telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Ze školní kroniky ZŠ Horníkova 1, Brno

 

V prázdninových měsících roku 1993 probíhaly poslední úpravy na stavbě areálu nové základní školy na ulici Horníkova 1 v Brně-Líšni. Stavbu od bývalých Pozemních staveb převzala a následně "na klíč" realizovala firma Komfort, s.r.o.

 

 


1. září 1993 byl slavnostně zahájen první školní rok

 

 


Školní rok 1994/1995

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Daniela Krajíčková, ZŘ pro 2. stupeň PaedDr. Roman Liebiger.

 • Na 1. stupni (1. - 4. třída) 303 žáků ve 14 třídách, z toho 3 jazykové a 4 dyslektické

 • Na 2. stupni (5. - 9. třída) 493 žáků ve 20 třídách, z toho 4 jazykové a 3 dyslektické

 • Celkem 796 žáků ve 34 třídách, 51 učitelů, 4 vychovatelé ve ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • MŠMT zařadilo ZŠ Horníkova 1 do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků - angličtina, němčina, francouzština

 • 26. 1. 1995 byla v prostorách školy slavnostně otevřena Galerie Hády

 • Zřízena první počítačová učebna se 7 PC a zahájena výuka informatiky (nepovinný předmět)

 • V prvních a druhých třídách vytvořeno 5 skupin rozšířených pohybových her, kde výuku zabezpečuji firma SPORT ČIBA pana Ctibora Nezdařila

 • v srpnu 1994 byla zkolaudována nová školní kuchyně s jídelnou.

 


Školní rok 1995/1996

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Daniela Krajíčková, ZŘ pro 2. stupeň PaedDr. Roman Liebiger.

 • Na 1. stupni (1. - 4. třída) 344 žáků v 16 třídách, z toho 4 jazykové a 4 dyslektické

 • Na 2. stupni (5. - 9. třída) 505 žáků ve 21 třídách, z toho 5 jazykových a 4 dyslektické

 • Celkem 849 žáků ve 37 třídách, 52 učitelů, 5 vychovatelů ve ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Počítačová učebna doplněna dalšími  6 PC (celkem 13), vytvořena lokální počítačová síť a připojena k internetu

 • Školní kuchyně se stala organizační součástí školy, od 1. 6. 1996 nastoupil nový personál vedený Jaroslavem Příborským

 • V galerii Hády se uskutečnilo devět výstav. Mezi výtvarníky si získala dobou pověst a mnoho zájemců.

 


Školní rok 1996/1997

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Daniela Krajíčková, ZŘ pro 2. stupeň PaedDr. Roman Liebiger.

 • Na 1. stupni (1. - 5. třída) 20 tříd

 • Na 2. stupni (6. - 9. třída) 20 tříd

 • Celkem 872 žáků ve 40 třídách, 56 učitelů, 6 vychovatelů ve ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Pro výtvarnou výchovu a zájmové kroužky byla pořízena keramická pec a hrnčířský kruh, pro rodinnou výchovu cvičný byt a dílna šití

 • Ve školní kuchyni s kapacitou 1 200 obědů mají žáci na výběr ze dvou jídel, kuchyně zabezpečuje i reprezentační akce pro veřejnost

 • Bohatou sportovní činnost školy významně rozšiřují aktivity agentury Čiba Sport pod vedením pana Nezdařil. Uskutečnila se Vánoční laťka Hády, sportovní škola v Beskydech a jiné akce i za účasti veřejnosti

 • Úspěšnou činnost zahájil dramatický kroužek vedený Mgr. Jiřím Postráneckým. Zapojili se i žáci dyslektických tříd, což mělo velký výchovný význam

 • Velice úspěšně se rozvíjí činnost galerie Hády, nové výstavy jsou pořádány téměř každý měsíc

 • Bylo zahájeno vydávání školního časopisu "MY ze ZŠ Horníkova 1"

 


Školní rok 1997/1998

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Daniela Krajíčková, ZŘ pro 2. stupeň PaedDr. Roman Liebiger.

 • Na 1. stupni 409 žáků v 18 třídách, z toho 4 jazykové a 4 dyslektické

 • Na 2. stupni 417 žáků v 19 třídách, z toho 5 jazykových a 6 dyslektických

 • Celkem 826 žáků ve 37 třídách, 49 učitelů, 6 vychovatelů ve ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • 14. 10. byl za účasti Jana Železného, dvojnásobného olympijského vítěze, mistra světa a světového rekordmana v hodu oštěpem, slavnostně otevřen nový venkovní sportovní areál

 • Dále se rozvíjela bohatá sportovní činnost školy, výstavní činnost v galerii Hády a práce divadelního souboru školy

 • V novém školním roce se očekává výraznější snížení počtu žáků

 • Škola se profiloval jako spádová škola pro výuku dyslektických žáků.

 


Školní rok 1998/1999

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Daniela Krajíčková, ZŘ pro 2. stupeň PaedDr. Roman Liebiger.

 • Na 1. stupni 388 žáků v 16 třídách, z toho 3 jazykové a 4 dyslektické

 • Na 2. stupni 300 žáků ve 14 třídách, z toho 4 jazykové a 6 dyslektických

 • Celkem 688 žáků ve 30 třídách, 38 učitelů, 6 vychovatelů ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Zavedené a úspěšně se rozvíjející aktivity v oblasti sportu a kultury doplnila začínající spolupráce s hudební školou Yamaha

 • Řízení galerie Hády přebírá nově vytvořený Nadační fond galerie Hády

 • Byla vybudována druhá počítačová učebna, škola připojena k internetu pevnou linkou rychlostí 64 kbps, vytvořeny první webové stránky školy, rozvíjí se podpora výuky za využití počítačových programů

 • Agentura Čiba Sport Athletic zorganizovala přes 20 sportovních akcí za účasti žáků školy i veřejnosti

 


Školní rok 1999/2000

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň od 1. 1. 2000 Mgr. Alena Všetičková, ZŘ pro 2. stupeň od 1. 10. 1999 Mgr. Olga Kšicová.

 • Na 1. stupni 372 žáků v 16 třídách, z toho 3 jazykové a 4 dyslektické

 • Na 2. stupni 289 žáků ve 14 třídách, z toho 4 jazykové a 6 dyslektických

 • Celkem 661 žáků ve 30 třídách, 42 učitelů, 5 vychovatelů ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Vedle pozitivních výsledků výchovy a vzdělávání žáků se škola stále výrazněji zapisuje do povědomí veřejnosti i bohatou mimoškolní činností: přes 20 zájmových kroužků, školní divadelní soubor a široké spektrum sportovních a kulturních aktivit organizovaných v součinnosti s galerií Hády, hudební školou Yamaha a agenturou Čiba Sport Athletic

 • Družstvo ZŠ Horníkova zvítězilo ve finále 2. ročníku celostátní Kinder Olympiády. S obrovskou prestiží byla spojena i finanční prémie
  150 000 Kč, která byla použita k modernizaci sportovního areálu školy.

 


Školní rok 2000/2001

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Olga Kšicová.

 • Na 1. stupni 346 žáků v 15 třídách, z toho 3 jazykové a 4 dyslektické

 • Na 2. stupni 312 žáků v 15 třídách, z toho 4 jazykové a 6 dyslektických

 • Celkem 658 žáků ve 30 třídách, 40 učitelů, 5 vychovatelů ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Ve škole začala působit pedagogicko psychologická poradna vedená Mgr. Studničkovou

 • Je založena tradice spolupráce ZŠ Horníkova a hudební školy Yamaha při pořádání každoročního školního plesu

 


Školní rok 2001/2002

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Olga Kšicová.

 • Na 1. stupni 312 žáků v 15 třídách, z toho 3 jazykové, 4 dyslektické a 1 s rozšířenou výukou výtvarné výchovy

 • Na 2. stupni 321 žáků v 15 třídách, z toho 4 jazykové a 5 dyslektických

 • Celkem 633 žáků ve 29 třídách, 38 učitelů, 4 vychovatelé ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Reprezentanti ZŠ Horníkova podruhé zvítězili ve finále celostátní Kinder Olympiády a pro další rozvoj sportu na škole získali prémii 300 000 Kč.

 


Školní rok 2002/2003

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Olga Kšicová.

 • Na 1. stupni 276 žáků v 15 třídách

 • Na 2. stupni 298 žáků ve 14 třídách

 • Celkem 574 žáků ve 29 třídách, 39 učitelů, 4 vychovatelé ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Oslavili jsme 10. výročí založení školy

 • ZŠ Horníkova se stává pilotní školou pro tvorbu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

 


Školní rok 2003/2004

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Olga Kšicová.

 • Na 1. stupni 250 žáků ve 14 třídách

 • Na 2. stupni 282 žáků ve 14 třídách

 • Celkem 532 žáků ve 28 třídách, 39 učitelů, 3 vychovatelé ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Dokončeno vytváření školního vzdělávacího programu Tvořivá škola v galerii

 • Škole byl schválen projekt zapojení do programu Sokrates - spolupráce s partnerskými školami v Polsku a Rakousku

 • Oslavy 10. výročí školy završil úspěšný let horkovzdušného balónu s posádkou vybraných (a odvážných) učitelů

 • Dobudována školní počítačová síť, vytvořen Intraweb (interní web školy), služební PC v kabinetech všech učitelů

 • Náš učitel Mgr. Roman Burda završil svou "Cestu snů po 7 státech světa" (pěšky, lodí, na kole, motorce, slonu... pouští, pralesem i pod vodou) premiérovou výstavou fotografií a přednáškou na ZŠ Horníkova.

 


Školní rok 2004/2005

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Olga Kšicová.

 • Na 1. stupni 213 žáků v 10 třídách

 • Na 2. stupni 270 žáků ve 14 třídách

 • Celkem 483 žáků ve 24 třídách, 33 učitelů, 3 vychovatelé ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Škola čelí záměru Magistrátu města Brna v rámci programu optimalizace počtu základních škol postupně "utlumit" provoz i v ZŠ Horníkova 1. Podporuje ji v tom Úřad městské části Brno-Líšeň.

 • V rámci projektu Comenius 1 bylo na škole zahájeno projektové vyučování. Mezinárodní spolupráce byla rozšířena o italskou školu na Sicílii.

 • Nadále se rozšiřuje spektrum a kvalita mimoškolních aktivit v oblasti sportu a kultury. Významnou roli v tom hraje spolupráce školy s agenturou Čiba Sport Athletic, s hudební školou Yamaha a s Nadačním fondem galerie Hády.

 


Školní rok 2005/2006

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Olga Kšicová.

 • Na 1. stupni 181 žáků v 9 třídách

 • Na 2. stupni 272 žáků v 15 třídách

 • Celkem 453 žáků ve 24 třídách, 33 učitelů, 3 vychovatelé ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Ve škole začala působit školní psycholožka

 • Škola se zapojila do národního projektu "Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ". Žáci 9. A dosáhli nadprůměrných výsledků: o 9% v matematice, 15% v českém jazyce a více než 10% v hodnocení studijních dovedností

 • Od 15 do 19. 5. jsme úspěšně hostili delegace partnerských škol zapojených do programu Sokrates.

 


Školní rok 2006/2007

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Olga Kšicová.

 • Na 1. stupni 192 žáků v 9 třídách

 • Na 2. stupni 273 žáků v 15 třídách

 • Celkem 465 žáků ve 24 třídách, 33 učitelů, 4 vychovatelé ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • V 1. až 6. ročníku se učí podle nového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola v galerii

 • Do školy nastoupilo 7 nových učitelů

 • Návštěvou v Itálii ukončily všechny partnerské školy tříletou spolupráci v rámci projektu Sokrates.

 


Školní rok 2007/2008

Vedení školy: ředitel Mgr. Jan Pokorný, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Olga Kšicová.

 • Na 1. stupni 205 žáků v 11 třídách

 • Na 2. stupni 143 žáků ve 14 třídách

 • Celkem 348 žáků ve 25 třídách, 36 učitelů, 4 vychovatelé ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Přihlásili jsme se k mezinárodnímu projektu Ekoškola a v jeho rámci se realizovaly dva dílčí projekty: Naučná dendrologická stezka a Na Horníkovu na zelenou

 • Již čtvrtým rokem naše školní redakce vedená Mgr. Romanem Burdou se svým spotřebitelským časopisem zvítězila v mezinárodní soutěži "Spotřeba pro život"

 • Ředitel školy Mgr. Jan Pokorný oslavil 60. narozeniny a rozhodl se odejít do důchodu. Od 1. 8. 2008 byla na jeho místo po konkurzním řízení jmenována Mgr. Olga Kšicová.

 


Školní rok 2008/2009

Vedení školy: ředitelka Mgr. Olga Kšicová, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Květoslava Hasoňová.

 • Na 1. stupni 224 žáků ve 12 třídách

 • Na 2. stupni 218 žáků ve 12 třídách

 • Celkem 442 žáků ve 24 třídách (další údaje nebyly publikovány).

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Na příkaz ČŠI musel být ukončen provoz na školním hřišti - umělý trávník již nevyhovoval stanoveným požadavkům

 • Byla otevřena třída pro žáky s poruchami artistického spektra.

 


Školní rok 2009/2010

Vedení školy: ředitelka Mgr. Olga Kšicová, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Květoslava Hasoňová.

 • Na 1. stupni 214 žáků ve 13 třídách

 • Na 2. stupni 186 žáků v 10 třídách

 • Celkem 400 žáků ve 23 třídách (další údaje nebyly publikovány).

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • V září 2009 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná mateřská škola na ulici Poláčkova 13, která se stala součástí naší školy: Základní školy a mateřské školy, Brno, Horníkova 1, příspěvkové organizace

 • Po rekonstrukci povrchu byl obnoven provoz školního hřiště.

 


Školní rok 2010/2011

Vedení školy: ředitelka Mgr. Olga Kšicová, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Květoslava Hasoňová.

 • Na 1. stupni 209 žáků ve 12 třídách

 • Na 2. stupni 174 žáků v 10 třídách

 • Celkem 383 žáků ve 22 třídách, 32 učitelů, 4 vychovatelé ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Vedení kroniky přebírá Mgr. Marie Petrová, četné stránky kroniky zdobí její originální výtvarná díla

 • V září k nám zavítala návštěvy z partnerské školy ve Stuttgartu.

 


Školní rok 2011/2012

Vedení školy: ředitelka Mgr. Olga Kšicová, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Květoslava Hasoňová.

 • Na 1. stupni 204 žáků v 11 třídách

 • Na 2. stupni 165 žáků v 9 třídách

 • Celkem 369 žáků ve 20 třídách, 28 učitelů, 3 vychovatelé ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Školu navštívili a se žáky besedovali dva vynikající olympionici: Šárka Kašpárková a Gejza Valenta.

 


Školní rok 2012/2013

Vedení školy: ředitelka Mgr. Olga Kšicová, ZŘ pro 1. stupeň Mgr. Hana Pokorná, ZŘ pro 2. stupeň Mgr. Květoslava Hasoňová.

 • Na 1. stupni 200 žáků v 11 třídách

 • Na 2. stupni 134 žáků v 7 třídách

 • Celkem 334 žáků ve 18 třídách, 28 učitelů, 3 vychovatelé ŠD.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Byla zahájena přestavba levého křídla přízemí budovy školy na ulici Horníkova 1 pro novu mateřskou školu

 • Skončilo funkční období ředitelky školy, dne 1. 8. 2013 funkci ředitele školy převzal vítěz konkurzního řízení (a bývalý učitel ZŠ Horníkova 1)
  Mgr. Roman Burda.

 


Školní rok 2013/2014

Vedení školy: ředitel Mgr. Roman Burda, ZŘ Mgr. Zuzana Kruťová

 • Na 1. stupni 164 žáků v 8 třídách

 • Na 2. stupni 140 žáků v 8 třídách

 • Celkem 304 žáků v 16 třídách.

 

Některé z významných událostí školního roku:

 • Byl zahájen provoz v nové MŠ na ulici Horníkova 1

 • Oslavili jsme 20. výročí založení školy

 


Aktualizace 03.06.2018, © webmaster