Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Terénní geologické cvičení pro 9. ročník - Květnice u Tišnova

Součástí výuky přírodopisu deváté třídy je učivo o nerostech a horninách. Nutno přiznat, že ne vždy patří mezi oblíbené a i proto se je snažíme žákům přiblížit trochu zajímavě. Již tradičně se uskutečňuje terénní cvičení v okolí školy, dále do lomů na Hádech a také na Květnici u Tišnova. Součástí terénního cvičení není jen pohled na kameny, ale i jejich provázanost a vliv na okolní ekosystémy.

Na závěr nás vždy čeká návštěva slavné mineralogické burzy na které lze spatřit nerosty a zkameněliny snad z celého světa. I vy můžete s námi navštívit tuto krásnou lokalitu pohledem na fotografie.

 

Mgr. Roman Burda