Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Školní kuchyně s jídelnou

Jídelní lístek | Všeobecné informace | Objednávání stravy | Fotoalbum | Oblíbené recepty | Napište školní kuchyni


Podmínky školní jídelny

Ceny stravného (mohou být upravovány podle aktuální situace na trhu)

Pro základní školu:

  • 1. stupeň 7 - 10 let: 32

  • 2. stupeň 11 - 14 let: 34

  • 2. stupeň nad 15 let: 36

  • přesnídávka 15 Kč.

Pro mateřské školy:

  • Děti 3 - 6 let: 50

  • Děti 7 let: 55 Kč.

Cizí strávníci: oběd 75 Kč.

Platba za stravování dětí ze ZŠ je stanovena:
1. stupeň 700 Kč měsíčně
2. stupeň 800 Kč měsíčně
.

Platba za celodenní stravování dětí z mateřských škol je stanovena pro děti 3-6 let na 1 050 Kč a pro děti 7 let na 1 150 Kč měsíčně.

Děti z mateřských škol a žáci základní školy mají nárok na oběd za zvýhodněnou cenu, tj. za cenu potravin, pouze první den nepřítomnosti ve školním zařízení. Další dny nepřítomnosti musí strávník (jeho zákonný zástupce) stravu odhlásit. V případě vyzvednutí neodhlášeného obědu mu bude účtována plná cena včetně provozních nákladů.

Výjimku mají děti z mateřských škol v době ředitelského volna, prázdnin (např. jarní prázdniny, velikonoční svátky…), kdy rodiče na základě dotazníků mateřské školky děti prokazatelně v předchozím týdnu odhlásí.

Například rodič odhlásí dítěti obědy ve čtvrtek a pátek v době prázdniny. Dítě následně onemocní (např. sobota) a nenastoupí do MŠ, tak v tom případě se prvním dnem nepřítomnosti rozumí pondělí a rodič má možnost si vyzvednou oběd za zvýhodněnou cenu.

 

Platby stravného

Stravné je nutné uhradit vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující peněžní poukázkou nebo bankovním převodem na účet 19-5115460237/0100.
Případné přeplatky se převádí na další školní rok. O vrácení přeplatků je možné požádat na konci školního roku na e-mail stravenky@zshornikova.cz do konce července.
Žákům 9. tříd budou vzniklé přeplatky automaticky vráceny na účet, který uvedli v přihlášce (prosíme o kontrolu čísla účtu, případné změny je třeba nahlásit v kanceláři školní jídelny).

 

Objednávání stravy

Každý strávník si musí oběd sám přihlásit na portálu www.jidelna.cz pomocí přihlašovacího jména a hesla, které obdrží (obdržel) v kanceláři školní jídelny. Stravu bude možné přihlásit až po zaplacení částky určené na stravování. Na portálu www.jidelna.cz také vidíte, kolik peněz máte připsaných na účtu.

Stravu lze odhlašovat a přihlašovat pouze do 12:00 předcházejícího pracovního dne (např. stravu na úterý je možné odhlásit v pondělí do 12:00) na stránkách www.jidelna.cz.

Objednání obědu čís. 2 je možné nejpozději do 12:00 dva dny předem (např. oběd na středu objednávejte nejpozději v pondělí do 12:00).

Pro děti z mateřských škol je součástí součástí celodenní stravy pouze oběd čís. 1.

Všichni strávníci, kteří již v minulosti navštěvovali naši školní jídelnu, přihlašovací údaje obdrželi. Pokud někdo z nich přihlašovací údaje nemá, obrátí se na kancelář školní kuchyně, kde budou údaje znovu vygenerovány.

Výběr obědů již není možný v den výdeje u výdejního pultu, jak tomu bylo v minulosti. Provádí se pouze v příslušné aplikaci na www.jidelna.cz nebo přímo ve školní jídelně přes terminál.

 

Výdej stravy

Výdej obědů probíhá prostřednictvím čipu, který si každý strávník zakoupí v kanceláři školní kuchyně za 130 Kč. Zakoupené čipy jsou Vaším majetkem a škole se nevrací! Výjimku mají děti z mateřských škol.

Výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky a nemocné žáky ZŠ Horníkova i MŠ Horníkova od 10:30 do 11:15.

Výdej obědů do skleněných nádob je zakázaný.

 

Přihlášku ke stravování obdržíte v kanceláři školní kuchyně nebo si ji můžete stáhnout z našeho webu (odkazy jsou níže uvedeny). Případné dotazy budou zodpovězeny na e-mailu stravenky@zshornikova.cz.

 

Úřední hodiny kanceláře školní kuchyně: v pracovní dny od 07:00 do 09:00 pro veřejnost a rodiče, od 11:30 do 13:00 jen pro žáky školy.

 


 

Související dokumenty ke stažení

Vnitřní řád školní jídelny

Informace a přihláška ke stravování pro žáky školy | Informace a přihláška ke stravování pro cizí strávníky

Organizační změny ve školní kuchyni od 1. 9. 2022

 


Aktualizace 02.04.2024, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO: 600107957, bankovní účet: 123-6359880267/0100, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň