Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Celoškolní projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti) pro období leden - prosinec 2024 ve výši 201 000 Kč.

8. 3. 2024 | ředitel školy

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV
17. 1. 2024 | ředitel školy

Cílem projektu je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Projekt podpoří pokračování společného plánování, implementační aktivity a spolupráci škol a dalších subjektů v oblasti vzdělávání.

Jan Amos Komenský
26. 8. 2023 | Ludmila Čoupková

Od 1. července 2023 na naší škole začal projekt, na který jsme získali z evropských fondů několik milionů Kč. Peníze budou čerpány v průběhu následujících dvou roků.  Projekt podporuje inovativní vzdělávání v naší ZŠ i MŠ. Další peníze půjdou na vzdělávací kurzy pro pedagogy základní i mateřské školy. Část financí nám také umožnila mít asistenta ve školce a školní psycholožku ve škole. Věříme, že vše povede ke zkvalitnění práce s našimi žáky od těch nejmenších ve školce až po ty nejstarší v devátých třídách.

 

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.
Akreditovaný projekt č. 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000064146

Erasmus - aktivita Mobilita žáků a pracovníků v oblasti školního vzdělávání
16. 5. 2023 | ředitel školy

V rámci výměnného pobytu jsme v dubnu měli to potěšení přivítat u nás 40 osmáků a jejich čtyři učitele z městečka Bussolengo na severu Itálie, začátkem května naopak skupina našich žáků a učitelů navštívila Itálii. Měli jsme jedinečnou příležitost poznat a srovnávat podmínky práce a života v italské a naší škole. Zbyl také čas navštívit aspoň něco málo z bohaté nabídky kulturních a turistických zajímavostí v regionu hostitelské školy. Domů jsme si přivezli spoustu cenných poznatků, zážitků a inspirací.

Zajímavosti z pobytu italské návštěvy u nás nejdete v dubnových Aktualitách, z naší výpravy do Itálie v Aktualitách z května a června 2023.

Zpráva o realizaci mobility je přiložena ZDE.

Komponenta 3. 1: Národní plán obnovy - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
18. 4. 2023 | ředitel školy

Pro rok 2022 na podporu alokováno:

  • Vybavení digitálními učebními pomůckami 2022 jak pro MŠ, tak pro ZŠ: 108 000 Kč

  • Prevence digitální propasti 2022: 147 000 Kč (jen ZŠ).

Rok 2023:

  • Prevence digitální propasti: 196 000 Kč

  • Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení
    a digitální kompetence: 664 000 Kč


Newsletter projektu MAP Brno II
5. 9. 2022 | ředitel školy

V příloze najdete závěrečné vydání Newsletteru projektu MAP Brno II, který připravuje a vydává realizační tým projektu. Aktuální vydání přináší informace o pomůckách, které školy díky projektu získaly, a o tom, jak se tyto pomůcky na školách využívají při práci s dětmi a žáky.

Dále je v Newsletteru zmíněna aktualizace dokumentace MAP Brno II, která byla schválena Řídícím výborem projektu dne 30. 8. 2022, závěrem Newsletter přináší poděkování Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátorky města Brna a předsedy Řídícího výboru MAP II, všem účastníkům projektu.

Doučování žáků škol
17. 2. 2022 | ředitel školy

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Další informace na https://doucovani.edu.cz/.

Přírodní zahrada, MŠ Horníkova - Čtyřlístek
17. 10. 2021 | Šárková

Přírodní zahrada slouží k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy dětí předškolního věku, a zároveň podporuje učení venku, které se prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem naší mateřské školy.

Projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky.

Celkové způsobilé výdaje: 355 267,00 Kč

Výše příspěvku SFŽP: 301 977, 00 Kč

Výše příspěvku žadatele: 53 290, 00 Kč

Celá informace v přiloženém dokumentu

http://www.sfzp.cr | http://www.mzp.cz

Šablony II ukončeny, projekt Šablony III zahajujeme
5. 9. 2021 | Ludmila Čoupková

Na naší škole skončil projekt Šablony II. Tento projekt financoval na ZŠ práci školní psycholožky, kluby pro naše žáky (čtenářské, logické, jazykové, občanské). V MŠ byla z fondů EU v rámci tohoto projektu financována práce školní asistentky a uhrazeno další vzdělávání pedagogů v polytechnickém směru.

Od letošního roku začal nový projekt Šablony III. Z tohoto projektu opět uhradíme školní psycholožku v ZŠ a školního asistenta v MŠ. V plánu máme i investovat do našich žáků. V průběhu dvou let bude pro naše žáky zdarma opět otevřeno několik klubů (čtenářských, matematických či klubů rozvíjejících osobnost žáků). Věřím, že i tento projekt přispěje k úspěšnému vzdělávání žáků naší školy.

Mgr. Ludmila Čoupková

Projekt Pomáháme spolu mimo školu
10. 3. 2021 | ředitel školy

Jsme součástí projektu Pomáháme spolu mimo školu, který je podpořen z programu Active Citizens Fund . Cílem projektu je aktivní zapojení do dění kolem nás a možnost změny prostřednictvím miniprojektů. Jsou to naše nápady na změnu, které podle nás prospějí životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Zapojení jsou žáci, učitelé, studenti VŠ i místní obyvatelé. Odbornou spolupráci poskytují odborníci z RezekvítkuNadace VeronicaVeřejná zeleň města Brna a Masarykova univerzita.

Jako první se zapojily žákyně devátého ročníku. Přišly se zajímavými nápady na zkrášlení okolí školy. Ze třech nejlepších bude vybírat jak veřejnost, tak žáci školy. Vítězný projekt se snažíme zrealizovat do konce června 2021 - pokud nám to situace s COVID-19 umožní.

Hlasování proběhne od 6. 4. do 16. 4., a to jak formou online hlasování, tak vhozením hlasovacího lístečku do urny ve vestibulu školy.

Držíme pěsti, ať se nám dílo podaří!

 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
6. 1. 2020 | ředitel školy

Statutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" a "Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně".

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně
5. 3. 2020 | ředitel školy

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), jeho celkové náklady dosahují téměř 35,5 mil. Kč a spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekty v anglickém jazyce 2019/2020
7. 11. 2019 | Čoupková

Žáci 3.V a 6.V se účastní mezinárodního projektu, který iniciovala naše škola. Jde o posílání vánočních pohlednic mezi evropskými školami a následnou další spolupráci.

Do tohoto projektu se přihlásily školy z Turecka, Anglie, Rakouska, Itálie, Portugalska, Španělska, Francie, Chorvatska, Polska, Rumunska a Slovenska. Začneme seznámením a tvorbou vánočních přání, poté bude spolupráce pokračovat seznamováním se s kulturními tradicemi a způsobem života v jednotlivých zemí prostřednictvím online prostředí etwinningu... celý článek

Projekty Šablony z fondů EU na naší škole
10. 9. 2019 | Čoupková

Na naší škole skončil projekt Šablony I. Tento projekt financoval na ZŠ práci školní psycholožky, jazykové kurzy pro učitele a čtenářské kluby pro naše žáky. V MŠ byla z fondů EU v rámci tohoto projektu financována práce školní asistentky a uhrazeno další vzdělávání pedagogů. Od letošního roku začal nový projekt Šablony II... celý článek

Síť brněnských otevřených škol
30. 10. 2018 | ředitel školy

Síť otevřených brněnských škol (SBOŠ) je projekt Magistrátu města Brna, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti jako centra vzdělanosti. Koncepční záměr každé otevřené školy vychází z požadavků rodičovské veřejnosti na soustředění kvalitních zájmových aktivit pro jejich děti co nejblíže ke škole a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké veřejnosti v kontextu požadavků celoživotního vzdělávání.

 

Zvyšujeme kvalitu výuky odborných předmětů
25. 10. 2018 | ředitel školy

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do projektu Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách. Jedná se o investiční projekt statutárního města Brna v hodnotě téměř 6 milionů Kč, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu města. V rámci projektu město pořizuje 53 interaktivních tabulí, které jsou instalovány do odborných učeben zapojených škol. V zapojených školách jsou tabule umístěny do učeben přírodovědných předmětů, cizích jazyků, informatiky a na několika školách také do učeben polytechnické výuky.

 

Aktualizace 04.06.2024, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO: 600107957, bankovní účet: 123-6359880267/0100, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň