telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Součásti, orgány a zařízení školy | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 11/17 | 10/17 | 9/17 |ARCHIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Zkrácené vyučování před vánočními prázdninami
12. 12. 2017 | zástupkyně ředitele

V pátek 22. 12. bude zkrácené vyučování:

  • 1. stupeň 4 hodiny,
  • 2. stupeň 5 hodin.

V tento den také bude třídnický systém - uskuteční se třídní vánoční besídky.

Vánoční prázdniny
6. 12. 2017 | webmaster

Jak je uvedeno v plánu akcí školního roku, vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2017 a končí v úterý
2. ledna 2018. Vyučování bude pokračovat od středy 3. ledna 2018.

Zahájení prací na opravě střechy
27. 11. 2017 | ředitel školy

Od pondělí 27. 11. 2017 se zahajují práce na opravě střechy hlavní budovy školy. Postupně budou označována staveniště na různých místech v okolí školy.
Hlavní vchod do MŠ Horníkova je uzavřen, vstup je možný jen bočním vchodem ze západní strany. O dalších uzavírkách Vás budeme průběžně informovat.
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v okolí školy. Nevstupujte do prostoru staveniště. Rekonstrukce je plánovaná na jeden měsíc, maximálně do konce ledna 2018.

 

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

 

 

Celá pozvánka

Už vím jak ...
13. 12. 2017 | Hasoňová

Žáci 6.B se 12. prosince zúčastnili kurzu první pomoci. Hodina teorie byla zajímavá, největším zážitkem ovšem byly praktické ukázky v tělocvičně. Během dalších dvou hodin si vyzkoušeli, jak zastavit krvácení, provést resuscitaci, postupovat při dopravní nehodě, uložit zraněného do stabilizované polohy, komunikovat se záchranáři. Uvědomili si, jak důležité je správné uložení lékárničky a reflexní vesty v autě... celý článek, fotoalbum

Olympiáda v českém jazyce
12. 12. 2017 | Herková

Dne 28. 11. 2017 se konala na naší škole Olympiáda v českém jazyce. Školního kola se zúčastnilo 25 žáků z devátých a osmých tříd. Žáci nejdříve řešili zajímavé úkoly v jazykové části a poté napsali slohovou práci na téma "Stalo se to minulý týden". Slohový útvar byl volný a téma soutěžící zpracovávali formou prózy. Žákům, kteří dosáhli pěkného umístění, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při dalších soutěžích... celý článek

Prvňáčci a Hanácké Betlémek
12. 12. 2017 | Bartoňová

V úterý 12. 12. se vypravily děti z prvních tříd do Líšeňského kulturního centra DĚLŇÁK na Divadlo Plyšového Medvídka: Hanácké Betlémek. Ve veršovaném loutkovém vyprávění se děti dozvěděly, jak to tenkrát bylo s Marií a Josefem v Betlémě. Všem se pohádka líbila a naladila nás na vánoční čas... celý článek

Mikulášský florbalový turnaj
12. 12. 2017 | Műller

Již popáté v historii se na naší škole pořádal na Mikuláše florbalový turnaj pro žáky 1. stupně, a ten letošní byl v mnoha ohledech výjimečný. Novým účastníkem turnaje se stala ZŠ Holzova z Líšně, která v turnaji nahradila ZŠ Mutěnickou. Změn také doznala kategorie hráčů, kdy jsme snížili věkovou hranici pro žáky 1. až 4. tříd, což bylo ku prospěchu turnaje. A výjimečný byl letošek i v obrovské vyrovnanosti týmů, což se projevilo ve výsledcích... celý článek

Voňavá hodina
7. 12. 2017 | Hasoňová

O tom, že český jazyk není jen shoda přísudku s podmětem a psaní tvrdého y a měkkého i se přesvědčili žáci 6. V. V hodině slohu probírali popis pracovního postupu. Domácí úkol - něco zajímavého upéct a pak spolužákům popsat, jak správně postupovat - tentokrát splnili všichni velmi rádi. Někteří dokonce donesli ochutnat... celý článek

Andělské čertění v prvních třídách
7. 12. 2017 | Benešová

V úterý 5. 12. 2017 se všechny děti, učitelé i asistenti z prvních tříd na naší škole proměnili v čerty a andílky, aby takto přivítali Mikuláše s jeho početnou družinou a užili si tento den. Po celé dopoledne plnily děti zadané úkoly, za které pak dostaly od Mikuláše i paní učitelky odměnu. Závěr výuky patřil tanci a hrám při hudbě... celý článek, fotoalbum

Stezka odvahy
3. 12. 2017 | Hasoňová

Na 1. prosinec se těšili opravdu všichni žáci naší školy. Proběhla dlouho očekávaná stezka odvahy, kterou svým spolužákům připravili členové žákovského parlamentu. Přípravy byly opět velmi důkladné. Parlamenťáci si vyráběli masky a rekvizity a přemýšleli, čím letos překvapit. Externím členem parlamentu je loňský absolvent naší školy - Filip Mojžíš, díky kterému byla trasa i letos ozářena světelnými efekty... celý článek, video, fotoalbum

Čtenářský klub
3. 12. 2017 | Hasoňová

Žáci šestého ročníku mají v letošním školním roce možnost navštěvovat čtenářský klub. Atmosféra v klubu je opravdu přátelská. Mnozí si donesli nejoblíbenější polštářky a deky, aby si při čtení udělali pohodlí. Občas schůzka připomíná piknik, protože nechybí dobré jídlo a pití. Žáci se shodují na tom, že číst společně je větší zábava...
celý článek

Zajímá Vás, jaké další akce plánujeme? Klikněte na tento odkaz!

AKTUALITY:
SOUČASNÉ
| 11/17 | 10/17 | 9/17 |ARCHIV

 

  

 


Aktualizace 13.12.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace