Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Školní kuchyně

Jídelní lístek | Objednávky stravy | Všeobecné informace | Oblíbené recepty


 

Doporučujeme prostudovat:

 

CENY STRAVNÉHO PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU (MOHOU BÝT UPRAVENY PODLE AKTUÁLNÍCH CEN NA TRHU):

 • 1. stupeň 7 - 10 let: 26

 • 2. stupeň 11 - 14 let: 28

 • 2. stupeň nad 15 let: 29

 • přesnídávka 10 Kč

Výdej obědů probíhá prostřednictvím čipu, který si strávník zakoupí za 110 Kč v kanceláři školní jídelny.

 

CENY CELODENNÍHO STRAVNÉHO PRO MATEŘSKOU ŠKOLU:

 • Děti 3 - 6 let: 37

 • Děti 7 let: 42

 

NÁROK NA ZVÝHODNĚNOU STRAVU, tj. za cenu potravin, má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve školském zařízení (vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování, § 4, odst. 9).

Další dny nepřítomnosti lze odebírat stravu pouze za plnou cenu.

Výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky je možný od 11:00 do 12:00 (vchod do jídelny ze školního dvora)

Výdej obědů do skleněných nádob je zakázaný.

 

STRAVNÉ LZE UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 25. DNE V MĚSÍCI NA MĚSÍC NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Peněžní poukázkou (složenkou)

 • Bankovním převodem - č. ú. 19-5115460237/0100 - jednorázovým nebo stálým příkazem

 • Při zadávání plateb uvádějte vždy variabilní symbol, který strávníkovi přidělila školní jídelna.

Po připsání platby jsou strávníci automaticky přihlášeni do výše svého kreditu. Pokud na kontě strávníka nebude dostatek finančních prostředků, oběd mu nebude vydán.

 

STRAVU LZE ODHLAŠOVAT A PŘIHLAŠOVAT NEJPOZDĚJI DO 12:00 PŘEDCHÁZEJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE:

 • Osobně v kanceláři pověřené pracovnice na ZŠ Horníkova 1 (vchod k tělocvičnám)

 • Telefonicky na čísle 517 541 835 (s možností zanechání vzkazu na záznamníku)

 • Na portálu www.jidelna.cz prostřednictvím přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a heslo obdrží strávník až po zaregistrování do systému "jídelna").

 • Prostřednictvím formuláře uvedeného na další stránce tohoto webu.

 

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO:

 • Přeplatky za stravné budou po skončení školního roku během měsíce července odeslány na bankovní účet uvedený v "návratce".

 

Pro osobní vyřizování agendy spojené se stravováním ve školní jídelně je určena výhradně kancelář pověřené pracovnice v pracovních dnech od 7 do 10 hodin. Další informace můžete získat na tel. čísle 517 541 835 nebo e-mailem na adrese stravenky@zshornikova.cz.

 

 


Aktualizace 30.05.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace