Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Verze pro mobil

nebo tablet

AKTUALITY

SOUČASNÉ | 4-5/21 | 1-3/21| 10-12/209/20 | ŠR 2019/2020

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Prostudujte aktuální opatření v souvislosti s COVID-19

Den proti rakovině
22. 9. 2020 | školní psycholog

Ve středu 30. 9. 2020 a čtvrtek 1. 10. 2020 se bude konat v naší škole Den proti rakovině. Budeme s žáky nabízet tradiční žluté kytičky za cenu minimálně 20 Kč. Kvítky měsíčku lékařského pomohou získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Výtěžek bude zaslán organizaci Liga proti rakovině.
Kytičky budeme nabízet oba dny ráno před školou 7.30 - 8.00, poté o velké přestávce před ředitelnou a ještě odpoledne 14.00 - 15.00 opět před školou.

Více informací: https://www.denprotirakovine.cz/

Pozvánka na tradiční Turistický pochod
16. 9. 2020 | ředitel školy

Srdečně zveme širokou veřejnost, zejména rodiny s dětmi, na tradiční Turistický pochod. Uskuteční se v sobotu 3. 10. 2020 od 9 do 11 hodin od zastávky MHD Soběšice-Klaristky po okružní trase v délce 10 km.

Stáhněte si a vytiskněte: Mapa pochodu | Oznámení a návratka | Startovní průkaz, popis kontrolních stanovišť a cesty | Jízdní řád autobusu

Aktivity spolku Horníček pro nový školní rok
11. 9. 2020 | Horníček, spolek rodičů

V přiloženém dokumentu se můžete seznámit s aktivitami spolku Horníček pro školní rok 2020/2021.

 Z KALENDÁŘE AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Kalendář v plném rozlišení

   

Na 2. stupni jsou roušky povinné i ve vyučování

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Beseda pro rodiče prvňáčků
29. 9. 2020 | Juřičková

V úterý 22. 9. 2020 se na školní zahradě i přes náročný odpolední čas sešlo kolem 20 rodičů, kteří se s velkým zájmem účastnili besedy Máme doma prvňáčka... celý článek

 

 

Strašidla a strašidýlka na Severomoravské chatě
29. 9. 2020 | Benešová

V úterý 22. 9. 2020 se všichni druháci z naší školy vypravili do malebného koutku jesenických hor, aby se seznámili s místními skřítky a strašidly... celý článek s fotoalbem

 

 

Výlet do lesa
26. 9. 2020 | Hasoňová

Jak všichni víte, žáci naší školy sbírají každý podzim kaštany, žaludy a suché pečivo. V loňském roce si odvezli pracovníci Křtinského polesí téměř 4 tuny lesních plodů. O tradiční odměnu - výlet do lesa spolený s předáním cen nejlepším sběračům a opékání špekáčků - nebyli žáci ošizeni... celý článek s fotoalbem

 

 

S chutí do nového školního roku
26. 9. 2020 | Hasoňová

S chutí do nového školního roku se pustili členové žákovského parlamentu Horníci. Noví i staronoví členové se sešli již v pátek 11. září. Využili nádherného počasí a strávili celé odpoledne na školní zahradě. Při hrách i přípravě táboráku se vzájemně poznávali i učili spolupracovat... celý článek s fotoalbem

 

 

Výstava k projektu enviromentální výchovy a osvěty
26. 9. 2020 | Petrová

Od 15. 10. 2020 bude v naší škole instalována výstava k projektu enviromentální výchovy a osvěty. Cílem je seznámit děti hravou formou, jak se chovat šetrně a ohleduplně k přírodě.

Sběr kaštanů
26. 9. 2020 | Hasoňová

Sběr kaštanů, žaludů a suchého pečiva probíhá celý říjen v pondělí a ve čtvrtek od 7:30 do 7:55 ve vestibulu školy.

This School Year We Started with A Detective Story
13. 9. 2020 | Dvořáková

This new school year we started our English lessons by speaking exercises and playing games. Our favourite was The Crime Mystery. We were sitting in a circle and the teacher told us we were going to play a detective game. Then she gave us pieces of paper with different texts. The goal of this game was to solve the case and expose the murderer in 20 minutes. Each of us read the information on the paper about the case. A wild discussion started about who could be the victim, what could be a killing weapon or place of crime. The trick was that we needed to agree on the cooperation rules. One of us was writing down the information. We discussed all the facts we knew. Eventually, we all agreed and told the teacher our answers. The game was really interesting, we all worked and talked together and it was fun. We are looking forward to playing another game like this in the next English lessons!

 

 

Sára, Natálie a Matyáš, 9.V
Bc. Nikola Dvořáková

Adaptační pobyt šestých tříd
10. 9. 2020 | školní psycholog

I letos jsme s šestými ročníky na tři dny vycestovali do krásného prostředí Moravského krasu, do kempu Tyršova osada v Jedovnicích. Účelem adaptačního pobytu je hlubší seznámení se dětí navzájem i s novými třídními učiteli a stmelení nových kolektivů. Když do školy chodím rád, mnohem lépe se mi i učí. Co jsme všechno za ty tři dny zažili?... celý článek s fotoalbem

 

Z moravských luhů
10. 9. 2020 | sTep

Skočit po hlavě do nového školního roku, je vždy náročné. Někteří žáci ZŠ Horníkova však zvolili příjemnější variantu. Poslední srpnový víkend proto vpluli do neznámých vod Litovelského Pomoraví. Meandry Moravy je v průběhu tří dnů dovedly z Moravičan až do Olomouce chráněnou krajinnou oblastí... celý článek

 

Z adapťáku zdraví 6. třídy

8. 9. 2020 | Schardová

Slavnostní otevření zrekonstruované školy

6. 9. 2020 | ředitel školy

Pozvánka na sportovní náborovou akci
3. 9. 2020 | ředitel školy

Seznamte se s pozvánkou pro žáky a jejich rodiče na sportovní náborovou akci, která proběhne v sobotu 19. 9. 2020 ve Sportovním areálu Komec.

 

Adaptační program pro prvňáčky
5. 9. 2020 | školní psycholog

Začátek září je ve škole ve znamení zvykání si. Největší změna je to vždy pro prvňáčky – i proto hned v úvodním týdnu v prvních třídách proběhly adaptační programy se školní psycholožkou a její kamarádkou sovou Barborkou... celý článek s fotoalbem

 

 

 

Aktuality

SOUČASNÉ | 4-5/21 | 1-3/21| 10-12/209/20 | ŠR 2019/2020

Aktualizace 13.06.2021, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO: 046512575, RED IZO: 600107957, bankovní účet: 4010044670/6800, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň