Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Návštěva vyhlazovacího tábora v Březince a Osvětimi

Dějepis a občanská výchova jsou více než jen předměty ve školním rozvrhu. Jsou to klíčové součásti vzdělávacího procesu, které nám pomáhají porozumět minulosti a formovat naši budoucnost. A nedávno se naši žáci devátých ročníků měli možnost zúčastnit neuvěřitelně pohnuté zkušenosti, která je nejen poučila o hrůzách holokaustu, ale také hluboce ovlivnila jejich pohled na svět.

Dne 3. května 2024 jsme se vydali na exkurzi do vyhlazovacího tábora v Březince a do komplexu koncentračního tábora v Osvětimi. Společně s 50 žáky devátých ročníků jsme prozkoumávali historická místa, která byla svědky neuvěřitelných utrpení milionů lidí během druhé světové války.

Cesta do těchto míst byla nesmírně důležitá a významná. Nejenže nám poskytla konkrétní historické informace o hrůzách holokaustu, ale také nám umožnila prožít emoce a pocity spojené s těmito událostmi na vlastní kůži. Pro naše žáky to nebyla pouze exkurze, byla to zkušenost, která je nepochybně ovlivní po zbytek jejich života.

V Březince, místě, kde se odehrávaly hrůzné zločiny, a Osvětimi, symbolu nevýslovného utrpení, jsme se poučili mnohé. Tato místa nás poučila o síle lidské odolnosti, ale také o hrůzách, které jsou lidé schopni jiným lidem provést. Naše žáky jsme nejen seznámili s historickými fakty a událostmi, ale také jsme je povzbudili k reflexi a kritickému myšlení. Diskutovali jsme o etických otázkách, lidských právech a důležitosti vzájemné tolerance a respektu.

Na odlehčení tématu jsme po cestě zpět navštívili ještě hornické muzeum v Landeku a sfárali do opravdového černouhelného dolu.

Velmi děkujeme Vzdělávacímu institutu pro Moravu za zprostředkování celé exkurze.

 

Mgr. Jan Oujezdský


Aktualizace 13.05.2024, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.