Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Vyhlášení nejlepších žáků naší školy

Na konci školního roku čeká všechny líšeňské školy velká událost, která má v Líšni mnohaletou tradici. Jde o slavnostní vyhlašování nejlepších žáků, které se již tradičně koná na Líšeňské radnici. Tato akce je jakousi pomyslnou tečkou za uplynulým školním rokem.

Letošní akce proběhla 20. června dopoledne. Ve velkém sále radnice se sešli vybraní žáci líšeňských škol, aby o sobě řekli ostatním co nejvíce. Spolu s nimi se akce účastnili ředitelé škol nebo výchovní poradci.

Naše škola se představila jako druhá a vybraní nejlepší žáci Antonie Kutová z 5. A, Eliška Pokorná ze 7. V a František Med z 8. A zvládli svou prezentaci na jedničku. Všichni byli odměněni diplomy a poukázkou na nákup knih.

Zpět do školy jsme odcházeli s dobrou náladou a naši žáci též s diplomy a s šekovou poukázkou.

 

 

Mgr. Hana Pavlíčková


Aktualizace 29.08.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.