Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575, IZO 048512575
RED IZO 600107957, bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Školní kuchyně | Interní aplikace

Školní kuchyně

Jídelní lístek | Objednávky stravy | Všeobecné informace | Oblíbené recepty | Fotoalbum


 

CENY STRAVNÉHO PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU (mohou být upraveny podle aktuální situace na trhu):

 • 1. stupeň 7 - 10 let: 26

 • 2. stupeň 11 - 14 let: 28

 • 2. stupeň nad 15 let: 29

 • přesnídávka 10 Kč

Výdej obědů probíhá prostřednictvím čipu, který si strávník zakoupí za 110 Kč v kanceláři školní jídelny.

 

CENY CELODENNÍHO STRAVNÉHO PRO MATEŘSKOU ŠKOLU:

 • Děti 3 - 6 let: 37

 • Děti 7 let: 42

 

NÁROK NA ZVÝHODNĚNOU STRAVU, tj. za cenu potravin, má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve školském zařízení (vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování, § 4, odst. 9).

Další dny nepřítomnosti lze odebírat stravu pouze za plnou cenu.

Výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky je možný od 11:00 do 12:00 (vchod do jídelny ze školního dvora)

Výdej obědů do skleněných nádob je zakázaný.

 

STRAVNÉ LZE UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 25. DNE V MĚSÍCI NA MĚSÍC NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Peněžní poukázkou (složenkou)

 • Bankovním převodem - č. ú. 19-5115460237/0100 - jednorázovým nebo stálým příkazem

 • Při zadávání plateb uvádějte vždy variabilní symbol, který strávníkovi přidělila školní jídelna.

Po připsání platby jsou strávníci automaticky přihlášeni do výše svého kreditu. Pokud na kontě strávníka nebude dostatek finančních prostředků, oběd mu nebude vydán.

 

STRAVU LZE ODHLAŠOVAT A PŘIHLAŠOVAT NEJPOZDĚJI DO 12:00 PŘEDCHÁZEJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE:

 • Osobně v kanceláři pověřené pracovnice na ZŠ Horníkova 1 (vchod k tělocvičnám)

 • Telefonicky na čísle 517 541 835 (s možností zanechání vzkazu na záznamníku)

 • Na portálu www.jidelna.cz prostřednictvím přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a heslo obdrží strávník až po zaregistrování do systému "jídelna").

 • Prostřednictvím formuláře uvedeného na další stránce tohoto webu.

 

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO:

 • Přeplatky za stravné budou po skončení školního roku během měsíce července odeslány na bankovní účet uvedený v "návratce".

 

Pro osobní vyřizování agendy spojené se stravováním ve školní jídelně je určena výhradně kancelář pověřené pracovnice v pracovních dnech od 7 do 10 hodin. Další informace můžete získat na tel. čísle 517 541 835 nebo e-mailem na adrese stravenky@zshornikova.cz.

 

Podrobněji k objednávkovému systému jidelna.cz

 

 • Do objednávkového systému se strávník může přihlásit svým uživatelským jménem a heslem na adrese www.jidelna.cz.

 • Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do systému www.jidelna.cz obdrží každý strávník v kanceláři školní kuchyně při registraci spolu s variabilním symbolem, číslem účtu, popřípadě čipem. Uživatelské jméno a heslo je možné získat pouze osobně v kanceláři školní kuchyně.

 • Obědy si strávník vybírá ze dvou hlavních jídel přímo u výdeje stravy. Objednávání hlavního jídla předem prostřednictvím elektronických formulářů na www.jidelna.cz je v případě naší školní jídelny nefunkční. I když se nabídka zobrazuje, nemá smysl ji používat.

 • Prostřednictvím elektronických formulářů na www.jidelna.cz lze stravu pouze odhlašovat. Odhlášení následně bude strávníkovi potvrzeno e-mailem na adresu, kterou do systému zadal.

 

Dietní stravování pro žáky školy

 

Dietní stravování pro žáky naší školy v souladu s platnou vyhláškou o školním stravování, č.107/2005 Sb., smluvně zajišťuje Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, ředitelka Bc. Růžena Žižlavská.

Kontakty:

 

V případě oprávněného nároku musí zákonný zástupce osobně přihlásit dítě u výše uvedené školní jídelny. Naše škola zajišťuje pouze bezplatnou dopravu a výdej diet v souladu s HACCP - systémem kritických bodů. Dále je nutno zajistit 2 ks jídlonosičů, tyto označit jménem a třídou dítěte.

Bližší informace (výše a termíny plateb, přihlašování a odhlašování stravy atd.) poskytne odpovědná pracovnice - ředitelka Bc. Růžena Žižlavská.

 


Aktualizace 05.05.2019, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace