Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Zážitková akce Týmovka: Učení, Spolupráce a Emoce ve středu naší školy!

Milí rodiče, žáci a všichni zájemci o naše školní aktivity,

rád bych s vámi sdílel vzrušující zprávu o nedávné zážitkové akci pro naše sedmé ročníky, nazvané "Týmovka". Tato akce, zaměřená na rozvoj emocionální inteligence, týmové práce a empatie, byla úspěšnou a nezapomenutelnou zkušeností pro všechny zúčastněné.

Naše žáky sedmých ročníků jsme pozvali k účasti na Týmovce s cílem posílit jejich schopnosti rozpoznávat a pracovat s emocemi. Snažíme se tak podporovat nejen růst učebních vědomostí a skillů, ale i osobnostní rozvoj našich studentů. Proto jsme se rozhodli využít metod zážitkové pedagogiky, které nabízejí interaktivní a praktické zkušenosti.

Během třídenní akce měli žáci možnost prozkoumat různé aspekty týmové práce a spolupráce. Skrze různé hry a cvičení si uvědomili důležitost komunikace, důvěry a respektu ve skupině.

Nejenže jsme pracovali na rozvoji mezilidských vztahů a komunikačních dovedností, ale také jsme vyzdvihli přírodní prostředí kolem nás. Díky bohatým aktivitám venku, jako byly teambuildingové hry a programy v okolní přírodě, naši žáci prožili nezapomenutelné chvíle plné dobrodružství a objevování.

Rád bych touto cestou poděkoval všem žákům, kteří se do akce "Týmovka" zapojili s energií a nadšením. Jejich účast a angažovanost přispěly k vytvoření pozitivní atmosféry a příjemného prostředí, ve kterém se každý mohl cítit podporován a respektován.

Celkově lze akci "Týmovka" označit za velký úspěch, který přinesl nejen nové poznatky a dovednosti, ale také vytvořil silné pouto mezi našimi žáky a podpořil důležité hodnoty jako je spolupráce, empatie a tolerance. Těšíme se na další podobné akce a příležitosti k růstu a rozvoji naší školní komunity.

 

Mgr. Jan Oujezdský


Aktualizace 13.05.2024, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.