Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Soutěž v německém jazyce

Ve vyučovacích hodinách německého jazyka jsme uspořádali školní kolo soutěže žákovských týmů. Žáci osmého a devátého ročníku se rozdělili do tříčlenných družstev a poměřili své znalosti v německém jazyce písemnou i ústní formou.  V písemné části zodpověděli otázky kvizu týkajícího se reálií německy mluvících zemí a vyhledávali slova do zábavné doplňovačky. V ústní části soutěže se snažili v časovém limitu vyslovit co nejvíce slov na určené téma. Na závěr si družstva vylosovala konverzační okruh a ve dvojici žáci předvedli dialog.

Výkony jednotlivých družstev hodnotila vyučující německého jazyka, ale i žáci mohli přidělit body některému družstvu. Při soutěžení byly důležité vědomosti a dovednosti žáků, avšak i taktika družstev při výběru soutěžících k plnění úkolů a také přidělování bodů konkurenčním družstvům sehrála svou roli.

Po sečtení všech bodů z průběžného hodnocení bylo vyhlášené v každém ročníku vítězné družstvo. V osmém ročníku byla nejúspěšnější trojice děvčat ze třídy 8. A a v devátém ročníku družstvo složené z hochů ze třídy 9. A.

Družstva se zapojila do soutěžního klání se zaujetím a snahou získat co nejlepší umístění.

Žáci si mohli touto soutěžní formou rozšířit svoje jazykové dovednosti při dorozumívání v cizím jazyce.

Vítězným družstvům gratuluji a všem žákům přeji hodně školních úspěchů a radosti ze soutěžení.

 

 

Mgr. Miroslava Herková