Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Loučení s deváťáky

Jako každoročně, i letos si žáci 9. tříd připravili v posledním týdnu školy akci LOUČENÍ. Protože se z důvodu rekonstrukce školy předávalo vysvědčení o týden dříve, sešli se již 20. června všichni žáci v jídelně školy, aby se rozloučili s našimi deváťáky.

Tentokrát tuto akci moderovalo duo šikovných deváťáků, Šárka Marušková a Lukáš Pavlík. Vše zvládli naprosto bravurně, takže kromě jejich vtipného proslovu jsme obdivovali program obou devátých tříd, jejich vtipné imitace učitelů a slzeli jsme u samotného rozloučení se s celou školou. A diváci-děti? Ty nadšeně tleskaly a užívaly si to.

Takže příští rok ve stejnou dobu? Určitě, už i proto, že v tento den se do naší školy vrací naši bývalí žáci.

Poslední školní den po rozdání vysvědčení se všichni žáci i učitelé sešli před budovou školy, aby vytvořili již tradiční špalír. Deváťáci tak při odchodu ze školy odcházeli dlouhou cestou až téměř k poliklinice v slzách dojetí.

A my ostatní jsme v duchu volali: "Hurá – prázdniny jsou tady!"

 

 

Mgr. Hana Pavlíčková

Videoreportáže V. Vardana: 9.A se loučí, 9.B se loučí a poslední zvonění.

 


Aktualizace 11.07.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.