telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Součásti, orgány a zařízení školy

Školní kuchyně | Školní družina | Školská rada | Horníček - spolek rodičů | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament Horníci | Sportovní areál


 

Chviličku prosím, za okamžik se spustí animace více fotografií

 

Můžete se vydat na virtuální prohlídku sportovního areálu...

 

Slavnostní otevření našeho sportovního areálu
10. 9. 2015 | R.Č.B.

V pátek 4. 9. 2015 zněly kolem školy veselé tóny kapely Veřejná zkouška, které zahájily naši oslavu. A že jsme měli co oslavovat. Probíhalo oficiální otevření zrekonstruovaného atletického hřiště a dětského hřiště v areálu naší školy. Rekonstrukce za přibližně 6,5 milionu korun by nemohla proběhnout bez podpory naší obce a dotací z EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Investice do vaší budoucnosti. Všem patří velké poděkování... fotoalbum

Funkcí správce sportovního areálu byl pověřen Ing. Jiří Kalandra
17. 9. 2015 | ředitel školy

Ředitel školy žádá, aby se návštěvníci sportovního areálu řídili základními provozními dokumenty a dodržovali pokyny správce sportovního areálu.

Základní provozní dokumenty:

 

 Dětské hřiště se pronajímá veřejnosti podle plánu, s kterým se můžete seznámit na samostatné straně.

 

Dokumenty, kterými se řídí provoz sportovního areálu

 

Provozní řád | Provozní pokyny | Výpůjční řádDokument ve formátu PDF


Provozní řád | Provozní pokyny | Výpůjční řád


Dokument ve formátu PDF


Provozní řád | Provozní pokyny | Výpůjční řád

Dokument ve formátu PDF

 


Aktualizace 14.12.2017, © webmaster