Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Za odměnu do lesa

Všichni zasvěcení vědí, že na podzim letošního školního roku proběhl 12. ročník sběru kaštanů, žaludů a suchého pečiva. Celkem 138 žáků nasbíralo 4 850 kg krmiva pro lesní zvěř. Tradiční odměna - výlet do Křtinského polesí pro nejlepší sběrače - se uskutečnil 29. května. Tentokrát děti navštívily větrný mlýn v Rudicích a Rudické propadání, nechybělo tradiční opékání špekáčků a předání hodnotných odměn těm nejpilnějším.

 

 Mgr. Květoslava Hasoňová