Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Aktuality březen 2019

SOUČASNÉ | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 6-8/18


Verze pro smartphon nebo tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Ředitelské volno
17. 1. 2019 | ředitel školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu od 24. 6. do 28. 6. 2019 z důvodů rekonstrukce varny, rozvodů vody a odpadů. Školní kuchyně, MŠ i ŠD mají přerušený provoz. O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.

Ve školním roce 2019/2020 otevřeme výběrovou 6. třídu
10. 1. 2019 | ředitel školy

Informační schůzka pro rodiče v úterý 23. 4. v 16:30, talentová zkouška ve čtvrtek 23. 5. v 09:00 - náhradní termín ve čtvrtek 30. 5. v 09:00... celá informace

Ve školním roce 2019/2020 otevřeme výběrovou 1. třídu
4. 1. 2019 | ředitel školy

Ve spolupráci se spolkem Svět vzdělání, z.s., připravujeme již potřetí otevření 1. třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky... celá informace.

Rekonstrukce budovy školy
13. 12. 2018 - 5. 2. 2019 | ředitel školy
  • Rekonstrukce byla zahájena 31. 10. 2018 a plánována je na dalších 17 měsíců. Hlavní vchod do budovy školy zůstává pro žáky a zaměstnance zachován, pracovníci stavebních firem používají boční schodiště. Školní dvůr (parkoviště mezi budovou školy a školní kuchyní) je vyhrazen stavebním firmám.

  • Žádáme žáky, zaměstnance i návštěvníky školy o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí školy a zejména o respektování zákazu vstupu na staveniště. Zveřejňujeme Provozní řád staveniště, jehož ustanovení jsou přiměřeně platná i pro zaměstnance školy a další osoby, které staveniště navštíví.

  • Omlouváme se, že v době probíhající rekonstrukce budovy školy (nejméně do začátku příštího školního roku) nemusí spolehlivě fungovat spojení s jednotlivými pracovníky školy prostřednictvím pevných telefonních linek, jak je uvedeno například na stránce Kontakty. Prosíme proto, abyste přednostně používali elektronickou poštu, školní informační systém Edookit nebo pevný telefon na sekretariát školy. Jestliže budete pracovníky školy kontaktovat elektronicky, dostanete odpověď nejpozději do dvou pracovních dní. Děkujeme za pochopení.

  • Od začátku února probíhají práce na střeše budovy školy, a to do odvolání. Součástí prací je také průběžná stavba lešení. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při pohybu kolem školy, dodržujte Provozní řád staveniště.

  • Od 18. 3. budou dělat výkopy v átriích kolem budovy ZŠ, včetně jídelny, krčku a tělocvičny. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Voda štětcem a básní
27. 3. 2019 | Petrová

"Voda štětcem a básní" je název již tradiční výtvarné a básnické soutěže, jejíž 14. ročník vyhlásilo Povodí Moravy, s. p. Téma letošního ročníku "Neplýtvej vodou, aneb bez vody to prostě nejde!" je zaměřeno na aktuální problematiku týkající se nás všech... celý článek

Týden vody
27. 3. 2019 | Brlicová

Celý týden od 18. do 22. března nás ve školní družině provázela voda. Od pondělí jsme si povídali o nezbytnosti vody v našem životě a na naší planetě. Každý si vyrobil kapičku do našeho družinového deště. Během celého týdne si všechna družinová oddělení vyzkoušela několik pokusů nejen s vodou... celý článek

Školní družina v knihovně
27. 3. 2019 | Peloušková

V pondělí 25. března jsme se s dětmi ze školní družiny vypravily do místní knihovny J. Mahena.  Děti, které již mají vlastní čtenářské průkazky, si vypůjčily nové knížky a hned po návratu do školy se pustily do čtení. Novým zájemcům jsme nabídli přihlášky. Doufáme, že jako každý rok se nám podaří rozšířit řady pravidelných čtenářů. Počasí nám sice moc nepřálo, přesto se nám tradiční návštěva líbila... celý článek

Matematický klokan 2019
26. 3. 2019 | Marvanová

Už tady opět byl! Kdo? No, přeci Matematický klokan. V pátek 22. března zasedli soutěžící, které matematika baví a zajímá, do lavic k řešení 24 logických úloh. Pod dohledem vyučujících matematiky byli rozděleni do dvou skupin podle věku - žáci 6. a 7. třídy řešili úlohy v kategorii BENJAMIN, žáci 8. a 9. třídy v kategorii KADET... celý článek

Chemie v obrazech
26. 3. 2019 | Macíková

Chemie, pro někoho nudná věda se spoustou pouček, pravidel, zákazů, výpočtů a informací, které "stejně nikdy nebudu potřebovat". Z toho druhého pohledu však může být chemie docela zábavná, tajemná, fascinující, kouzelná, jednoduchá a všeobjímající věda, jejíž pravidla, poučky a zásady používáme všichni prakticky denně... celý článek

5.B ve vile Tugendhat
20. 3. 2019 | Holoubková

V pátek 15.3. 2019 navštívila třída 5.B edukační program Proti proudu času ve vile Tugendhat. Symbolicky jsme si právě v tento den připomínali 80 let od začátku nacistické okupace, která naprosto změnila život celé rodiny Tugendhat i jejich blízkých. Edukační program umožnil prostřednictvím zpestřené komentované prohlídky vily a s ohledem na dětského návštěvníka zažít žákům atmosféru některých významných událostí 20. století a rozšířit tak jejich poznatky získané ve vlastivědě... celý článek

Pondělní básnění
19. 3. 2019 | Fialová

Na konci února se na naší škole konalo školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích s dále uvedenými výsledky na prvních třech místech... celý článek

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí
15. 3. 2019 | Petrová

V letošním roce se žáci šestých a sedmých tříd opět zúčastní již 45. ročníku literárně-výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v letošním roce na téma "V domě hoří! A co teď?"... celý článek

Pozvánka do příměstského tábora HOPE - Holiday English
13. 3. 2019 | webmaster

HOPE jazykový servis zve děti ve věku do 12 let (1. - 6. třída) do příměstského tábora HOPE - Holiday English, kde organizuje prázdninový kurz Holiday English ve dvou týdenních termínech: od 8. do 12. 7. a od 26. 8. do 30. 8. 2019... celá pozvánka

Kdo má v těle beat, může s námi bít
12. 3. 2019 | Jirků

1. března se nám po náročném výstupu z Hlaváku nahoru na Petrov trošku rozbušilo srdce. Jeho tep se zklidnil až v bicárně Besedního domu. Sem zavítaly naše kroky v rámci hudební dílny Filharmonie Brno "Na buben se netluče". Na ušní bubínky nejprve dopadly údery tympánů, aby nám vzápětí po zádech proběhla vibrace xylofonu. Po seznámení se s nepřeberným množstvím perkusí jsme pod taktovkou Míši a Kristýny rozrezonovali naše těla rytmickým doprovodem... celý článek

Fotoreportáže ze zájezdu do Anglie
12. 3. 2019 | Sikorová

Nepřehlédněte dodatečně publikované fotoreportáže ze zájezdu do Anglie, který se uskutečnil v týdnu od 3. do 8. 3. 2019.

English Star
11. 3. 2019 | Plšková

Dne 6.3. se uskutečnila na základní škole Bakalovo nábřeží soutěž English Star. Jak název napovídá, jednalo se o soutěž v anglickém jazyce. Své znalosti si zde porovnaly děti 1. – 5. tříd. Naši školu reprezentovali Viktor Kyncl, Zora Janků, Siana Dimitrova, Linda Košťálová, Eliška Ličmanová, Vojtěch Koukal a Šimon Doležel... celý článek

Sbor Pavouček na líšeňské radnici
11. 3. 2019 | Mikulicová

Dne 5. 3. 2019 přijal již po dvanácté sbor Pavouček pozvání od Klubu seniorů zazpívat na Líšeňské radnici.  Mezi jinými jsme zazpívali i písně, které byly šity "na tělo" seniorům. Při zpěvu "České písničky" od Karla Hašlera, zpíval spolu se sborem celý sál. Úsměvné bylo, že při písničce "Babičko, nauč mě charleston" si některé babičky nejen podupávaly do rytmu, ale dokonce si i zatančily... celý článek a video

Recitační soutěž na 2. stupni
11. 3. 2019 | Hasoňová

Ve čtvrtek 7. března proběhla na druhém stupni recitační soutěž. Zúčastnilo se jí třicet nejúspěšnějších recitátorů z třídních kol. Porota z řad učitelů a žákovského parlament měla nelehkou úlohu - vybrat ty nejlepší. A zde jsou... celý článek

Zeměpisná olympiáda
6. 3. 2019 | Vardan

V měsíci únoru probíhala na naší škole zeměpisná olympiáda ve třech kategoriích. Šesté třídy soutěžily v kategorii A, sedmé třídy v kategorii B a osmé a deváté třídy v kategorii C. Úkoly byly rozděleny do dvou částí – práce s atlasem a na praktickou část. Vzhledem k tomu, že zadání bylo podobné jako předchozí ročníky okresního kola zeměpisné olympiády a byly velmi obtížné, uspět mohli jenom ti nejlepší... celý článek

Zájezd do Anglie, 1. fotoreportáž z 3. - 5. 3. 2019
5. 3. 2019 | Sikorová

Dobrý den,

posílám odkaz na fotky, v hostitelské rodině je špatná wi-fi, tak až teď :-). Všechny děti dostaly teplou večeři, snídani, mají balíčky na oběd, odpoledne nás čeká Warwick castle, zítra odpoledne Stratford. Teď probíhá výuka, děti vypadají spokojeně :-)... celý článek

Maškarní karneval ve školní družině
5. 3. 2019 | Peloušková

Ve školní jídelně jsme ve čtvrtek 28. 2. uspořádali maškarní karneval školní družiny. Všechny zde přivítal veselý klaun, který provázel děti připravenými soutěžemi. Mezi spoustou nápaditých převleků bylo možné vidět princezny, udatné rytíře, strašidelné kostlivce, kouzelné víly, čarodějnice i různá zvířátka. Fantazii se meze nekladly... celý článek

Pozvánka na velikonoční dílničky
2. 3. 2019 | Horníček, spolek rodičů

Srdečně zveme na každoroční velikonoční dílničky. Budou se konat ve středu 20. 3. od 16:30 ve školní jídelně. Přijďte si společně s dětmi vyrobit jarní a velikonoční dekorace... celá pozvánka

 

  

 

Aktuality březen 2019

SOUČASNÉ | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 6-8/18

 


Aktualizace 12.06.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace