Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Školská rada

Od srpna 2021 na další 3 roky byli zvoleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků, za zřizovatele a za pedagogické pracovníky školy:

  • Ing. David Kabelka – člen školské rady za zákonné zástupce žáků,

  • Mgr. Markéta Šenkýřová – člen školské rady za zákonné zástupce žáků,

  • Ing. at Mgr. Tomáš Hložánek – člen školské rady za zřizovatele školy,

  • Mgr. Ota Jelínek – člen školské rady za zřizovatele školy,

  • Mgr. Jiří Starý – člen školské rady za pedagogické pracovníky školy,

  • Mgr. Zdena Matulová – člen školské rady za pedagogické pracovníky školy.

Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Markéta Šenkýřová.

 

Související dokumenty:

Základní informace o školské radě | Volební řád školské rady | Oznámení o konání voleb do školské rady

 


Aktualizace 05.03.2024

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO: 046512575, RED IZO: 600107957, bankovní účet: 123-6359880267/0100, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň