymýšleli příběh o třech větách a zapisovali jej na Donovy stránky spolu se vzkazy pro paní spisovatelku.
  • Ve výtvarné výchově jsme tvořili vánoční přání pro seniory do domovů důchodců. Mnohé děti přidaly i osobní dárky.
  • V pracovních činnostech jsme vyrobili překrásné tulipánky v malých květináčcích ke Dni dětí do dětské nemocnice a ušili jsme dlouhatánského hada, který jistě potěší někoho z obdarovaných.
  • Každý žák naší 3.A si vytvořil své portfolio, v němž zpracoval další náměty, které souvisely se soutěží a přečtenou knížkou.

Naším maskotem se již loni stala plyšová hračka Laurinka, o níž jsme četli ve všech dílech knih o pejsku Donovi. Celé dva roky si ji děti půjčovaly a půjčují domů, aby se s ní potěšily, berou ji na výlety. Letos byla několikrát lyžovat v zahraničí. Díky ochotě rodičů máme její aktivity zdokumentovány a fotoreportáž jsme předali paní spisovatelce.

Za všechny tyto naše práce byla naše třída 3.A vysoce hodnocena a umístila se spolu s dětmi ze ZŠ Ivaň na prvním místě.

Paní spisovatelka vyhodnotila 40 nejlepších příběhů o třech větách. Z naší třídy si šli pro odměnu čtyři žáci.

Všech šest škol obdrželo do školní knihovny po jednom výtisku nové knihy spisovatele Jiřího Vondráka "Pohádky z  Dobráčkova".

Součástí slavnostního dopoledne byly známé pohádky v podání brněnské skupiny "Kamarádi" za vydatné pomoci dětí. Jak jít za svým snem ukázal nadějný talent v kixboxu. Na závěr zazpíval několik písní další brněnský talent Adam Kukačka.

Slavnostní dopoledne uběhlo jako voda a my jsme se vrátili do školy se spoustou dárků, ale především s pocitem radosti z toho, že jsme tak výborně reprezentovali naši školu.

 

Mgr. Jaroslava Pelikánová