telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Součásti, orgány a zařízení školy | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Už vím jak ...

Žáci 6.B se 12. prosince zúčastnili kurzu první pomoci. Hodina teorie byla zajímavá, největším zážitkem ovšem byly praktické ukázky v tělocvičně. Během dalších dvou hodin si vyzkoušeli, jak zastavit krvácení, provést resuscitaci, postupovat při dopravní nehodě, uložit zraněného do stabilizované polohy, komunikovat se záchranáři. Uvědomili si, jak důležité je správné uložení lékárničky a reflexní vesty v autě. Po skončení kurzu si kladli otázku: "Máme v našem autě vše na správném místě? Musím to zkontrolovat!"

Mgr. Květoslava Hasoňová