Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

ZŠ Horníkova 1 - výběrové třídy 2. stupně

 Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Samostatné weby | Rozvrh hodin | Kalendář akcí ŠR | Předškoláci

Zájmové kroužky | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Školní knihovna |Žákovský parlament | Žákovský web


 

 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Sraz žáků k talentové zkoušce je v 08:00 před školou, návrat ze zkoušky opět před školou v 10:00. Žáci ZŠ Horníkova přijdou rovnou do tříd ve 3. podlaží, sektor B (u zrcadel).

 

Talentová zkouška bude z běžného učiva 5. ročníku základní školy. Zkoušky se dělají z matematiky a anglického jazyka. Testy jsou naplánovány na jednu vyučovací hodinu (45 min), ale dají se zvládnout rychleji.

Přítomen bude i učitel daného předmětu, aby mohl případně poradit.

Talentové zkoušky nejsou klasickým přijímacím řízením spadajícím do správního řízení. O přijetí do školy rozhoduje vždy ředitel školy. Samotné úspěšné splnění testu automaticky neznamená přijetí žáka.

Před přijetím žáka může být svolána schůzka se zákonnými zástupci žáka, dítětem a zástupci školy. Po zvážení všech dostupných podkladů a informací rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí žáka.

Nezveřejňujeme pořadí žáků při talentových zkouškách. Pouze abecední seznam prvních 24 žáků, které můžeme přijmout do této třídy a seznam 10 náhradníků. V případě, že se uvolní místo, budou osloveni tito náhradníci.

 

Testy z matematiky jsou postaveny na učivu ZŠ do 5. třídy. Úlohy jsou často úvahové. Vycházejí z testů na:

 

Učební plán a náplň hodin aplikované matematiky jsou součástí ŠVP "S radostí k moudrosti" na našem webu.

 

Přijímací test z anglického jazyka bude mít část Poslech a část Čtení.

Bude obsahově v úrovni výstupů 5. ročníku ZŠ. Některé děti mají náskok a zvládají úroveň A2 Flyers Cambridge.

Uchazeč prokáže schopnost porozumění textu, doplní jednoduchou informací z poslechu apod., procvičení např. zde: https://www.esleschool.com/elementary-level-yl/

Rozhodující je nikoliv znalost gramatiky, ale celková schopnost porozumění textu či poslechu.

 

Stáhněte si přihlášku,
vytiskněte ji, vyplňte a odešlete jako přílohu el. pošty na adresu sekretariat@zshornikova.cz,
případně přihlášku odevzdejte na sekretariátu školy osobně.


 

Výběrové třídy 1. stupně

 


Aktualizace 10.01.2024, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO: 600107957, bankovní účet: 123-6359880267/0100, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň