telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

ZŠ Horníkova 1 - důležité informace pro předškoláky

 Kontakty | Plánek školy | Výběrové třídy | Třídní a ostatní samostatné weby | Rozvrh hodin | Akce školního roku | Předškoláci | Zájmové kroužky | Fotoalbum | Videoalbum

Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament


 

 

Naše škola Vám nabízí:

 • Přátelskou a pohodovou atmosféru

 • Zkušené paní učitelky s praxí a individuálním přístupem k dětem

 • 1. třídy oddělené od ruchu školy, nově barevně vymalované a vybavené

 • Na chodbách i ve třídách herní a odpočinkové koutky

 • Interaktivní tabule v každé třídě, nově vybavenou učebnu výpočetní techniky

 • Anglický jazyk od 1. třídy, pro zájemce Anglickou družinu, prvky výuky metodou CLIL i na 1. stupni (anglický jazyk v běžných předmětech)

 • Projektové dny, pravidelné školní akce (akademie, pasování prvňáčků na Čtenáře…)

 • Plavání, výlety, školy v přírodě, lyžařský kurz

 • Školní družinu ve vlastních prostorách s denním pobytem venku, provoz  6.30-17.00 hodin

 • Dvě prostorné tělocvičny a venkovní sportovní areál

 • Ve školní jídelně výběr ze dvou jídel

 • Edukativně-stimulační skupinky

 • Úzkou a vstřícnou spolupráci s rodiči – všechny třídy 1. stupně mají vlastní webové stránky, pravidelné informace na stránkách školy, jsme zapojeni do projektu Rodiče vítáni, spolupracujeme se Sdružením rodičů Horníček (pořádání společných akcí)

 • Máme aktivní Školní parlament – i žáci se podílí na tom, jak bude škola vypadat a jak se nám bude společně pracovat

 • Zájmové kroužky (výtvarné, hudební, sportovní…), Mladý zdravotník, na škole působí atletický oddíl Čiba sport a hudební škola Yamaha

 • Umíme pracovat s dětmi, které mají specifické vzdělávací potřeby – máme vlastní Školní poradenské pracoviště.

 

 

Důležité dokumenty:

 

 

Mgr. Alena Fialová
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň školy


Aktualizace 30.12.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace