Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Součásti, orgány a zařízení školy

Školní kuchyně | Školní družina | Školská rada | Horníček - spolek rodičů | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament Horníci | Sportovní areál

Stránky školní kuchyně: Jídelní lístek | Objednávky stravy | Všeobecné informace | Oblíbené recepty


 

Školní kuchyně zabezpečuje stravování ve školní jídelně pro ZŠ Horníkova 1 a MŠ Horníkova 1.
Dováží stravu pro MŠ Poláčkova 13, MŠ Šimáčkova a MŠ Trnkova.

 

Vedoucí školní kuchyně Jaroslav Příborský, šéfkuchařka Zdena Nováková, objednávky stravy Dana Tomášková.

Objednávky stravy:

 

 

Jaroslav Příborský
jpriborsky@zshornikova.cz


Aktualizace 30.05.2018, © webmaster