Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO 600107957, bank. účet 123-6359880267/0100, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


Školní
informační systém

Aktuality | O nás | Dokumenty | Výběrové třídy | Celoškolní projekty | Naše úspěchy | Školní kuchyně |

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

O nás

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

sídlí na okraji města Brna, v blízkosti krásné přírody na hranici Moravského krasu. Vypadá veliká, ale panuje zde příjemná atmosféra.
Charakterizují ji čtyři slova: Spolupracující-Otevřená-Veselá-Aktivní. Z těch odvozujeme znak naší školy, usměvavou SOVU.

 

Poštovní adresa (sídlo školy): Základní škola a mateřská škola, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno 28.


Zobrazen je hlavní školní areál na ulici Horníkova 1.
Na Google mapách se můžete seznámit s dislokaci hlavního areálu a upřesnit pohledy na něj od ulice Horníkova, od Klajdovky a od polikliniky Horníkova.

 

Na samostatné stránce se můžete seznámit s orientačním plánkem školy

 

Součásti Základní školy a mateřské školy, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

 • Základní škola sídlící v hlavním areálu školy na ulici Horníkova 1, ve zkratce uváděná jako ZŠ Horníkova.
  Poštovní adresa: Základní škola,  Horníkova 2170/1, 628 00 Brno 28

 • Mateřská škola Čtyřlístek, pracoviště v levém křídle přízemí hlavní budovy školy na ulici Horníkova 1, ve zkratce uváděná jako MŠ Horníkova.
  Poštovní adresa: Mateřská škola Čtyřlístek, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno 28

 • Mateřská škola Trojlístek, pracoviště v samostatné budově na ulic i Poláčkova 13, ve zkratce uváděná jako MŠ Poláčkova.
  Poštovní adresa: Mateřská škola Trojlístek, Poláčkova 13, 628 00 Brno 28

 • Školní kuchyně s jídelnou

 • Školní družina.

 

Hymna ZŠ Horníkova

Text hymny

 

Celoškolské orgány a zařízení

 

V areálu školy na ulici Horníkova 1 mají svá pracoviště významné sportovní a kulturní instituce

 • Čiba Sport Athletic, s.r.o., sportovní agentura známého brněnského trenéra a manažera Ctibora Nezdařila, která ve sportovním areálu školy organizuje činnost tříd sportovních kroužků a pořádá regionální i mezinárodní lehkoatletické soutěže

 • Hudební škola YAMAHA s dokonale propracovaným a osvědčeným systémem vyučování hry na hudební nástroje a zpěvu pro děti i dospělé.

 

Kontakty na vybrané pracovníky školy


Mgr. Roman Burda

ředitel školy

 
rburda@zshornikova.cz
606 040 911

 

Mgr. Jana Holoubková

ZŘ pro 1. stupeň ZŠ


jholoubkova@zshornikova.cz
725 430 377

 

Mgr. Štěpán Jirků

ZŘ pro 2. stupeň ZŠ


sjirku@zshornikova.cz
702 191 186

 

Bc. Dana Půčková
ZŘ pro mateřské školy


dpuckova@zshornikova.cz
727 818 797

 

Barbora Křížová, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD


bkrizova@zshornikova.cz
774 044 008

 

Mgr. Hana Pavlíčková
výchovná poradkyně


hpavlickova@zshornikova.cz
603 454 624

 

Mgr. Jarmil Müller
školní metodik prevence


jmuller@zshornikova.cz

 737 002 467

 

Mgr. Jiřina Juřičková
školní psycholog


jjurickova@zshornikova.cz
725 895 559

 

Lenka Popelková

sekretariát školy


sekretariat@zshornikova.cz
725 984 708

 

Aleš Fialka
vedoucí školní kuchyně


afialka@zshornikova.cz
725 984 656

 

Petr Vintr
vedoucí technického úseku


pvintr@zshornikova.cz
777 650 615

 

Věra Jokešová
ekonom, personalista


vjokesova@zshornikova.cz

 

 

 

Kontakty na pedagogické a další pracovníky ZŠ Horníkova 1


na další straně webu

 

Žádosti o informace, příjem podání a podnětů


Žádosti o informace, podání a podněty k práci školy mohou rodiče, žáci i veřejnost uplatňovat:

 • prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře

 • na sekretariátu školy v písemné formě, a to osobně, poštou nebo s využitím níže uvedené e-mailové adresy

 • v podatelně školy v listinné i elektronické formě, jak je níže upřesněno.

 

Úřední hodiny na sekretariátu školy

v hlavní budově školy, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno

Pondělí

7:30 - 12:30

13:30 - 16:00

Lenka Popelková
sekretářka


sekretariat@zshornikova.cz
725 984 708

Úterý 7:30 - 12:30 13:30 - 15:30
Středa 7:30 - 12:30 13:30 - 14:30
Čtvrtek 7:30 - 12:30 13:30 - 14:30
Pátek 7:30 - 12:00  

 

Podatelna školy

V souladu s nařízením vlády čís. 495/2004 Sb. je na sekretariátu školy zřízena elektronická podatelna, která přijímá elektronická podání splňující stanovené podmínky - její elektronická adresa je podatelna@zshornikova.cz. Seznamte se s podrobnější informací (formát PDF).

 

Informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.,

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu a osnova popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy jsou publikovány ve Směrnici pro poskytování informací. Hlavní dokumenty najdete na Úřední desce, právní předpisy vydané školou a další dokumenty a formuláře na další stránce webu.

 

 


Aktualizace 04.06.2024, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

 

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 725 984 708, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575,
RED IZO: 600107957, bankovní účet: 123-6359880267/0100, zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň