Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - výběrové třídy

 Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Třídní weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci
Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


 

Výběrová 1. třída

 

Ve spolupráci se spolkem Svět vzdělání, z.s., připravujeme již potřetí v ZŠ Horníkova 1 otevření 1. třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky.

První informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhla v ZŠ Horníkova 1 v úterý 22. 1.

Druhá informační schůzka bude v úterý 26. 3.

Talentové zkoušky se uskuteční: ve čtvrtek 21. 2. a ve středu 27. 3.

Charakteristika:

  • Od 1. do 5. třídy

  • Jedná se o navázání na běžný studijní program první třídy, který je rozšířený o angličtinu, logiku, matematiku a osobnostní rozvoj

  • ve třídě maximálně 24 žáků

  • Angličtinu vyučuje profesionální lektor (2 hodiny týdně) a rodilý mluvčí (1 hodiny týdně), jejichž výuka bude systematicky směřovat ke zkouškám Cambridge Englisch YLE

  • Matematika bude vyučována Hejného metodou, která rozvíjí logiku, kritické myšlení, vede k lepšímu pochopení matematiky i k rozvoji osobnosti dítěte

  • Matematiky a logika (1 hodina týdně) + půlené hodiny matematiky a češtiny

  • Osobnostní a psychologický rozvoj (1 hodina týdně)

  • Financování nadstandardních výukových hodin a půlených hodin, učebnic a učebních materiálů je realizováno z měsíčních příspěvků rodičů

  • Rozšiřování obzoru dětí formou exkurzí, besed, výletů, projektově orientované výuky

  • Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči, individuálního přístup k rozvoji žáků a otevřené komunikace.

 

Pokud jste se již ke studiu v naší třídě rozhodli, stačí si stáhnout přihlášku, vyplnit ji a nafocenou nebo naskenovanou zaslat na e-mail info@svetvzdelani.cz.

 


Aktualizace 22.04.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace