Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

9.A a 1.C téměř naposledy

Co spojuje velké deváťáky a malinké prvňáčky? No přece vzájemné poznávání, pomoc deváťáků prvňáčkům při nástupu do školy, různé akce, slavnostní předávání slabikářů a v poslední řadě doprovod prvňáčků při odchodu deváťáků.

Musím uznat, že mě letos moji deváťáci často překvapili. To když jsme vešli do třídy 1.C a na jejich ostřílených tvářích jsem uviděla úsměv, něhu, láskyplné pohledy směrem k prvňáčkům. I ostřílení chlapci najednou zjihli, hrnuli se ke svým malým kamarádům, sedli si s nimi na koberec a probírali spolu vše možné i nemožné.

V pondělí 24. 6. 2024 jsme se byli s prvňáčky rozloučit. Ale poslední opravdové loučení bude v pátek 28. 6., kdy každý žáček 1.C odvede už napořád ze školy svého velkého kamaráda.

Tak hodně zdaru a úspěchů v dalších letech oběma třídám!

 

 

Mgr. Hana Pavlíčková, třídní učitelka 9.A


Aktualizace 26.06.2024, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.