telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Mikulášská nadílka

Ani letos Mikuláš na děti z naší školy nezapomněl. Obklopen svými pomocníky – anděly a čerty zavítal do všech tříd prvního stupně i do mateřských škol, se kterými ZŠ Horníkova spolupracuje. Byl dětmi netrpělivě očekáván, každý se těšil na nějakou tu dobrůtku. Mikuláš nezapomněl ani na učitele, i oni museli zpívat a recitovat.

Letos se tohoto důležitého úkolu zhostili žáci 6.B pod vedením paní učitelky K. Hasoňové. Pečlivě si připravili kostýmy a nacvičili celou choreografii. Odměnou jim byly rozzářené oči dětí i obrázky, které dostali od těch nejmenších.

Mgr. Květoslava Hasoňová