telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Součásti, orgány a zařízení školy | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Adaptační pobyt šestých tříd

Dne 11. 9. 2017 opustily šesté třídy školní lavice a vypravily se se svými třídními učiteli a školní psycholožkou na adaptační pobyt do Jedovnic. V autokempu Olšovec žáci strávili tři dny plné her, ale i práce. Vytvářeli si například pravidla třídy a třídní erb. Díky zajímavým hrám se učili vzájemné spolupráci a lépe se poznali. Navštívili nejzajímavější místa v okolí – přírodní památku Rudické propadání, lom s barevnými písky, větrný mlýn v Rudicích. Nechyběla stezka odvahy. Je pravda, že počasí našim aktivitám příliš nepřálo, ale i s tím jsme si poradili. Špekáčky jsme si opekli až ve čtvrtek na školní zahradě.

A tak můžeme říct – pobyt se povedl, vzájemně se sblížili nejen žáci jednotlivých tříd, ale i třídy navzájem. A žáci měli možnost lépe poznat svoje nové třídní učitele.

 

Mgr. Květoslava Hasoňová